Arbejdsmiljørådgiverne: Ny aftale har ikke grundlag for at udelukke rådgivning

DEBAT: Den nye aftale om arbejdsmiljø tager ikke højde for, at det skal være nemmere for virksomhederne at omsætte viden til praksis, skriver Jonna Pedersen, der er bestyrelsesformand i Arbejdsmiljørådgiverne.

Af Jonna Pedersen
Bestyrelsesformand i Arbejdsmiljørådgiverne

Aftalen om et bedre arbejdsmiljø blev indgået med støtte fra alle folketingets partier på nær Enhedslisten.

Som forventet indgår ekspertudvalgets anbefalinger fra september 2018 som en væsentlig bestanddel af aftalens indhold.

Vi har tidligere adresseret både de positive elementer og de mere problematiske dele af ekspertudvalgets anbefalinger. Nu er anbefalingerne blevet til landets arbejdsmiljøpolitik, som skal omsættes i praksis, og som skal imødekomme kernemålsætningen i aftalen:

"Det skal være trygt, sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark. (...) Forligspartierne er derfor enige om, at der er behov for dels en styrket arbejdsmiljøindsats, som i højere grad forebygger, at mennesker bliver syge eller slidt ned af arbejdet. Dels en styrket indsats for at opnå fair og lige konkurrence(vilkår) på det danske arbejdsmarked."

Støtte og hjælp er afgørende
Realiseringen af aftalen skal først og fremmest føre til et godt arbejdsmiljø i de virksomheder, som i dag ikke lever op til arbejdsmiljølovgivningens krav.

Derfor er støtte og hjælp til disse virksomheder helt afgørende.

I aftalen er det centrale virkemiddel, som skal præstere denne indsats, først og fremmest Arbejdstilsynet og arbejdsmiljøorganisationerne på den halvdel af virksomhederne, som har mindst ti ansatte.

Vi er bekymrede for, om det i praksis kan lade sig gøre at gennemføre omfattende forbedringer alene på grundlag af disse ressourcer.

I ekspertudvalgets anbefalinger er der referencer til en undersøgelse, som er udført af Rambøll for udvalget.

De har spurgt ledere og medarbejdere, som er med i AMO, om, hvilke værktøjer der bedst fremmer et godt arbejdsmiljø på deres arbejdsplads.

De to væsentlige værktøjer er "vejledning og rådgivning" og "viden om arbejdsmiljø", som 65 procent peger på.

Fordi de "ikke kan – eller ikke vil"
Evalueringen af den norske Bedriftshelsetjeneste (BHT) fra maj 2018 konkluderer, at BHT er det primære virkemiddel i de norske virksomheders forebyggende arbejdsmiljøindsats.

BHT har opnået resultater ved at give virksomhederne adgang til professionel arbejdsmiljørådgivning via et smidigt og ubureaukratisk samarbejde mellem virksomheder og arbejdsmiljøprofessionelle.

Dette bør vi også stræbe efter i Danmark.

Den nye aftale giver mere fleksible muligheder for dem, der "kan og vil", og lægger pres på dem, der har brug for pres fra Arbejdstilsynet – fordi de "ikke kan – eller ikke vil".

Det er godt.

Der er dog stadig mange virksomheder, der "gerne vil" – men med fordel kunne få hjælp fra en Arbejdsmiljørådgiver med stor faglig ekspertise, så deres bestræbelser for et godt arbejdsmiljø bliver gennemført med optimalt udbytte, både for arbejdsmiljøet og for virksomhedens kerneopgave.

Det finske arbejdsmiljøinstitut har dokumenteret, at investering i forebyggende arbejdsmiljø kan tjene sig hjem op til ti gange – men det kræver en proaktiv og systematisk indgang til arbejdsmiljøindsatsen, som kan være svær og tidskrævende for den enkelte virksomhed.

Omsætte viden til praksis
Aftalen understøtter ikke et styrket samspil mellem virksomhederne og heller eller et større fokus på forebyggelse leveret af professionelle arbejdsmiljørådgivere.

Som professionelle rådgivere har vi meget at byde ind med.

Vi arbejder i det daglige tæt sammen med virksomhederne, har faglige kompetencer, virksomhedsindsigt og er et naturligt bindeled mellem myndigheder, forskning og virksomheder.

Der er stadig for langt mellem forskning og praksis.

Den nye aftale har ikke i tilstrækkeligt omfang taget højde for, at det skal være let for virksomhederne at få hjælp til at omsætte viden til praksis.

Der mangler et sagligt grundlag for at udelukke professionel rådgivning som virkemiddel i realisering af aftalens målsætning.

Forrige artikel Forskere: Aftaleautonomi er en hjørnesten i den danske model Forskere: Aftaleautonomi er en hjørnesten i den danske model Næste artikel Forsker: Lovbestemt mindsteløn er en forkert løsning på et reelt problem Forsker: Lovbestemt mindsteløn er en forkert løsning på et reelt problem