Brancheforening til kommuner: Vi kan nedbringe det offentlige sygefravær

DEBAT: Hvis kommuner sender flere velfærdstilbud i udbud, kan private og offentlige samarbejde om at forbedre arbejdsmiljøet og sygefraværet til glæde for både medarbejdere og borgere, skriver brancheforeningen Dansk Sundhed og Velfærd.

Af Stine Louise Eising von Christierson
Bestyrelsesformand for brancheforeningen Dansk Sundhed og Velfærd

Kære kommuner. Vi vil rigtig gerne hjælpe jer med at løse jeres opgaver og udfordringer.

Vi kan nemlig læse i den nyligt offentliggjorte rapport "Sygefravær i den offentlige sektor", som er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet, at det er står lidt svært til for jer med arbejdsmiljøet, sygefravær for jeres ansatte og kvaliteten i velfærdsydelserne.

Blandt andet viser rapporten, at ansatte i landets kommuner i gennemsnit havde 12,8 sygedage i 2017, mens de privatansatte kun havde 6,8 dage i løbet af året.

Men vi i det private kender skam også alt til de samme udfordringer, så mine linjer er ikke skrevet for at pege fingre, men snarere for at appellere til, at vi sammen kan skabe mangfoldighed i tilbud – og samtidig sparre med hinanden på kryds og tværs med henblik på at skabe de allerbedste rammer for jeres borgere. Både de borgere, der benytter sig af jeres tilbud, og de medarbejdere, som arbejder på institutionerne og plejecentrene.

Videndeling om arbejdsmiljø
Vi i det private kan ikke tåle dårlig omdømme. Det er altafgørende for os, at både borgere og kommuner har fuld tillid til os. Det er rygraden i hele vores forretningsgrundlag. Det er blandt andet også derfor, at vi arbejder løbende, intenst og målrettet med arbejdsmiljøet.

Vi ved nemlig, at det skaber kontinuitet for borgerne, bedre kvalitet i det udførte arbejde og trygge pårørende, der kender personalet godt, og som ikke møder nye vikarer i et væk. Og som et kæmpe plus kan vi også registrere det lave sygefravær afspejlet på bundlinjen.

Så kære kommuner: Ved at invitere de private ind inviterer I også til læring og erfaringsudveksling på tværs. Den måde, vi arbejder med arbejdsmiljø og trivsel på, er på ingen måde hemmelig eller raketvidenskab, og vi deler rigtigt gerne vores viden og erfaringer med jer i gode, tætte arbejdsrelationer.

Paradigmeskifte i velfærdssektoren
Der har godt nok været bragt mange analyser om, hvorfor I er mere syge end os andre, og hvad I kan gøre for at forbedre det. I Berlingske kunne vi blandt andet lørdag 5. januar læse, at I arbejder intenst med sygefraværet, men at arbejdet ikke bærer frugt.

Er det så ikke på tide at iværksætte et paradigmeskifte og blandt andet sætte mange flere af bløde velfærdsydelser i udbud for at styrke erfaringsudvekslingen? I kommuner er jo store mastodonter, hvor forandring tager tid; vi i det private kan måske hurtigere sadle om, når noget ikke virker, til at kunne forbedres. Jeg er overbevist om, at det både vil komme jeres borgere og medarbejdere til gode.

Krav og ønsker til leverandører
En anden stor fordel, I kan høste ved at lade det private hjælpe jer, er, at I i højere grad formulerer og skaber krav og ønsker til jeres leverandører, hvis I sender jeres plejecentre og institutioner i udbud. Det kan være krav og ønsker om eksempelvis faglært personale, hvor mange aktiviteter I vil have til jeres borgere, eller hvilken mad I vil have serveret.

En anden gevinst ved at konkurrenceudsætte flere af ydelserne er, at I har mulighed for at sige: "Kære leverandør, det koster kommunen det her beløb at drive eksempelvis et bosted, en institution eller et plejecenter – hvor meget kvalitet kan vi få for det budget, og hvordan ville I drive det?" 

Det er samtidig altid godt at inddrage jeres kommende leverandører så meget som muligt i udbudsprocessen. Det er nemlig også en god mulighed for at skabe læring og nye måder at tænke leverandørerne ind. Husk på, at jo mere jeres udbud er centreret om krav til at arbejde på samme måde som jer, jo mindre udvikling og læring vil der være på tværs.

I virkeligheden ville en enkel måde at gøre det på være at sige: "I skal passe godt på vores borgere, følge Socialtilsynets og Sundhedsstyrelsens retningslinjer, give nøgletal til benchmarking med kommunen, deltage i tilfredshedsundersøgelser og følge overenskomsterne på området."

Monopol gavner ikke borgerne
På den facon ville der kunne skabes massiv og givende udvikling på området. Monopol er ikke godt for borgerne. Vi lever i 2019, og kravene fra beboere og pårørende vil kun stige. Kan I kommuner honorere alle krav og ønsker fra borgere og medarbejdere?

Vi i det private kan ikke altid, men vi lægger os i selen for, at jeres borgere og vores kunder vil vælge os og tale pænt om os ude i byen. Og vi er overbeviste om, at vi sammen kan skabe det optimale og frie valg for borgerne og medarbejderne.

Tænk, hvis vi kun kunne handle i Aldi eller Føtex? Lad os sammen skabe mangfoldighed, kvalitet, bedre arbejdsmiljø og færre sygedage.

Forrige artikel Forfatter: Det er ondskabsfuldt at tage modet og håbet fra syge mennesker Forfatter: Det er ondskabsfuldt at tage modet og håbet fra syge mennesker Næste artikel Seniorøkonom til HK: I fordrejer vores ord om udenlandsk arbejdskraft Seniorøkonom til HK: I fordrejer vores ord om udenlandsk arbejdskraft
 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Som at sammenligne æbler og pærer

  Jeg gad vide, hvad det har kostet af ressourcer, at udarbejde denne rapport over sygefraværet i den offentlige sektor i forhold til det i den private ditto.

  Der fremlægges 54 sider med statistiske finurligheder som dekomponering i forhold til brancher, uddannelse og etnicitet m. fl., men

  Der gøres på intet tidspunkt rede for HVORDAN OPTÆLLINGEN AF SYGEFRAVÆR SKER i den offentlige sektor i forhold til den private ditto.

  I den offentlige sektor vil et fravær p.gr.a. influenza, der påbegyndes en fredag i uge 1 og afsluttes en mandag i uge 3 optælle i alt 11 sygefraværsdage mod 7 fraværsdage i den private sektor. Her er forskellen 67% i den offentligt ansattes disfavør.

  På tilsvarende vis vil fravær påbegyndt en fredag i uge 1 afsluttet med en mandag i uge 2 optælle 4 dage i det offentlige og 2 fraværsdage i det private. Her er forskellen 100% i den offentligt ansattes disfavør.

  Den beregningsmæssige forskel siges at hidrøre på forskelle i ferielovgivningen i hhv. det offentlige og det private arbejdsmarked.

  Det er som at sammenligne æbler med pærer når regeringen spiller ud med et oplæg baseret på forskellige optællingsmetoder. Der må ligge en politisk motivation til grund herfor.