Hold øjnene på borgerne, fyr de dårlige chefer og politikere, bland jer udenom: Her er de 28 råd til bedre ledelse

ANBEFALINGER: Regeringens ledelseskommission har fremlagt deres 28 anbefalinger til bedre ledelse, som skal gavne borgerne.

Ledere i det offentlige skal fokusere mere på, hvordan deres arbejde og ledelse giver bedre behandling på sygehuset, en god hverdag for børnene i vuggestuen og tilfredse brugere af borgerservice – frem for kun at se på budgetter og vagtplaner.

Det er ét af de centrale råd fra regeringens Ledelseskommission, som tirsdag har givet sine 28 anbefalinger til, hvordan vi får bedre ledelse i det offentlige. 

Du finder dem alle 28 i boksen til højre.

Og herunder får du nogle af de vigtigste af kommissionens budskaber, som formand Allan Søgaard Larsen gav til innovationsminister Sophie Løhde (V) og de mange tilhørere ved dagens pressemøde.

Ledere skal fokusere på borgerne
Det er hørt før, at borgeren skal i centrum, erkendte kommissionformanden. Ikke desto mindre er det hovedbudskabet fra Ledelseskommissionen, at de offentlige ledere skal huske borgernes behov i alt, hvad de gør.

"Vores pointe er, at der skal komme noget ud af det. Det skal skabe værdi for borgeren. Det nytter ikke noget at lægge vagtplaner, så medarbejderne får de bedst mulige vagter. Det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, er værdiskabelsen for borgerne og for samfundet," sagde Allan Søgaard Larsen.

Han har tidligere peget på, at det blandt andet handler om at måle på sine resultater, for eksempel hvor godt børnene trives, eller om socialt udsatte får gavn af den indsats, man giver dem.

Politikerne skal blande sig mindre
Ét af temaerne i kommissionens anbefalinger er, at politikerne skal give de offentlige ledere mere plads. De skal holde sig i skindet, når enkeltsager giver dem lyst til at indføre nye regler. I stedet skal de betragte sig som en slags bestyrelse, der nøjes med at sætte mål og retning for lederne i det offentlige.

Det er kommissionen "stærkt optaget af", betonede Allan Søgaard Larsen:

"Det, der virkelig er svært, er, hvis politikerne indirekte signalerer, at der ikke er tillid til ledelsen," sagde han og pegede på, at "det rum, den politiske ledelse stiller til rådighed for den offentlige leder, er ret afgørende."

Sophie Løhde tog budskaberne til sig:

"En af vejene til bedre offentlig ledelse er, at vi politikere lærer at styre os selv. Og det er sværere, end man skulle tro, skulle jeg hilse og sige," erkendte hun over for kommissionsmedlemmerne og publikum i salen.

Væk fra et system med 42 overenskomster
Kommissionen anbefaler også at, overenskomstsystemet skal gøres enklere – for eksempel så den enkelte leder ikke skal forholde sig til så mange forskellige overenskomster blandt medarbejderne.

Allan Søgaard Larsen nævnte erfaringerne fra et andet kommissionsmedlem, nemlig Dorthe Gylling Crüger, som er topdirektør på Sygehus Lillebælt.

"Vi bad hende tælle det antal overenskomster, hun skal håndtere i sit arbejde, og hun nåede op på 42. Det er mange. Så det er et felt, hvor forenkling kunne have en interesse," sagde formanden. 

De høje chefer skal løsrive sig fra budgetstyring og være mere synlige
En række af anbefalingerne gælder specifikt for nogle af de højest placerede ledere: Forvaltningscheferne, som for eksempel er ledere for daginstitutionslederne, plejehjemslederne eller kontorcheferne i et ministerium.

De skal koncentrere sig mindre om at leve op til kravene højere oppe fra. I stedet skal de fokusere mere på at være synlige ledere for deres underordnede og på at få dem til at skabe resultater for borgerne, lød budskabet fra kommisionen. 

"Vores analyser viser, at forvaltningscheferne ofte kigger opad, og institutionslederne kigger nedad. Det er selvfølgelig karikeret, men det er her, der skal tages fat," sagde Allan Søgaard Larsen.

"Når vi har talt med ledere af daginstitutioner og så videre, så siger de: Vi føler os alene hjemme," forklarede han.

"Derfor siger vi, der er behov for, at forvaltningscheferne leder. Det er jo ikke ligegyldigt, hvad der foregår i vores institutioner. Den faglighed, der er hos pædagogerne og skolelærerne, skal udfoldes i bedst mulig udstrækning," sagde kommissionsformanden.

Ansæt flere ledere og fyr de ringeste
Den sidste del af kommissionens anbefalinger handler om selve lederens evner til at lede.

Her er nogle af forslagene, at der skal indgås nye aftaler om ledernes løn- og ansættelsesvilkår. At der skal være flere ledere, så den enkelte leder ikke har for mange under sig til at kunne være synlig for dem. Og at kulturen i det offentlige skal ændres, så man fyrer ledere og ansatte, hvis de er for dårlige til deres arbejde.

Kommissionen har været meget påvirket af ét af resultaterne i deres spørgeskemaundersøgelse, siger Allan Søgaard Larsen. Her siger omkring fire ud af ti ledere, at det ikke er en del af kulturen, at man afskediger dem, der ikke er gode nok.

"Hvis der er ledere, der ikke fungerer, så skal de gå i dialog omkring, om vi kan gøre dem bedre, om vi kan uddanne dem, om vi kan træne dem, og ultimativt efter en periode, hvis det ikke virker, så må man skifte ledelsen ud, så enkelt er det," siger Allan Søgaard til Altinget.

,

Forrige artikel Før kommissionens anbefalinger: Her er problemerne med ledelse på skoler, hospitaler og plejehjem Før kommissionens anbefalinger: Her er problemerne med ledelse på skoler, hospitaler og plejehjem Næste artikel Voxpop: Hvorfor falder den offentlige ledelseskvalitet? Voxpop: Hvorfor falder den offentlige ledelseskvalitet?