FTF og Danske Regioner: Invester i et helt Danmark

DEBAT: Fremtidens investeringer skal både styrke uddannelse, infrastruktur og samarbejdet mellem det offentlige og det private. Men frem for alt skal de styrke væksten i hele landet, skriver FTF’s Bente Sorgenfrey og næstformand i Danske Regioner Jens Stenbæk.

Af Bente Sorgenfrey
Formand for FTF 

og Jens Stenbæk
Næstformand i Danske Regioner

Der skal skabes flere private job i alle dele af landet. Sådan lyder regeringens mantra, og det er vi er naturligvis helt enige i. 

Men selvom vi er enige om målet, så er der mange forskellige håndtag, som man kan bruge for at nå derhen. Og det er langt fra alle, der er lige effektive. 

Vi mener, at man bør tage udgangspunkt i det, som vi ved virker, og som allerede har givet et godt afkast i form af nye job i byer og landdistrikter. 

Regionale indsatser virker
Et værktøj, der her har vist sig særligt effektfuldt i forhold til at skabe job, er de målrettede investeringer, som landets regionale vækstfora har foretaget. 

I disse fora er de vigtigste erhvervspolitiske aktører i hver region samlet, og med regionen i spidsen investerer de i initiativer inden for blandt andet uddannelse, iværksætteri, energi og klima. 

Investeringerne fra vækstfora er netop blevet behandlet i en ny analyse fra Danske Regioner i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. 

Analysen viser, at alene de investeringer, der er foretaget i 2007-2010, har skabt over 8000 private job og en meromsætning på 16 milliarder kroner i de deltagende virksomheder. 

Hvert job har kostet en gennemsnitlig offentlig enkeltinvestering på 250.000 kroner. Samtidig har de enkelte job en ekstra omsætning på 2 millioner kroner om året per job. 

Investeringerne er derfor en stor overskudsforretning for samfundet. 

Fokus på de unge og på hele landet
I den offentlige debat er der i dag stort fokus på vækst i alle dele af Danmark, og vi er også optaget af at skabe bedre sammenhæng på tværs af landet. 

Her er det interessant, at det ikke bare er hovedstaden og de større byer, der får gavn af investeringerne. 

Mere end hver femte af de involverede virksomheder ligger i landdistrikterne. Så investeringerne rammer også rent ind i forhold til regeringsmålet om beskæftigelse i hele landet. 

Især uddannelsesområdet har været i fokus hos landets vækstfora. Og med god grund. 

Mere end 6.000 virksomheder har deltaget i projekter, hvor der er investeret i uddannelse og kompetenceudvikling. Det har anslået skabt lige i underkanten af 6.000 private jobs og en meromsætning på 8,7 milliarder kroner. 

Der er heldigvis bred forståelse for, at investering i uddannelse er en god forretning. 

Da daværende DA-direktør og nuværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen eksempelvis blev bedt om at prioritere mellem uddannelse og skattelettelser på årets folkemøde, sagde han da også: 

”Jeg vil udelukkende bruge pengene på ungdomsuddannelserne. Der er stort behov for, at de unge følger med kompetenceudviklingen i andre lande. Det sker ikke i dag, og det er Danmarks allerstørste problem nu.” 

Sektor-symbiose
Det er generelt helt forfejlet at se det offentlige og private som hinandens modsætninger. 

Der er en meget tæt symbiose mellem sektorerne. 

Uden privat vækst er der ikke råd til at drive skoler, sygehuse og så videre.

Men på samme måde er det private også dybt afhængigt af raske og højt kvalificerede medarbejdere, som kan få deres børn i institution og komme hurtigt tilbage på arbejde efter sygdom. 

Derfor foreslår vi blandt andet, at man i endnu højere grad satser på investeringer i regionale og nationale styrkepositioner ved at udnytte det unikke ved Danmark. 

Det gælder eksempelvis grøn vækst, hvor der fortsat er et stort vækstpotentiale. Der skal sikres et bedre samspil mellem det offentlige og det private. 

Sats på samarbejdet
Det kan eksempelvis ske gennem ambitiøse offentligt-private partnerskaber i forbindelse med større anlægsbyggerier. 

For slet ikke at tale om offentlig privat innovation, hvor medarbejdernes ideer og viden bringes i spil, når private virksomheder og offentlige institutioner sammen udvikler nye produkter og services. 

Her skabes ny og bedre kvalitet i den offentlige sektors opgaveløsning, samtidig med at der udvikles nye muligheder for vækst og eksport på et kommercielt marked. 

Her findes allerede en række eksempler til efterfølgelse rundt omkring i regionerne, men der er fortsat et stort potentiale for at skabe langt mere vækst og innovation – og ikke mindst privat beskæftigelse - ved at satse på samarbejde mellem sektorerne. 

Der er også behov for, at vi prioriterer vores infrastruktur, både den fysiske i form af transport og kommunikation, men også de såkaldte menneskelige råstoffer i form af kvalificeret arbejdskraft, hvor det er vigtigt med en ambitiøs indsats for kompetenceudvikling, hvis vi skal undgå flaskehalse.  

Skal Danmark fortsat stå stærkt i den globale konkurrence, skal vi også fortsat investere i uddannelse på alle niveauer. Vi bliver ikke dygtigere af at nedtone ambitionerne her.

 

Forrige artikel SF: Drop ledig-pisken og erkend problemet SF: Drop ledig-pisken og erkend problemet Næste artikel Fagbevægelsen: Danmark står stærkere uden retsforbehold Fagbevægelsen: Danmark står stærkere uden retsforbehold