Direktør: Din lønseddel er sort snak

DEBAT: Hver fjerde dansker finder fejl på lønsedlen, og det er alt for mange, skriver Frants Moraitis, administrerende direktør i startuppen Gratisal, der foreslår en fælles lønportal for fagforeninger og arbejdsgiverforeninger som løsningen.

Af Frants Moraitis
Administrerende direktør i Gratisal

For nylig præsenterede YouGov en undersøgelse, der viste, at hver fjerde dansker har opdaget fejl på sin lønseddel inden for det seneste år.

Tallet er alarmerende højt og kan potentielt være endnu højere, da langt fra alle kigger lønsedlen igennem, og endnu færre forstår den tilstrækkeligt til at opdage fejlene. Det er for dårligt, når man tænker på de digitale muligheder, vi besidder i dag.

Tre grunde til fejl
Når Danmarks 2,7 millioner lønmodtagere alligevel risikerer at modtage lønsedler propfyldt med fejl, er det på grund af tre ting: overenskomststruktur, manuelle rutiner og lønsystemer.

Det er tre supertankere, som man naturligvis ikke bare lige ændrer kurs for, men det er heller ikke altafgørende at gøre det hele på én gang.

Man bør starte med overenskomststrukturen, som med fagforeninger og arbejdsgiverforeninger begge er delvist ansvarlige for, at danskerne får lønsedler fyldt med fejl. De kommer begge med nye påfund i overenskomstforhandlingerne for deres medlemmer. De gør det naturligvis for at varetage medlemmernes interesser, men det er en bjørnetjeneste, når hvert nyt påfund gør aflønningerne mere komplekse og forvirrer dem, som skal udbetale lønnen.

Et af de bedste eksempler er ferie. I dag har vi fritvalgsordninger, feriedage, feriefridage, helligdage, børnedage, seniordage, sognehelligedage mv. Alle med forskellige regler for optjening og udbetaling, og hvert nyt påfund gør det sværere at lave lønnen rigtigt.

Det må være muligt at standardisere store dele af regeljunglen. Vil du give dine medarbejdere fri, så giv dem fri. Det behøver vi ikke et hav af forskellige regler til at klare, men en til to optjeningsmetoder og to muligheder for afholdelse af fri med løn eller udbetaling.

Et forældet lønsystem
Et andet lige så stort problem er, at lønsystemerne i Danmark ikke er blevet udviklet siden 1970’erne. I stedet for at opdatere systemerne bygger leverandørerne nye komplekse løsninger ovenpå. Det gør lønudbetalingen endnu mere uforståelig for den lønansvarlige i virksomhederne, som ikke er specialist, men blot varetager lønnen som en del af deres job.

Alle kender det at modtage en lønseddel med adskillige tillæg uden at vide, hvad de dækker over. Den helt basale kommunikation i lønsystemerne er i dag på et niveau, hvor både lønmodtagere og folk som arbejder med lønudbetaling, oplever det som sort snak.

Lav en fælles lønportal
En oplagt løsning er en fælles og simpel portal for fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, hvor alle overenskomster kan hentes ned, og hvor lønfolk og lønmodtagere kan se relevante data. Det vil sikre gennemsigtighed og nemmere vedligeholdelse. Samtidig skal løsningerne på tværs af den offentlige sektor være lette at integrere med hinanden, så de datakrævende processer ved lønudbetaling kan forenkles yderligere. I bund og grund en borger.dk for løn.

Jeg stiller selvfølgelig med glæde al min viden til rådighed for repræsentanter fra såvel fagforeninger som arbejdsgiverforeninger, ligesom jeg glædeligt indgår i dialog med alle med interesse for at udvikle Danmarks lønsystemer.

Forrige artikel Robotprofessor: Disse evner efterspørger arbejdsmarkedet Robotprofessor: Disse evner efterspørger arbejdsmarkedet Næste artikel Schaldemose: Kæmp mod social udstationerings-dumping i EU Schaldemose: Kæmp mod social udstationerings-dumping i EU