DA om efteruddannelse: Top tre ud af 28 er ikke dårligt

REPLIK: Når Randstad siger, at Danmark ligger under det globale gennemsnit for efteruddannelse, er det ikke retvisende. Danmark klarer sig godt på efteruddannelse – og flere tiltag er på vej, skriver uddannelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening, Jannik Bay.

Af Jannik Bay
Uddannelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening

Virksomheder og medarbejdere lever i dag med hurtige skift i både markeder og ny teknologi. Det stiller krav til løbende tilpasning og kompetenceudvikling. Så godt som alle fagpersoner er i dag også enige om, at gode voksen- og efteruddannelser er en uundværlig del af det danske arbejdsmarked.

Der er dog noget uenighed om, hvor godt vi lige nu klarer det i Danmark. F.eks. kunne vi her på Altingets sider i sidste uge læse et indlæg fra Randstads administrerende direktør, Nima Astanehdost. Han fortalte om en rundspørge, de havde gennemført, som viste, at Danmark efter sigende skulle ligge under det globale gennemsnit, når det kom til at efteruddanne arbejdsstyrken.

Ikke retvisende
Det er ikke et billede, jeg kan genkende fra danske virksomheder. Og billedet er heller ikke særligt retvisende, hvis vi kigger på, hvad der ellers findes af analyser på området. For eksempel viser tal fra Eurostat, at vi er det land i Europa, der med 25 procent har den tredjestørste andel af beskæftigede mellem 30-64 år, som har deltaget i uddannelse eller træning i løbet af de seneste fire uger. Det er ikke en førsteplads – men at være i top tre ud af 28 er nu heller ikke helt dårligt.

Virksomhedernes indsats på efteruddannelsesområdet har til og med ligget stabilt på et højt og godt niveau gennem de seneste mange år. Der har ganske rigtigt været et betydeligt fald i brugen af den offentligt regulerede voksen- og efteruddannelse, men det afspejler blot et skifte mod andre løsninger som interne kurser, kurser på det private marked med mere. 

Trepartsaftale for at løse udfordringer
Der er stadig store udfordringer forbundet med området. For eksempel ligger der en stor opgave i at løfte særligt de ufaglærtes motivation til at tage efteruddannelse. Over halvdelen af de ufaglærte mener, at de slet ikke har brug for mere efteruddannelse. Til sammenligning er det kun tilfældet for hver fjerde med en videregående uddannelse, hvilket jo virker noget paradoksalt.

Derudover ligger der også en udfordring i at gøre den offentligt regulerede efteruddannelse mere attraktiv for både virksomheder og medarbejdere. Og behovet for efteruddannelse bliver næppe mindre i fremtiden. I det lys har vi også brug for et stærkt offentligt efteruddannelsessystem.

Det er også derfor, at arbejdsmarkedets parter netop har indgået en trepartsaftale med regeringen, der skal styrke det samlede danske voksen- og efteruddannelsesområde. Med aftalen får vi et offentligt kursusudbud, der er mere fleksibelt og langt bedre kan målrettes den enkelte medarbejder og virksomhed. Vi tror på, at det vil medføre, at medarbejderne får styrket deres motivation til at tage kurser, og at virksomhederne i højere grad vil vende sig tilbage mod det offentlige system for at få deres behov for opkvalificering af medarbejderne dækket.

For Danmark har brug for et bedre voksen- og efteruddannelsessystem. Vores udgangspunkt er godt – også internationalt set. Men det kan blive bedre.

Forrige artikel Nyt debatpanel: Er socialøkonomiske virksomheder konkurrenceforvridende? Nyt debatpanel: Er socialøkonomiske virksomheder konkurrenceforvridende? Næste artikel Elevformand: Vi vil ikke bare ses som fremtidig arbejdskraft Elevformand: Vi vil ikke bare ses som fremtidig arbejdskraft