3F: Import af arbejdskraft kan holde lønnen nede

DEBAT: Yderligere import af arbejdskraft fra ikke-EU-lande kan bidrage til at holde lønnen nede, mener 3F. Derfor bør regeringen i højere grad have fokus på at løse udfordringerne for de danske ledige.

Af Kim Lind Larsen og Søren Heisel
Hhv. gruppeformand i 3F’s Byggegruppe og forbundssekretær i 3F

De seneste år har vi uafladeligt måttet lægge øre til virksomheders og arbejdsgiverorganisationers klagen over, at vi mangler kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Det er påstande, som i vores øjne baserer sig mere på arbejdsgiverorganisationernes drøm om, at alle virksomheder har adgang til en overflod af kompetente medarbejdere end om realiteter. Får man mulighed for yderligere import, så kan virksomhederne skalte og valte i rekrutteringen. Og man kan holde lønnen nede.

Sandheden er jo, at vi fortsat har over 100.000 ledige i Danmark – alene i 3F mere end 10.000 ledige. 70.000 unge er hverken i uddannelse eller i job. Samtidig har danske virksomheder adgang til et europæisk arbejdsmarked med cirka 250 millioner lønmodtagere, hvoraf en meget stor del arbejder til en løn, der ligger massivt under danske mindstelønninger.

Endelig har vi cirka 10.000 unge, som ikke kan finde en praktikplads. Så vi har noget svært ved at se, at manglen skulle være så massiv.

Nu er regeringen så også hoppet med på limpinden, og senest har beskæftigelsesministeren på finans.dk efterlyst ændringer af reglerne for import af arbejdskraft fra ikke-EU-lande.

Ingen generel mangelsituation
3F arbejder ud fra den præmis, at adgang til kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for vores konkurrenceevne og dermed vækstmulighederne. Men det er også vores opfattelse, at vi ikke pt. står i en generel mangelsituation – og slet ikke på det ufaglærte og faglærte arbejdsmarked.

Senest har tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vist, at det inden for det seneste år ikke er blevet vanskeligere at rekruttere. En enkelt undtagelse kan være inden for byggeriet, hvor virksomhederne visse steder skal gøre sig lidt mere umage for at finde folk. Men da vi ikke har set noget betydeligt lønpres, så mener vi, det er svært at følge dommedagsprofetierne.

Til gengæld er der ingen tvivl om, at virksomhederne selv kan gøre mere for at rekruttere. For eksempel indrømmer fire ud af ti af virksomhederne i STAR's undersøgelser, at de selv kunne gøre noget mere.

Nuanceret diskussion, tak!
I 3F mener vi, at der er et betydeligt behov for at få nuanceret diskussionen om mangel på arbejdskraft og ikke mindst den universalløsning, som ofte er eneste svar, nemlig at der skulle være behov for at importere ufaglærte og faglærte fra ikke-EU-lande til at dække et tilsyneladende umætteligt rekrutteringsbehov inden for både hotel og restauration, rengøring, byggeriet, landbruget og industriel produktion.

Virksomhederne har jo i dag rigtig gode muligheder for at importere højtkvalificeret arbejdskraft fra ikke-EU-lande.

Vi kunne for eksempel diskutere, hvorfor regeringen har valgt at indgå en nødde- og regnfrakkepakke, der skal finansieres af midlerne fra beskæftigelsespolitikken.

Vi kunne for eksempel også diskutere, hvordan vi får kommunerne til at fokusere på at få ledige i varig ordinær beskæftigelse gennem uddannelse i stedet for gennem perspektivløs aktivering.

Og vi kunne også passende diskutere, hvorfor der fortsat skal gå 10.000 unge rundt uden praktikplads, når man nu mener, at der er mangel på kvalifikationer.

Forrige artikel Friskolelærerne: Brug for aftale om arbejdstiden Friskolelærerne: Brug for aftale om arbejdstiden Næste artikel Flypersonale: Kimen til forandring er skabt - nu må politikerne gøde jorden Flypersonale: Kimen til forandring er skabt - nu må politikerne gøde jorden
Ny aftale hæver loftet for lønkompensation

Ny aftale hæver loftet for lønkompensation

CORONA: Virksomheder kan nu få dækket op mod 30.000 kroner månedligt per fuldtidsansat, hvis de vælger at gøre brug af den midlertidige lønkompensationsordning, som regeringen har forhandlet på plads med arbejdsmarkedets parter.