Holstein: S-formand lægger diskret afstand til Corydon

1. maj: Mette Frederiksen gør i sin tale op med meget af det, Bjarne Corydon stod for under Thorning-regeringen, og det er klogt, siger Altingets politiske kommentator.

"I Socialdemokratiet er vi klar til at tage et opgør med den åndsforladte styring af den offentlige sektor,” sagde Mette Frederiksen tirsdag morgen i sin 1. maj-tale. En tale, hun vil gentage i Fælledparken klokken 14.50.

Her gør hun op med "new public management, evige effektiviseringer" og Moderniseringsstyrelsens måde at blande sig i de offentligt ansattes arbejdsliv.

Og det er det mest bemærkelsesværdige i talen, som ellers indeholder en nyhed om kontant bonus på 50.000 til unge, der tager en erhvervsuddannelse. Det vurderer Altingets politiske kommentator, Erik Holstein:

"Det politisk mest interessante i talen er, at Mette Frederiksen lægger afstand til Moderniseringsstyrelsen, som Bjarne Corydon oprettede. Det er de første diskrete tegn på, at S-ledelsen ikke alene gør op med Thorning, men også med Corydon. Det er politisk klogt, for det er netop skyggen fra Corydon, der har gjort socialdemokraterne så sårbare i OK18-dramaet," siger han.

Frederiksen ramte 1. maj-tonen rent
I det hele taget lykkedes Mette Frederiksen med årets tale med at sætte ord på de frustrationer, mange offentligt ansatte har, lyder bedømmelsen.

"Den "åndsforladte styring af den offentlige sektor" med New Public Management og alt for meget bureaukrati og proces hænger de ansatte ud af halsen. Og mange vil kunne nikke genkendende til, at "faglighed og relationer mellem mennesker er blevet skemalagte"," siger Erik Holstein.

Mette Frederiksen er dog langt fra den første toppolitiker, der har lovet at gøre noget ved det voksende offentlige bureaukrati. Det er ikke lykkedes nogen af dem endnu.

"Så der vil blive holdt øje med, om Mette Frederiksen i praksis følger op på talen, hvis hun vinder næste valg," påpeger Holstein.  

Han mener, at Mette Frederiksen "efter nogle uger i selvforskyldt defensiv ramte 1. maj-tonen rent" på den kampdag, som formentlig bliver den sidste før næste folketingsvalg.

"Men hun kan takke guderne for, at der kom et OK-forlig, inden hun skulle holde sin tale. Ellers havde opgaven været næsten umulig," siger Holstein.

S bider sig fast i strid om ghettopakke
Det mest konkrete i S-formandens tale var forslaget om en kontant belønning på 50.000 kroner til de unge, der tager en erhvervsuddannelse.

"Det er et typisk 1. maj-forslag, men det adresserer også det helt reelle problem med stigende mangel på faglært arbejdskraft," siger Erik Holstein.

Han forudser, at en S-regering formentlig samtidig vil begrænse optaget på de akademiske uddannelser.

"Men det behøver man jo ikke flashe på en 1. maj," lyder vurderingen.

Det er også værd at bemærke, at Mette Frederiksen brugte talen til at kritisere regeringens angreb på Landsbyggefonden. Fonden består af penge, der er indbetalt af lejerne i den almene sektor – målrettet til renovering af boligerne i hele sektoren. Men regeringen vil bruge fonden til at finansiere sin ghettopakke, som koster 12 milliarder kroner.

"Hvis regeringen flytter så mange penge fra de almene boliger, betyder det enten højere husleje, færre boliger, eller at der er lejligheder, der ikke bliver renoveret," sagde Mette Frederiksen og sagde "klart nej til at fjerne ydelsesstøtten til den almene boligsektor".

Dermed er der lagt op til hårde forhandlinger på det punkt.

"Netop finansieringen er det afgørende stridspunkt i forhandlingerne om ghettopakken, og der er ingen tvivl om, at socialdemokraterne bider sig fast her," vurderer Holstein.

Afdæmpet kritik af S fra Skipper
Også SF's formand, Pia Olsen Dyhr, og Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, er inviteret til at tale i Fælledparken i København i dag.

De har begge allerede holdt deres taler andre steder i landet og forventes at gentage de samme budskaber på den store scene i Fælledparken – se tidspunkter i boksen til højre.

Mens Olsen Dyhr nøjedes med at kritisere regeringen og de borgerlige, lagde Enhedslisten lidt mere kant til socialdemokraterne, vurderer Erik Holstein.

Pia Olsen Dyhr havde bygget sin tale op omkring 10 røde teser som en pendant til Sørens Pinds gamle, liberale teser.

"Det var klassikere som kamp mod social dumping, kritik af kæmpebonusser til direktører og flere penge til erhvervsuddannelser. Pia Olsen Dyhr foreslog også en højere dagpengesats i de første to måneder, og så gentog hun SF-kravet om at nedlægge Moderniseringsstyrelsen. Det krav kommer man helt sikkert til at høre mere til," forudser Erik Holstein.

Pernille Skipper har under overenskomstforhandlingerne givet lønmodtagerne sin højlydte opbakning, og hun fortsatte sporet i sin 1. maj-tale. Hun tog sikre røde stik hjem med angreb på regeringen og fortsat støtte til lærernes kamp.

Og i modsætning til SF-formanden stak Skipper altså også lidt ud efter socialdemokraterne.

For eksempel understregede hun, at erfaringerne fra den sidste røde regering viste, at "der er brug for et nyt flertal, der vil gøre mere end at afværge det værste fra de borgerlige".

"Men Skipper var ikke i nærheden af diskanten, og kritikken af socialdemokraterne var rimelig afdæmpet," siger Holstein.

 

Forrige artikel Det mener partier og aktører om Socialdemokratiets uddannelses-bonus Det mener partier og aktører om Socialdemokratiets uddannelses-bonus Næste artikel 1. maj-deltagere: Arbejdernes vigtigste kamp er den mod ulighed 1. maj-deltagere: Arbejdernes vigtigste kamp er den mod ulighed
Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

FØDSELSDAGSANALYSER: Hvad har det betydet for eksempelvis de ældre, kulturen og boligpolitikken, at vi nu har en socialdemokratisk regering? Og hvordan går det med at stække Finansministeriets magt og gøre Danmark til det bedste land at være barn i? Altingets fagredaktører gør status på regeringens ét års fødselsdag med hver deres ultrakorte analyser.