Jobrotation styrtdykker: Kontrolkrav skræmmer firmaer væk

STRAKSOPBREMSNING: Nye regler og skærpede krav har medført brat fald i antallet af ledige i jobrotation. Københavns Kommune vil nu lette dokumentationsbyrden for at få flere virksomheder til at benytte ordningen.

Send en medarbejder på efteruddannelse, og sæt en ledig til at passe jobbet så længe. Virksomheden får opkvalificeret sin medarbejder, og den ledige får værdifuld erfaring at søge job på.

I al sin enkelthed lyder jobrotation som et nærmest genialt beskæftigelsespolitisk redskab.

Men i øjeblikket styrtdykker antallet af ledige i jobrotation, viser en opgørelse, som Altinget har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Siden højdepunktet i 2014, hvor 5.873 fuldtidspersoner var i jobrotation i første kvartal, var antallet i fjerde kvartal 2015 faldet til 1.863 - eller omkring en tredjedel.

"Jobrotation er en idé, som er fremragende i teorien, men som har vist sig vanskelig at praktisere. Hvis regelsættet gør det for let at anvende, bliver det hurtigt for dyrt, men hvis det er for besværligt, står arbejdsgiverne af. Det sidste lader til at være tilfældet i øjeblikket," siger Thomas Bredgaard, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. 

Nyrups opfindelse
Jobrotation har levet en omtumlet tilværelse, siden det blev 'opfundet' af Nyrup-regeringen i 1990'erne.

Ordningen blev genintroduceret under Thorning-regeringen, som betragtede det som en hjørnesten i bestræbelserne på at knække ledighedskurven i kølvandet på finanskrisen.

Men selv om jobrotation anerkendes som et effektivt beskæftigelsespolisk redskab - hvilket senest blev bekræftet i en KORA-analyse i 2014, er det dyrt sammenlignet med andre former for aktivering.

Det blev hurtigt tydeligt under den tidligere regering, som måtte foretage flere regelstramninger for at bremse voldsomme budgetoverskridelser som følge af jobrotation.

Det skyldtes ikke mindst et hul i loven, som indtil 2013 gjorde det muligt for virksomheder at modtage dobbelt statsstøtte ved at lade lærlinge og elever indgå i rotationsforløb med de ansatte.

Firmaer malkede kommuner for millioner
Beskæftigelsesreformen indeholdt yderligere regelstramninger, som trådte i kraft 1. januar 2015. Men kort efter rullede skandalen, da TV 2-programmet Operation X afslørede omfattende misbrug af ordningen, hvor firmaer høstede millioner i jobrotationsydelse, selv om de reelt ikke havde nogen ansatte, som kunne erstattes.

Som konsekvens af fup-sagerne blev reglerne for administration af ordningen kraftigt indskærpet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Blandt andet i form af markant strengere krav til virksomhederne, som nu skal dokumentere, at medarbejdere har deltaget i uddannelse, før der kan udbetales jobrotationsydelse.

Københavns Kommune var centrum for den største misbrugs-sag, hvor callcenter-firmaet 24Native uberettiget fik udbetalt 35 millioner kroner i jobrotationsydelse.

Her er antallet af arbejdstimer, som der er udbetalt jobrotationsydelse til, faldet fra 400.000 i andet halvår 2014 til omkring 100.000 i andet halvår 2015.

Dokumentationskrav skræmmer firmaer væk
Ifølge beskæftigelsesforvaltningen har de skærpede dokumentationskrav medført, at mange virksomheder har droppet jobrotation, fordi det er for besværligt at benytte ordningen.

Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i Borgerrepræsentationen har derfor pålagt forvaltningen at lempe dokumentationsbyrden for virksomhederne.

"På trods af den negative omtale er det vores erfaring, at det kan være et godt redskab til at få ledige i job. Vi kommer ikke til at slække på nogen krav, men vi kommer til at gøre lidt mere reklame for, at ordningen findes, og hvordan vi kan hjælpe virksomhederne med at gøre det mere smidigt," forklarer Michael Baunsgaard Schreiber, der er direktør i Beskæftigelsesforvaltningen.

Dansk Erhverv: Ordningen er for bureaukratisk
Initiativet fra Københavns Kommune falder i god jord hos Dansk Erhverv. Her har mange af medlemmerne helt droppet at bruge ordningen.

"Kontrollen i sig selv er ikke et problem, men på nogle områder er reglerne for ufleksible, særligt for vores større virksomheder. Derfor så vi gerne, at det blev mindre bureaukratisk, så det blev mere attraktivt for virksomhederne at bruge ordningen igen," siger uddannelseskonsulent Stine Bech Josefsen.

Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) til denne artikel, men tidligere i år udtalte han til Børsen, at virksomhederne fortsat har gode grunde til at benytte sig af jobrotationsordningen.

Forrige artikel Støjberg afviser SF-kritik af job-forløb til flygtninge Næste artikel Socialt frikort får bred opbakning i Folketinget
Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

FØDSELSDAGSANALYSER: Hvad har det betydet for eksempelvis de ældre, kulturen og boligpolitikken, at vi nu har en socialdemokratisk regering? Og hvordan går det med at stække Finansministeriets magt og gøre Danmark til det bedste land at være barn i? Altingets fagredaktører gør status på regeringens ét års fødselsdag med hver deres ultrakorte analyser.