DA til Akademikerne: Aftaler skal gavne både ansat og arbejdsgiver

REPLIK: Det passer ikke, når Akademikernes formand, Lars Qvistgaard, påstår, at Dansk Arbejdsgiverforening 'tramper på trivslen'. Danmark går forrest på arbejdsmiljø, skriver arbejdsmiljøchef i DA Christina Sode Haslund.

Af Christina Sode Haslund
Arbejdsmiljøchef hos Dansk Arbejdsgiverforening

Danmark har et arbejdsmiljø i verdensklasse. En virksomhed her i landet oplever i gennemsnit blot én arbejdsulykke hvert andet årti, og der går ifølge tal fra 2014 i gennemsnit hele 130 år mellem arbejdsskader, der påvirker den enkeltes evne til at arbejde på længere sigt. Tallene viser også, at ni ud af ti danskere er tilfredse med deres arbejde, samt at samarbejdet med kolleger og ledelse for de fleste er godt, og at der er få konflikter på arbejdspladsen.

Det passer altså ikke, når Akademikernes formand, Lars Qvistgaard, i sit debatindlæg 12. januar påstår, at Dansk Arbejdsgiverforening ’tramper på trivslen’.

Danmarks resultater er bedre end i noget andet land i Europa, og de gode resultater er kun mulige, fordi der hver eneste dag bliver lavet aftaler og fundet løsninger rundt omkring på danske arbejdspladser.

Aftaler og løsninger, der bliver skabt af ansvarlige ledere og dygtige arbejdsmiljørepræsentanter, og aftaler og løsninger, der – som akademikernes formand til gengæld helt korrekt anfører – ligger i forlængelse af en stolt dansk tradition for samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter til gavn for alle.

Ukorrekte konklusioner
Lars Qvistgaard går af flere årsager også for vidt, når han konkluderer, at en ny dom i højesteret betyder, at en medarbejder – for eksempel en akademiker – der fungerer som arbejdsmiljørepræsentant på en arbejdsplads og ikke er dækket af en overenskomst, nu ikke længere er beskyttet mod afskedigelse.

For det første vil en akademiker altid være sikret mod usaglig afskedigelse via funktionærloven. Vedkommende står altså ikke fuldstændig uden beskyttelse.

For det andet vil den eventuelle beskyttelse komme an på en konkret vurdering fra gang til gang. Pendulet kan så at sige også svinge i den anden retning og falde ud til medarbejderens fordel, hvis der findes en overenskomst inden for et tilsvarende fagligt område at henvise til.

Dansk Arbejdsgiverforening vil som aktiv medspiller på det danske arbejdsmarked i fremtiden fortsætte med at arbejde for at skabe sunde og sikre arbejdspladser til gavn for både medarbejdere og virksomheder. Det ændrer dommen fra højesteret ikke på.

Forrige artikel Kaare Dybvad: Nej, udflytninger er ikke 'en form for tortur' Kaare Dybvad: Nej, udflytninger er ikke 'en form for tortur' Næste artikel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: De virkelige vindere findes ved DM i Skills Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: De virkelige vindere findes ved DM i Skills