Dansk Erhverv og HK: Der er også brug for videnscentre for handel og service

DEBAT: Handel- og servicebranchen er en af de brancher med det største udviklings- og vækstpotentiale. Alligevel har området som det eneste blandt erhvervsuddannelserne ikke fået et videnscenter, der kan udvikle branchens uddannelser, hvilket er både besynderligt og problematisk, skriver Dansk Erhverv og HK.

Af Claus Rosenkrands Olsen og Pia Svane
Henholdsvis uddannelsespolitisk chef, Dansk Erhverv, og uddannelsespolitisk rådgiver, HK

Augmented reality. Cross Channel Marketing. RFID-tags.

Det er blot tre af de nye udtryk og begreber for bedre, og digital, kundeservice, som enhver handelselev i dag bør kende til – men som ingen inden for branchen anede eksistensen af for fem år siden. Og forholdt begreberne ville købmanden for 40 år siden have slået en latter op og spurgt, om man havde set for meget science fiction.

Udviklingen inden for service- og handelserhvervene er rivende, og virkeligheden, som elever i brancherne møder i dag, er grundlæggende anderledes end for blot få år siden. Og om fem år vil den se helt anderledes ud igen.

Derfor er det så vigtigt, at uddannelserne følger med virkeligheden.

Og derfor er det så besynderligt, at det merkantile område, som det eneste blandt erhvervsuddannelserne, ikke er blevet tildelt midler til videnscentre som del af den nyligt indgåede aftale om udmøntning af kvalitetsmidler med videre til erhvervsuddannelserne.

Videnscentre er et must
Forstå os ret. Videnscentre, nyt udstyr og kvalitetsudvikling er et must for alle områder på erhvervsuddannelserne. Og vi ser al mulig grund til at give en anerkendende tommel op for at placere en halv milliard i kvalitetsløft hertil. Skal prestigen op, og skal ressourcestærke unge vælge vejen til at blive én af de faglærte, vi har så stærkt brug for, så er et kvalitetsløft helt nødvendigt inden for alle brancher.

Men set i lyset af, at videnscentrenes opgave i vid udstrækning bliver at understøtte kvalitetsudviklingen på erhvervsskolerne, må vi fastholde, at det er besynderligt helt at udelukke handels- og servicebranchens uddannelser. Servicebranchen leverer i dag halvdelen af praktikpladserne på det private arbejdsmarked, og alene handelsmarkedet tegner sig for hver fjerde. Det bør man ikke se bort fra, næste gang man politisk aftaler udmøntning af kvalitetsmidler til erhvervsuddannelserne. Og det er ikke svært at se, hvordan det kan løses.

Et videnscenter for handel - og et for service
Helt konkret foreslår vi, at der oprettes to videnscentre: Ét for digital handel og ét for databaseret service og forretningsudvikling. Begge centre skal medvirke til at opfylde erhvervsuddannelsesreformens formål om at gøre eleverne dygtigere, at give dem digitale kompetencer, der matcher virksomhedernes krav, og at styrke skolernes rolle i vækstdagsordenen.

Innovation er vækstdagsordenens buzz-word og innovation er centralt for handels- og servicebranchen, hvor stadig større andele af omsætningen og udviklingen foregår digitalt og på digitale platforme. Derfor opfordrer vi indtrængende til, at også disse branchers uddannelser tildeles videnscentre. Ellers risikerer vi, at ét af de mest innovative vækstområder mister pusten.

Dansk Erhverv og HK samarbejder gerne og bidrager med ideerne.

Forrige artikel FTF-A: Kære politikere - I leger med dagpengeilden FTF-A: Kære politikere - I leger med dagpengeilden Næste artikel 3F: Gør sociale klausuler obligatoriske 3F: Gør sociale klausuler obligatoriske