Fagforbund: Mangel på værktøjer begrænser indsats mod social dumping

DEBAT: Social dumping udfordrer myndighederne, idet værktøjerne mod det bør opgraderes. Der er brug for øget politisk fokus, hvis ordnede forhold skal være normen på arbejdsmarkedet, mener tillidsrepræsentanter fra Dansk Metal og Teknisk Landsforbund.

Af Alexander Baadh og Frank Kellberg
Fællestillidsrepræsentanter for medlemmer af hhv. Dansk Metal og Teknisk Landsforbund i Arbejdstilsynet

Udnyttelse.

Det ord går igen i mange sammenhænge, når man beskæftiger sig med social dumping.

Udnyttelse af arbejdskraft, af skattesystemet, af arbejdsmiljøloven og af udlændingeloven for blot at nævne nogle eksempler.

Hvad gør vi som samfund ved det? Tilsyneladende ikke nok.

I løbet af de seneste par år er udviklingen gået den forkerte vej i forhold til bekæmpelse af social dumping. Det bunder egentlig ikke i manglende vilje fra myndighedernes side, men aktørerne og deres adfærd er konstant i forandring på bekostning af ordnede forhold.

Danmark er et ordentligt land. Et velfungerende land med regler og love, som alle anerkender, respekterer og følger. Den beskrivelse kan de fleste af os sikkert nikke genkendende til, men spørgsmålet er, om det nu også gælder alle grene af samfundets træ.

Svaret er nej, når man taler om den gren, der kaldes arbejdsmarkedet. Eller rettere den lille knast på arbejdsmarkedet, hvor social dumping er udbredt.

Danske firmaer er velrepræsenterede
Det er ikke alle brancher, hvor social dumping udgør en reel problemstilling, men de berørte faggrupper er samtidig nogle af dem, hvor risikoen for udsættelse af nedslidning og for alvorlige arbejdsskader er allerstørst.

I disse faggrupper bliver der spekuleret i at tilsidesætte alle gældende regler, hvor de ansattes førlighed bliver af sekundær betydning.

Ansatte, der i alle henseender er udlændinge, men ikke nødvendigvis er ansat i udenlandske virksomheder. For danskejede CVR-registrerede virksomheder er desværre velrepræsenteret blandt aktørerne.

Men hvad er social dumping egentlig for noget? Den tid, hvor det blot handlede om løndumping, er for længst passé.

Undertiden kan man føje tilsidesættelse af arbejdsmiljølovgivningen til listen. Snyd med skatte- og momsregler. Parallelimport af ulovlige materialer og sort arbejde til tider udført af ulovlig arbejdskraft af borgere uden for EU.

Værktøjerne skal opgraderes
Et tæt myndighedssamarbejde mellem politi, Skattestyrelsen og Arbejdstilsynet har de seneste år været iværksat for at modvirke den skadelige tendens, så problemet ikke løber løbsk.

Men alt for ofte kommer myndighederne til kort. Som regel skyldes det utidssvarende lovgivning, der bestemt ikke er gearet til at håndtere de udfordringer, som opgaven rummer.

De værktøjer, der er til rådighed, fungerer udelukkende i relation til virksomheder med gode intentioner og en vilje til at handle på den rigtige måde.

Det betyder i praksis, at de værktøjer, som myndighederne har til rådighed, har brug for en opgradering, hvis vi forsat skal sikre, at ordnede forhold er normen og ikke undtagelsen på arbejdsmarkedet.

Der er med andre ord brug for øget politisk fokus.

Forrige artikel FOA og 3F: Vi kræver en aftale om pension inden valget FOA og 3F: Vi kræver en aftale om pension inden valget Næste artikel Iværksætter: Indfør seks måneders iværksætterorlov Iværksætter: Indfør seks måneders iværksætterorlov