HK Privat: Lønforsikringer svækker ikke kampen for at genoprette dagpenge­systemet

DEBAT: Kollektive lønforsikringer er en reaktion på en politisk realitet, hvor der ikke er udsigt til, at dagpengenes kompensationsgrad genoprettes, skriver HK Privats formand, Simon Tøgern.

Af Simon Tøgern
Formand, HK Privat

HK Privats beslutning om at lade alle sine erhvervsaktive medlemmer være omfattet af en kollektiv og obligatorisk lønforsikring har givet anledning til en fornyet debat om den "universelle velfærdsmodel".

Vores beslutning er udtryk for rettidig omhu. Vi reagerer på en politisk realitet, senest bekræftet af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S): Der er ikke udsigt til en genoprettelse af arbejdsløshedsdagpengenes kompensationsgrad.

HK's lønforsikring erstatter ikke, men supplerer vores a-kasse. Man bliver ikke omfattet af vores lønforsikring, hvis man ikke også er medlem af a-kassen. Ydelsen fra vores lønforsikring erstatter ikke dagpengene, men supplerer dem med op til godt 35.000 om måneden i maksimalt seks måneder.

HK Privats medlemmer har taget godt imod ordningen. Enkelte har udtrykt deres principielle uenighed i beslutningen, og nogle af vores dårligst lønnede medlemmer mener, at ordningen er for dyr i forhold til det ekstra, som de vil kunne få ud af det. Rigtig mange har haft "tekniske" spørgsmål, som vores hotline har klaret.

Løfter velfærdsstatens opgaver
Vores beslutning er selvfølgelig en del af en udvikling, hvor de kollektive overenskomster regulerer flere og flere forhold omkring medlemmernes arbejdsliv. Og hvor vores aktiviteter som faglig organisation breder sig over flere og flere "arbejdslivsemner".

Overenskomsterne, som oprindeligt kun regulerede løn og arbejdstid, har i dag bestemmelser om bidrag til pension, indretningen af pensionsordningen, efter- og videreuddannelse og delvis finansiering heraf gennem kompetencefondene, feriefridage (som supplement til ferielovens 25 feriedage) og løn under barsel og sygdom (som supplement til de offentlige dagpenge).

I HK og i HK Privat udbyder vi derudover i dag en række aktiviteter og services, som også ligger ud over den snævre interessevaretagelse. Vores medlemmer har gratis adgang til over 100 e-learningskurser, en meget brugt karrieretelefon, en bred vifte af aktiviteter, som handler om medlemmernes fag og faglighed, og blade og nyhedsbreve, som handler rigtig meget om mulighederne for at efter- og videreuddanne sig.

Vi har således løbende påtaget os opgaver, som man med en vis ret kan hævde burde løftes af den skattefinansierede universelle velfærdsstat.

Forsikring er ikke det bedste mod udhuling
Alt det gør vi, fordi vi er en faglig organisation. Vores medlemmer forventer, at vi bidrager til at understøtte dem i alle dele af arbejdslivet.

Vi bidrager til deres økonomiske tryghed, vi sætter dem i stand til at møde kravene om nye og forandrede krav til deres kompetencer, og vi giver dem værktøjer til at forhandle deres løn og til møde stress og dårligt arbejdsmiljø. Lønforsikringen er en del af den pakke.

I HK Privat ser vi lønforsikringen som et fagligt initiativ. Den skal bidrage til, at medlemmerne oplever en lidt højere grad af sikkerhed og derfor står lidt stærkere over for deres arbejdsgiver – kollektivt og individuelt.

Som faglig organisation skal vi se udfordringerne og levere de bedst mulige svar. Mange af os mener ikke, at lønforsikring er det bedste svar på den stadige udhuling af dagpengesystemet. Men det er det svar, som vi kan levere her og nu.

Svækker ikke kamp for bedre dagpengesystem
HK Privat har tidligere været initiativtager til en stor underskriftsindsamling mod forringelserne af dagpengesystemet.

Vores netop afholdte kongres slog også fast, at vi fortsat skal arbejde for at forbedre vores allesammens dagpengesystem.

Den brede anerkendelse af lønforsikringen blandt vores medlemmer er selvfølgelig et udtryk for, at den opfylder et væsentligt behov.

Men det er i lige så høj grad udtryk for, at langt de fleste anerkender, at sådan en ordning også koster noget, og at man er parat til at betale 79 kroner ekstra hver måned oven i kontingentet til fagforening, a-kasse og måske efterløn.

Nej, vi svækker ikke kampen for forbedringer af vores dagpengesystem. Vi tager afsæt i virkeligheden.

Forrige artikel IDA: Ingeniører skriger på seniorord­ninger og fleksible aftaler om arbejdstid IDA: Ingeniører skriger på seniorord­ninger og fleksible aftaler om arbejdstid Næste artikel Aktører: Mindre topdetailstyring vil hjælpe endnu flere i job Aktører: Mindre topdetailstyring vil hjælpe endnu flere i job