Akademikerne: Privatiser den håndholdte beskæftigelsesindsats

DEBAT: Den håndholdte indsats virker, hvis det gøres rigtigt. Det sker ikke ude i kommunerne i dag, og derfor bør opgaven overlades til private aktører med erfaring på området, skriver Lars Qvistgaard fra Akademikerne.

Af Lars Qvistgaard
Formand for Akademikerne

I Danmark har vi mange års erfaringer med at arbejde med at få ledige i beskæftigelse, og vi ved nu, at ”det mest effektive er en håndholdt indsats fra sagsbehandlerne i kommuner”, som vores beskæftigelsesminister formulerer så fint og præcist.

Men når vi nu ved, at det er sådan, vi bedst får ledige i beskæftigelse, hvorfor er vi så ikke lykkedes bedre med opgaven? Hvorfor er vi ikke kommet videre?

I Akademikerne er vi fuldstændig enige med ministeren og kan, baseret på mere end ti års erfaringer, tilføje, at det virker, hvis det gøres rigtigt.

Men i kommunerne sker det ikke i dag, og det er der flere grunde til. Så vi må til at sadle om og tage opgaven alvorligt. Det kræver, at vi handler på den store viden om og erfaring med, hvad der skal til, for at den håndholdte indsats med at få ledige i job virker.

Privatiser beskæftigelsesindsatsen
Først må vi kigge på kommunerne. Konsulenterne i kommunerne har ofte har for travlt med meget andet end opgaven med at matche ledige med virksomheder.

Dertil kommer, at kommunerne i dag har store økonomiske interesser i at beskæftige deres ledige inden for egen kommunegrænse i stedet for at se og søge match uden for kommunegrænsen.

Samlet set betyder det, at der er dårlige rammer for, at den håndholdte indsats kan komme til at virke og levere resultater.

Men det behøver ikke at være så svært, for løsningen ligger ligefor. Skal den håndholdte indsats virke, bør man privatisere beskæftigelsesindsatsen.

Opgaven kan trygt overlades til et samarbejde mellem a-kasserne og brancheorganisationer, som er tæt på og kender de ledige og virksomhederne rigtig godt.

Akademikerkampagnen har gennem årene hjulpet flere tusinde virksomheder og ledige akademikere med at finde hinanden gennem håndholdt match. Den viden herfra gør, at vi nu ved meget præcis, hvordan den håndholdte indsats skal gribes an, så den virker.

Lokal succeshistorie
Lad mig give et eksempel fra virkeligheden på, hvorfor vi i Akademikerkampagnen har så gode erfaringer med den håndholdte indsats:

En emballagevirksomhed på Møn oplevede stor vækst og efterspørgsel på deres ydelser. De kontaktede derfor Akademikerkampagnen for at få hjælp til finde de ledige hænder, der kunne opfylde virksomhedens behov for at klare opgaverne med deres kvalitetssikringssystem og ISO-certificering.

Akademikerkampagnen gik til opgaven med en håndholdt indsats. Først fandt kampagnen en ledig kandidat, som havde viden om kvalitetsstyring og erfaring med de rigtige produkter. Altså et godt match.

Men derefter trak virksomheden følehornene til sig, fordi de blev bekymret for at ansætte deres første akademiker. Virksomheden valgte altså i første omgang at efteruddanne en af deres eksisterende medarbejdere til opgaven.

Men dernæst viste det sig, at efterspørgsel på virksomhedens ydelser var så stor, at de alligevel havde brug for mere hjælp.

Derfor er sagen nu endt med, at virksomheden efter dialog med Akademikerkampagnen har valgt at arbejde med begge løsninger – både at efteruddanne den faglærte medarbejder og ansætte en ledig kandidat.

Virksomhedens behov er blevet mødt, og deres egen forståelse af opgaven udviklede sig i forløbet. Dette er en af hovedårsagerne til, at håndholdt indsats formår at skabe så positive resultater.

Håndholdt indsats kræver tid
Men det kræver nogle særlige kompetencer, før den håndholdte indsats kan lykkes som beskæftigelsesværktøj.

For de, som udfører den, kræver det på den ene side et grundigt kendskab til de ledige og udbuddet af kompetencer, og på den anden side evnen til at identificere de mange forskellige opgaver, der indgår i en given stilling, og som virksomheden søger hjælp til at løse.

Den håndholdte indsats virker – og det kan den gøre i hele landet, i alle brancher og på alle typer virksomheder og ledige, fordi matchet starter hos den enkelte virksomheds behov og i det konkrete udbud af kompetencer. Det er ikke så svært, men selvfølgelig kræver det prioritering.

Vores erfaring viser, at indsatsen virker, når der i beskæftigelsesindsatsen prioriteres tid til opgaven, og når arbejdet med den håndholdte indsats ikke begrænses af kommunegrænser.

Derfor opfordrer vi til, at der på en kommende finanslov afsættes de nødvendige midler til opgaven, så beskæftigelsesindsatsen kan blive så effektiv, som både virksomheder og de ledige fortjener.

Forrige artikel HK: Stresspanelets anbefalinger er useriøse og tilfældige HK: Stresspanelets anbefalinger er useriøse og tilfældige Næste artikel HK-formand: Drop eksperimenterne og få sikret den danske models fremtid HK-formand: Drop eksperimenterne og få sikret den danske models fremtid