Akademikerne: Vi skal ikke kun kæmpe for LGBT+-rettigheder en uge om året

DEBAT: Ligestillingsministeren har taget initiativ til et møde med fagbevægelsen, arbejdsgiverne og LGBT+-organisationerne. Vi skal arbejde for et mangfoldigt arbejdsmarked, mener Akademikerne.

Af Lars Qvistgaard
Formand, Akademikerne

For lidt over en måned siden var København pyntet op med regnbueflag.

Anledningen var selvfølgelig den årlige Pride-uge, der mundede ud i en fantastisk fejring af mangfoldigheden, da Copenhagen Pride Parade gik gennem København.

I Pride-ugen var en lang række organisationer, virksomheder og partier – herunder min egen organisation – på banen for at understrege vigtigheden af at sige fra over for diskrimination og sammen stå vagt om retten til at være lige præcis den, man er.

Men vi kan ikke nøjes med at kæmpe for mangfoldigheden en enkelt uge om året.

I forbindelse med Pride-ugen blev der offentliggjort en undersøgelse, der viser, at ni procent af LGBT+-personer i ringe grad eller slet ikke føler, at de kan tale åbent om deres seksualitet eller kønsidentitet på arbejdspladsen, mens yderligere 18 procent føler, at de kun i nogen grad kan være åbne.

Det er ikke godt nok. Det skader trivslen på arbejdspladsen, hvis man føler, at man bliver nødt til at lægge skjul på væsentlige dele af sig selv af frygt for diskrimination.

Minister tager positivt initiativ
Det har vi alle sammen et ansvar for at gøre bedre.

Derfor er jeg også rigtig glad for, at ligestillingsminister Mogens Jensen (S) har taget initiativ til et møde, hvor blandt andet vi fra fagbevægelsen, arbejdsgiverne og LGBT+-organisationerne mødes for at finde ud af, hvad vi kan gøre for at skabe et arbejdsmarked, hvor det er nemmere at være LGBT+-person.

Som fagbevægelse er vi med til at sætte rammerne for, hvordan vores arbejdsmarked er opbygget. Både gennem den danske model, ved at lægge pres på politikere, men også gennem dygtige tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har vi skabt netværk og fællesskaber, der skaber forbedringer ude på arbejdspladserne.

Det er blandt andet de netværk og de ressourcer, der skal sættes i spil for at sikre et arbejdsmarked uden den diskrimination og eksklusion, som mange LGBT+-personer desværre stadig oplever, enten direkte eller indirekte.

Sig fra over for sprogbrug
I Akademikerne er vi begyndt at undersøge, hvordan vi gennem vores tillidsrepræsentanter kan understøtte et bedre og mere inkluderende arbejdsmiljø.

Eksempelvis ved at sikre, at personalepolitikkerne både slår fast og understøtter, at der er lige vilkår for alle uanset seksuel orientering og kønsidentitet.

Samtidig arbejder vi på at få oprettet lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø, der blandt andet skal bidrage til et mere inkluderende arbejdsmarked.

Vi har alle, både ledere og medarbejdere, et ansvar for at sige fra, når der opstår diskrimination på arbejdspladsen.

Det gælder både i forhold til sprogbrug og kultur, men også når en tilsyneladende neutral praksis viser sig at gemme på diskriminerende elementer.

Find løsninger inden den næste Pride-uge
Vi skal også have inkorporeret ligestilling i arbejdet med arbejdspladsvurderingerne, så det kommer frem, hvis der er problemer med den måde, som man omtaler eller behandler LGBT+-personer på arbejdspladsen.

I forlængelse heraf skal vi undersøge, hvordan vi så får fulgt op på den viden. For eksempel ved at sikre viden via kurser om, hvordan man skaber tryghed og inklusion for alle på arbejdspladsen.

Det er et par af de løsningsforslag, som jeg tager med til mødet med ligestillingsminister Mogens Jensen onsdag. Men jeg er ikke i tvivl om, at jeg kommer til at blive klogere i løbet af mødet.

Ikke kun på de problematikker, som mine kollegaer med LGBT+-baggrund oplever i hverdagen, men også på, hvordan vi på sigt kan komme problemerne til livs. Derfor kan jeg allerede nu sige, at jeg håber, at det ikke bliver det sidste møde, der holdes i den kreds.

I stedet vil jeg opfordre til, at vi sætter gang i et arbejde med at få samlet en række forslag til løsninger og forbedringer, så vi, inden vi mødes til Pride-ugen igen næste år, faktisk er rykket et skridt tættere på et inkluderende, mangfoldigt og empatisk arbejdsmarked.

Forrige artikel V-borgmester: Wammens frygt for højt­kvalificeret international arbejdskraft skader Danmark V-borgmester: Wammens frygt for højt­kvalificeret international arbejdskraft skader Danmark Næste artikel Krifa: Hummelgaard må sætte en stopper for 3F's voksenmobning Krifa: Hummelgaard må sætte en stopper for 3F's voksenmobning
Ledige indvandrere aktiveres mindre end etniske danskere

Ledige indvandrere aktiveres mindre end etniske danskere

INTEGRATIONSGRØFT: Aktiveringsgraden blandt ledige med en ikke-vestlig baggrund var lavere end for etniske danskere i 2019, viser ny analyse. Regeringen vil indføre skrappere krav, hvor ledige med ikke-vestlig baggrund kun får udbetalt ydelse under aktivering.