Borgmester: Vejledere skal afhjælpe social kontrol på jobcentrene

DEBAT: Vi ved, at der findes social kontrol, som forhindrer indvandrerkvinder i at søge jobs steder, hvor der for eksempel arbejder mænd. Det skal vi til livs med særlige vejledere og en skræddersyet kampagne, skriver Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V)
Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København

Mange ved det nok ikke, men social kontrol har faktisk en massiv indvirkning på, hvor mange ledige indvandrerkvinder i København der kommer i job.

I dagens Danmark findes der nemlig ægtemænd, familier og omgangskredse, der presser kvinder til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og til at sige nej til job eller praktikforløb på arbejdspladser, hvor der for eksempel arbejder mænd.

Derfor glæder det mig også, at beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) siger i Altinget, at han nu langt om længe vil sætte ekstra ind overfor den negative, sociale kontrol.

Men i København har vi ikke kunnet vente på ministeren. Så fra januar næste år skærper vi derfor indsatsen mod social kontrol på arbejdsmarkedet ved blandt andet at ansætte fem nye social kontrol-vejledere på Jobcenter København og efteruddanne jobkonsulenterne.

For en styrket indsats lige nu er helt nødvendig.

Kampagne skal skabe bevidsthed 
Vi må aldrig acceptere, at kvinder bliver isoleret i hjemmet, fordi deres familie eller omgangskreds har et forældet kvindesyn. Vi skal i jobcentrene rent ud sagt være bedre til at spotte og håndtere social kontrol, og jeg er overbevist om, at vejlederne kan løfte den opgave.

I sidste uge har vi også lanceret en kampagne, der skal være med til at øge københavnernes bevidsthed om udfordringerne ved social kontrol.

Kampagnen kan man se på 145 plakatstandere og på sociale medier, hvor der med debatskabende og oplysende opslag sættes fokus på, hvordan social kontrol kan påvirke kvinders muligheder på arbejdsmarkedet, og hvad man kan gøre, hvis man enten selv oplever eller har mistanke om, at andre er udsat for social kontrol.

Der er behov for større opmærksomhed på den stopklods, som social kontrol kan være for kvinder, som vil ind på arbejdsmarkedet.

Udstrakt hånd
For alle – mænd og kvinder og uanset etnisk oprindelse – har både ret og pligt til at deltage på arbejdsmarkedet og i aktivering. Derfor hører det heller ingen steder hjemme, at nogle kvinder, der reelt gerne vil arbejde, bliver afholdt fra det på grund af ægtemænds, familiers eller omgangskredsenes forventninger til, hvordan en kvinde skal gebærde sig i livet.

Derfor skal social kontrol-vejlederne fremover rådgive og hjælpe jobkonsulenterne, når de ude på jobcentrene møder kvinder, der udviser tegn på at ligge under for social kontrol.

Måske giver kvinderne udtryk for, at de ikke kan være på en arbejds- eller praktikplads med mandlige kolleger, måske presser et familiemedlem på for at deltage i kvindens samtaler i jobcentret, eller måske har kvinderne ikke adgang til deres eget NemID og bankkort.

Vi ved, at den sociale kontrol findes derude.

For i foråret tog jeg initiativ til at få lavet en rapport, der netop dokumenterede, at social kontrol er en alvorlig hindring i forhold til at hjælpe ledige, etniske minoritetskvinder ud på arbejdsmarkedet.

Det er på baggrund af den rapport, at vi sætter hårdt ind overfor social kontrol.

For kvinderne skal vide, at vi er klar med en udstrakt hånd. Og at de trygt kan række ud og gribe den.

Forrige artikel Lederne: Rigide regler for hjemmearbejde skal lempes Lederne: Rigide regler for hjemmearbejde skal lempes Næste artikel Alternativet: Jobcentrene skal være så fede, at flere vil være arbejdsløse Alternativet: Jobcentrene skal være så fede, at flere vil være arbejdsløse