DI: Vi stiller vores medarbejdere lige

DEBAT: 3F løber fra sit ansvar og mistænkeliggør udenlandsk arbejdskraft med en forfejlet kritik af DI’s overenskomster. Medarbejdernes nationalitet spiller ingen rolle, skriver Christoffer Thomas Skov, personalejuridisk chef i DI.

Af Christoffer Thomas Skov 
Personalejuridisk chef i DI

Under overskriften ”Velkommen, Bienvenue og Witamy” satte DI på sit topmøde 30. september fokus på, at udenlandske medarbejdere er nødvendige for mange danske virksomheder og dermed også en forudsætning for at bevare arbejdspladser og skabe ny velstand i Danmark. 

Derfor opfordrede vi ved samme lejlighed til, at vi i Danmark byder dygtige, udenlandske medarbejdere velkomne i erkendelse af, hvor stor værdi de faktisk skaber for Danmark. 

3F Transport mistænkeliggør udenlandsk arbejdskraft
Mindre end en måned senere synes gruppeformand for 3F Transport, Jan Villadsen, at have fået dette budskab på tværs i debatindlægget “Velkommen til DI’s omvendte virkelighed” på Altinget : transport 23. oktober. 

Ifølge Jan Villadsen er der medlemsvirksomheder i DI, som forskelsbehandler og underbetaler deres udenlandske medarbejdere med hjælp fra “jurister og eksperter i DI”. 

Når Jan Villadsen i sit debatindlæg uden fakta eller nærmere begrundelse beskylder virksomheder for at underbetale og forskelsbehandle udenlandske medarbejdere, bidrager han netop til den mistænkeliggørelse af udenlandsk arbejdskraft, som DI sammen med mange andre vendte sig imod på DI’s Topmøde.

Reglerne er de samme
I dag er 74 procent af udlændinge, der arbejder i Danmark, dækket af en overenskomst. Blandt danskere gælder det 84 procent. 

For medlemmer af DI skelner overenskomsterne ikke mellem danske og udenlandske medarbejdere. Hvis medarbejderne, uanset nationalitet, udfører arbejde, som er omfattet af overenskomsterne, så gælder der præcis samme regler for danskere og medarbejdere fra andre lande. 

For andre virksomheder uden overenskomst kan 3F Transport kræve, at virksomhederne, som har de udenlandske medarbejdere ansat, får en dansk overenskomst.

Det krav kan forbundet støtte med både konflikter og sympatikonflikter over for virksomheden. 

Desuden kan 3F Transport melde virksomheder, som underbetaler, til Trafikstyrelsen, hvis de kører på danske godskørselstilladelser. Tilladelsen kræver nemlig, at man giver chaufførerne ansættelsesvilkår svarende til de gældende danske overenskomster. 

Cabotagekørsel er en dårlig undskyldning
Det kan selvfølgelig også være, at der er tale om cabotagekørsel eller international transport, som ikke kræver dansk godskørselstilladelse. 

Cabotage betyder, at udenlandske lastbiler i tilknytning til internationale transporter, for eksempel et læs varer fra Hamborg til Århus, kan køre op til tre ture inden for syv dage med varer i Danmark.

I et studie fra i år, som 3F Transport selv var med til at finansiere, fandt forskere fra Lund Universitet dog ikke én eneste ulovlig cabotagekørsel blandt de 38.000 observationer af udenlandske lastbiler, som studiet havde i Danmark. 

Samtidig er det ifølge Trafikstyrelsen kun en procent af den samlede godsmængde i Danmark, der transporteres ved cabotagekørsel.

Fagbevægelsen forsømmer sit ansvar
Det er blandt andet fakta som disse, der får DI til at fokusere på det positive ved udenlandske medarbejdere frem for, som Jan Villadsen gør, at fremstille dem som et problem. 

Selvfølgelig er det uacceptabelt, hvis udenlandske medarbejdere i Danmark er budt arbejdsvilkår, der hverken er rimelige eller lovlige. De sager skal vi tage hånd om, og vi skal sørge for, at reglerne på det danske arbejdsmarked bliver overholdt uanset medarbejdernes nationalitet. 

Det kunne vi ikke være mere enige om. 

Det generelle billede af de mange udenlandske medarbejdere er dog, at de arbejder på samme vilkår som deres danske kolleger, og at de skaber værdi i Danmark. 

Det billede har både fagbevægelsen og arbejdsgiverne en fælles opgave i at formidle videre, og derfor skylder vi også at byde dem velkomne.

 

Forrige artikel Eks-lægeformand: Læger ikke altid de rigtige til at sygemelde Eks-lægeformand: Læger ikke altid de rigtige til at sygemelde Næste artikel 3F: Uddannelse er den bedste forretning 3F: Uddannelse er den bedste forretning
Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

FØDSELSDAGSANALYSER: Hvad har det betydet for eksempelvis de ældre, kulturen og boligpolitikken, at vi nu har en socialdemokratisk regering? Og hvordan går det med at stække Finansministeriets magt og gøre Danmark til det bedste land at være barn i? Altingets fagredaktører gør status på regeringens ét års fødselsdag med hver deres ultrakorte analyser.