erhvervspraktik
(Foto: Colourbox)

Kommuner må gerne skabe praktikpladser

3. maj 2010 kl. 17:10
PRAKTIK: Uklare udmeldinger fra regeringen får kommuner til at tøve med at bruge sociale klausuler, som kunne skaffe flere praktikpladser, men der er intet til hinder i lovgivningen, viser gennemgang fra LO.
| Flere

8000 unge mangler praktikpladser. Men problemet ville delvist kunne løses, hvis kommunerne bruger de såkaldte sociale klausuler og stiller krav om praktikpladser til de leverandører, de handler med, mener både S, SF og fagbevægelsen. Forslaget faldt dog ikke i forhenværende undervisningsminister Bertel Haarders (V) smag, og et af argumenterne var, at sociale klausuler kunne være strid med gældende konkurrence- og EU-lovgivning.

Men det er der ikke hold i, mener LO. Allerede i dag har kommunerne en lang række muligheder for at benytte sociale klausuler, viser et notat fra LO, som gennemgår den gældende danske og europæiske lovgivning på området.

"Det væsentlige i lovgivningen er, at ingen bliver forhindret i at tage offentlige udbud, og det er der ingen, der bliver. Det er vigtigt, at kommunerne bliver opmærksomme på, at det kan lade sig gøre under den gældende lovgivning," siger LO-sekretær Ejner Holst.

Endnu er der ikke mange kommuner, der har benyttet mulighederne for at skabe praktikpladser gennem klausulerne, men en lang række kommuner er i gang, forklarer Ejner Holst.

"Vi forsøger bare at fortælle kommunerne, at rammerne slet ikke er så snævre, som man forsøger at bilde dem ind," siger han.

Klar udmelding fra ministeren efterlyses
LO's gennemgang af juraen bakkes op af Jakob Scharff, chef for Offentligt-Privat i KL.

"Meldingerne om, hvorvidt kommunerne har kunnet bruge sociale klausuler, har ikke været klare nok til, at kommunerne har villet gå i gang. Derfor har vi undersøgt det, og vores analyse er, at det godt kan lade sig gøre, så længe man er opmærksom på at overholde EU-retten," siger Jakob Scharff.

Klare udmeldinger fra ministeren er netop, hvad uddannelsesordfører Christine Antorini (S)  efterlyser.

"I stedet for at modarbejde en mulighed for at skabe flere praktikpladser, så vil jeg gerne have et klart signal til arbejdsgiverne fra ministeren om, at der er en række muligheder allerede i dag. Det ville klæde den nye undervisinigsminister at bakke op om de kommuner, som rent faktisk vil gøre noget ved den katastrofale praktikpladssituation, som vi har lige nu," siger hun og forklarer, at hun allerede har indkaldt undervisningsminister Tina Nedergaard (V) i samråd om sagen, som er på kalenderen i dag, tirsdag, i Uddannelsesudvalget.

Sociale klausuler er ikke universalmiddel
Dog er lykken ikke gjort alene ved sociale klausuler, understreger Christine Antorini, Ejner Holst og Jakob Scharff.

"Vi kan ikke skabe tusindvis af praktikpladser med brug af sociale klausuler i udbud. Det handler om at holde fødderne på jorden og se, hvor det giver mening at bruge klausulerne. Og man skal huske på, at det er ét blandt mange redskaber, som skal bruges til at løse problemet med praktikpladser," siger han.

I Dansk Byggeri synes de dog stadig, at sociale klausuler er en dårlig ide. Og det netop på grund af EU-lovgivningen, som KL gør opmærksom på skal overholdes.

"EU-retten betyder, at der bliver stillet krav til virksomheden om praktikpladser på den konkrete opgave, som kommunen køber, så virksomhedens andre lærlinge ikke kan bruges. Det betyder, at man straffer de virksomheder, som allerede løfter et uddannelsesansvar, og ødelægger den løbende optagelse af lærlinge," siger Louise Pihl, afdelingsleder i Dansk Byggeris arbejdsmarkedsafdeling.

Hun mener ikke, at sociale klausuler vil give flere praktikpladser, men derimod mere bureaukrati til både virksomheder og kommuner. Løsningen er ifølge Louise Pihl at have skolepraktikken som en buffer i perioder med lavkonjunktur, men ellers er der kun én vej at gå:

"Der skal sættes gang i byggeriet. Når der er gang i byggeriet, så uddanner byggeribranchen mange unge, og to tredjedele af vores virksomheder har lærlinge, så det er ikke fordi, de ikke vil, men fordi der mangler opgaver," siger hun.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK
LÆS NYESTE ARTIKLER:
LÆS OGSÅ: