FH: Pressede ledere er gift for det generelle arbejdsmiljø

DEBAT: Hvis der skal gøres noget ved lønmodtagernes arbejdspres – og det skal der – er det nødvendigt også at sætte fokus på lederne i det offentliges arbejdsmiljø, skriver Bente Sorgenfrey, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Af Bente Sorgenfrey
Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

I sidste uge viste en ny undersøgelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), at tre ud af fem lønmodtagere oplever, at deres arbejde er kendetegnet ved et stort arbejdspres. Det er alarmerende og kalder på en fornyet indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.

Men hvis man vil forbedre medarbejdernes arbejdsvilkår og -miljø, må man også kigge på deres lederes vilkår og eget arbejdsmiljø.

Vi ved fra et utal af undersøgelser, at pressede ledere og en dalende kvalitet i den ledelse, de udøver, har en afsmittende effekt på medarbejdernes arbejdsmiljø. Omvendt er arbejdsmiljøet ofte rigtig godt dér, hvor ledernes ressourcer og krav matcher – både for lederen selv og for medarbejderne.

Hvis man skal se på, hvorfor lederne selv er pressede, så handler det ofte om ressourcer og rammer. 

Voksende ledelsesspænd i det offentlige
Antallet af ledere i den offentlige sektor er faldet markant det sidste årti, og ressourcerne er generelt blevet færre. Men kravene til ledere og medarbejdere er stadig de samme. Det regnestykke kan selvfølgelig ikke gå op. 

Samtidig er det blevet vanskeligere for de offentlige ledere at være i kontakt med deres medarbejdere. Den enkelte leder står i spidsen for flere og flere medarbejdere – som ofte endda er spredt på flere matrikler eller institutioner. Det voksende ledelsesspænd i den offentlige sektor gør det svært for lederne at lede tæt på deres medarbejdere og dermed at arbejde meningsfuldt med blandt andet arbejdsmiljøet.

Når vi fokuserer på medarbejdernes arbejdsmiljø, skal der opmærksomhed på, at ledernes arbejdsvilkår smitter af på medarbejderne. Det viser blandt andet en ny undersøgelse foretaget af Københavns Universitet, Bispebjerg Hospital og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Her konkluderer forskerne, at lederne er centrale for et sundt psykosocialt arbejdsmiljø.

Undersøgelsen viser, at risikoen for, at en arbejdsenhed har lav social kapital – det vil sige oplevelsen af samarbejdsevne, tillid og retfærdighed – stiger, jo mere lederen oplever stress, høje jobkrav, ringe jobkontrol og mangel på social støtte fra nærmeste leder. Især er lav jobkontrol hos ledere forbundet med øget risiko for lav social kapital. Hvis ledere oplever en lav grad af jobkontrol, stiger risikoen for lav social kapital i arbejdsenheden og altså mangel på samarbejdsevne og tillid.

Der er et enormt potentiale for at forbedre arbejdsmiljøet ved at forbedre de grundlæggende ledelsesmæssige faktorer som ledelsesspænd, balance mellem krav og ressourcer for lederne og den sociale kapital i enheden. Det vil forbedre ledernes arbejdsmiljø og dermed også vilkårene for deres medarbejdere.

Forrige artikel Stine Bosse: Regeringens tilgang til EU-mindsteløn kan skade dansk indflydelse Stine Bosse: Regeringens tilgang til EU-mindsteløn kan skade dansk indflydelse Næste artikel Europæiske fagforeninger: Mindsteløn afløser ikke kollektive aftaler Europæiske fagforeninger: Mindsteløn afløser ikke kollektive aftaler