Ingen udvikling i videregående efteruddannelse på 10 år

STILSTAND: Mens de videregående uddannelser har fået 38 procent flere studerende fra 2005 til 2014, er niveauet uændret i offentligt finansieret videregående uddannelse til voksne. Efter- og videreuddannelse er temaet for kommende trepartsforhandlinger.

Sammenlignet med 2005 var der i 2014 det samme antal årselever, der fik offentligt finansieret voksen- og efteruddannelse.

Samme periode har set en vækst på 38 procent flere studerende på de ordinære videregående uddannelser. Det viser et notat fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Notatet har set på master-, diplom- og akademiuddannelser. Tallene dækker over en en stigning på 17 procent for diplomuddannelserne, mens master- og akademiuddannelserne har oplevet fald på henholdsvis 10 og 27 procent.

Login