EVA: DEA skaber AMU-forvirring

DEBAT: Nok er virksomhederne blevet mere kritiske overfor AMU, men der er ikke tale om, at de vender kurserne ryggen, skriver Michael Andersen fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Af Michael Andersen
Chefkonsulent på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Altinget var 19. april ude med en historie om, at mange virksomheder vender AMU-kurser ryggen til fordel for kurser fra private udbydere, der bygger på en undersøgelse, som DEA lavede i 2014. 

DEA’s undersøgelse bygger imidlertid ikke på et repræsentativt udsnit af danske virksomheder, og derfor er der ikke hold i påstanden om, at virksomhederne generelt vender AMU ryggen til fordel for private kurser.

AMU bliver brugt
Danmarks Evalueringsinstitut har fulgt udviklingen nøje gennem flere år på baggrund af repræsentative virksomhedssurveys i 2006, 2011 og 2015. Af rapporten Virksomhederne og AMU, der blev offentliggjort for fire måneder siden, fremgår det, at det er hver tredje virksomhed med mindst fem ansatte, der har anvendt AMU, og ser man på brugen af AMU over tre perioder à tre år, henholdsvis 2004-2006, 2008-2010 og 2012-2014, er det henholdsvis 44 procent, 46 procent og 43 procent af virksomhederne, der har brugt AMU. 

Der er med andre ord ikke belæg for at sige, at virksomhederne generelt set har vendt AMU ryggen. Ser vi endvidere på andelen af virksomheder, der har anvendt private kurser, er der heller ikke tale om nogen signifikant udvikling over årene. Det ligger også stabilt. 

Målgruppen er skrumpet
Af EVA’s rapport fremgår det også, at når AMU-aktiviteten er faldet, hænger det sammen med, at målgruppen også er blevet mindre over tid. I perioden 2008-2013 er der således blevet omkring 100.000 færre beskæftigede personer i gruppen med erhvervsuddannelse og 150.000 færre beskæftigede i gruppen med grundskole som højeste uddannelse. 

Og når der bliver færre mennesker i målgruppen for AMU, er det ikke mærkeligt, at aktiviteten også falder.

Der er god grund til at kaste et kritisk blik på AMU i de igangværende trepartsforhandlinger. Men lad det ske på et oplyst grundlag. 

Virksomhederne er på en række punkter blevet mere kritiske overfor AMU, og kontakten mellem virksomhederne og AMU er blevet mindre i de senere år. Men der er langt fra grundlag for generelt at påstå, at virksomhederne vender AMU ryggen.

EVA’s rapport Virksomhederne og AMU kan hentes på EVA’s hjemmeside.

Forrige artikel Finanssektoren: AMU skal nytænkes Finanssektoren: AMU skal nytænkes Næste artikel Arriva: De sidste integrations-brikker skal på plads Arriva: De sidste integrations-brikker skal på plads