518 stillinger skal udflyttes på beskæftigelsesområdet: Her er planen

UDFLYTNING: Arbejdsskadestyrelsen overdrages til ATP, og medarbejderne fordeles tre steder i landet, mens dele af Arbejdstilsynet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering også skal flytte skrivebordet væk fra hovedstaden. Altinget lægger fakta på bordet – og lidt ekstra.

518 stillinger på beskæftigelsesområdet indgår i regeringens udflytningsplan. Det svarer til 13 procent af de 3.900 statslige arbejdspladser, som skal flyttes ud af København.

Det er medarbejdere og funktioner i henholdsvis Arbejdstilsynet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Arbejdsskadestyrelsen, som i løbet af de næste par år helt eller delvist rykker skrivebordene væk fra hovedstaden.

Altinget har søgt aktindsigt i Moderniseringsstyrelsens implementeringsplaner og giver her et foreløbigt overblik over flytteplanerne på beskæftigelsesområdet.

Login