DA: Kommuner bør få større fokus på at hjælpe med kontakt til virksomheder

DEBAT: Der er stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at inddrage virksomhederne, når det handler om at få folk tilbage på arbejdsmarkedet, skriver Maria Bille Høeg, der er chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening.

Af Maria Bille Høeg
Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening

Når en sygemeldt medarbejder skal hjælpes tilbage til jobbet, er der stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at sikre, at virksomhederne også kommer i spil. Og det er ærgerligt, for der er ingen tvivl om, at en fælles indsats er den bedste løsning. Det er en fordel for både borger, kommune og virksomhed.

For hvad nytter det, at virksomheden har lavet en plan for gradvis tilbagevenden til arbejdet og tilpasset hverdagen for den sygemeldte medarbejder, hvis kommunen ikke trækker i samme retning?

Og er det optimalt, at en virksomhed skal have kontakt til ti forskellige kommuner, hvis de har sygemeldte medarbejdere, der bor forskellige steder i landet?

Syv ud af ti er næsten aldrig syge
Virksomhederne har stort fokus på sygefravær.

Tre ud af fire virksomheder har inden for det seneste år gennemført indsatser for at forebygge sygemeldinger, og næsten ni ud af ti virksomheder har gennemført indsatser for at støtte medarbejdere, der vender tilbage efter langvarigt sygefravær.

Og for lige at sætte de tal i perspektiv, så skal man huske på, at syv ud af ti lønmodtagere på det danske arbejdsmarked stort set aldrig er syge. Langt fra alle virksomheder oplever altså, at deres medarbejdere har længerevarende fravær på grund af sygdom.

Men hvad med kommunerne? I hvor høj grad involverer de virksomhederne, når en sygemeldt medarbejder skal tilbage på arbejdsmarkedet?

På landsplan får 31 procent af sygedagpengemodtagerne det, man kalder en virksomhedsrettet indsats. Og det tal dækker over store forskelle − eksempelvis i de to vestegnskommuner Solrød og Brøndby. 

I Solrød Kommune får knap halvdelen en virksomhedsrettet indsats – det er fire gange så mange som i Brøndby Kommune, hvor blot 12 procent får det. Det kan gøres bedre.

Også den gruppe borgere, som det kan være svært at fastholde i beskæftigelse, vil have gavn af en kommunal indsats, der inddrager virksomhederne. Det gælder eksempelvis for borgere med en svær psykisk lidelse.

De kommer oftere i job og uddannelse med en virksomhedsrettet indsats kombineret med sideløbende intensiv støtte.

Fjerne en bureaukratisk byrde
Der er flere måder at forbedre indsatsen på. Det handler først og fremmest om, at kommunerne skal have større fokus på at hjælpe med kontakten med virksomhederne. Som eksemplet med Solrød og Brøndby viser, så er der alt for store kommunale forskelle i øjeblikket.

Derudover kan man med fordel strømline kontakt mellem virksomhed og kommune.

I øjeblikket er det sådan, at det er den enkelte sygemeldte medarbejders bopælskommune, der behandler sager om sygedagpenge, og som derfor står for kontakt med arbejdspladsen. For større virksomheder betyder det, at de skal samarbejde med mange kommuner, der alle kan have forskellige tilgange.

Hvorfor ikke lave et system, hvor virksomheden kun har kontakt til den kommune, hvor virksomheden rent faktisk er beliggende – og så lade den kommune koordinere indsatserne i det kommunale regi?

Det vil dels fjerne noget af den bureaukratiske byrde fra virksomhedernes skuldre, og mon ikke også det vil gøre det lettere for kommunerne at lære af hinanden. Det er der brug for.

Forrige artikel Forskerklummen: Der er et betydeligt uudnyttet arbejdskraftpotentiale hos ældre Forskerklummen: Der er et betydeligt uudnyttet arbejdskraftpotentiale hos ældre Næste artikel Kommunernes Landsforening til Cepos: Jobcentrene er ikke vikarbureauer Kommunernes Landsforening til Cepos: Jobcentrene er ikke vikarbureauer