DI: Tempoet skal op, hvis kampen mod bøvl skal vindes

DEBAT: Hvis regeringen skal nå sit mål om at lette virksomhedernes byrder i form af besværlige regler og administrative krav med fire milliarder inden 2020, så skal forslag omsættes til handling hurtigere, skriver Dorte Gram Nybroe fra Dansk Industri.

Af Dorte Gram Nybroe
Chef for SMV & Iværksætteri, DI

Byrder og bøvl er heldigvis noget, der bliver mindre af.

Skiftende regeringer har taget kampen op med uhyret, som er skræmmende for mange – især mindre virksomheder – og som koster dyrt på bundlinjen. Men det går for langsomt.

Regeringen vil lette virksomhedernes byrder med fire milliarder inden 2020, og lige nu mangler der 2,7 milliarder kroner for at nå målet.

Så tempoet skal op, hvis målet skal nås. Og vi hjælper gerne, for eksempel med at samle på regler, bøvl og byrder, som ikke giver mening. Dem sender vi løbende til regeringens Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet med en kraftig opfordring om at gøre noget ved det.

Hvert år bruger erhvervslivet flere milliarder på at håndtere besværlige regler og administrative byrder, som for eksempel unødigt komplicerede miljøgodkendelser, alt for tunge procedurer med alskens indberetninger samt danske særregler, der står i vejen for, at det europæiske marked fungerer som et fælles marked.

Ingen tilstrækkeligt mærkbare lettelser
De bøvlede regler, som virksomhederne skal efterleve, tilfører ikke nogen egentlig værdi – for samfundet og slet ikke for virksomhederne.

Der skal selvfølgelig være regler for virksomhederne. Men unødigt bøvlede regler og administration skal væk. Det fratager værdifulde ressourcer fra virksomhederne i form af både tid og penge, som i stedet kan bruges på at drive og udvikle forretningen.

Reduktion af erhvervslivets byrder skal føre til, at virksomhederne reelt oplever færre byrder i hverdagen. Regeringen har leveret resultater, men alligevel oplever virksomhederne ikke tilstrækkeligt mærkbare lettelser af byrder i deres hverdag.

Det skyldes blandt andet, at nye byrder løbende er kommet til undervejs, og at implementeringen af regeringens planlagte byrdelettelser i flere tilfælde er trukket ud.

220 forslag venter på implementering
Der ligger på nuværende tidspunkt 220 forslag, der venter på at blive implementeret af regeringen.

Et godt sted at starte er at tage fat i netop de forslag, så flere virksomheder i praksis får glæde af lettelserne.

Hvorfor skal det tage op til flere år at omsætte konkrete forslag fremsat i regeringens regelforenklingsfora Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet til handling?

Nogle forslag er komplicerede og kræver tid at gennemføre, men mange af dem er enkle og er lige til at gå til.

Behov for ændringer på den korte bane
Det er derfor et oplagt sted at kigge hen for det ministerudvalg for bedre erhvervsregulering, som har erhvervsminister Rasmus Jarlov for bordenden.

Ved årsskiftet skal udvalget fremlægge en konkret plan for, hvordan regeringen når i mål med de fire milliarder kroner i lettelser i 2020. Her er der blandt andet fokus på digitale løsninger og optimering af statens it-løsninger.

I DI er vi glade for, at indsatsen om regelforenkling spiller på flere tangenter og blandt andet bliver koblet direkte til digitalisering, så vi på sigt kan automatisere mange af de manuelle indberetninger, som virksomhederne bakser med i dag.

Men det betyder ikke, at vi ikke skal tage fat på den korte bane også. Og her er de 220 forslag, som både arbejdsgivere og arbejdstagere har bakket op om, et rigtig godt sted at starte.

Forrige artikel DA svarer HK: Jo, lavere løn gør det nemmere at rekruttere arbejdskraft DA svarer HK: Jo, lavere løn gør det nemmere at rekruttere arbejdskraft Næste artikel Sygeplejeråd: Vi skal gøre op med den patriarkalske lønstruktur Sygeplejeråd: Vi skal gøre op med den patriarkalske lønstruktur