KL og DLF: Der er lagt et grundlag for et godt samarbejde til foråret

DEBAT: Der hviler et stort ansvar på vores skuldre, når der skal forhandles aftale i 2020. Folkeskolen er nemlig en helt grundlæggende institution i vores samfund, skriver Jacob Bundsgaard og Anders Bondo Christensen.

Af Jacob Bundsgaard og Anders Bondo Christensen
Hhv. formand for Kommunernes Landsforening (KL) og formand for Danmarks Lærerforening (DLF)

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 lykkedes det os som repræsentanter for lærere og kommuner ikke at blive enige om en aftale om arbejdstid for lærerne.

Til gengæld blev vi enige om et nyt samarbejde – det, vi kalder Ny Start.

Som en del af Ny Start-samarbejdet blev vi enige om at nedsætte en kommission, som skulle komme med forslag og anbefalinger, der skal indgå i parternes forhandlinger i løbet af overenskomstperioden.

Kommissionen har løst opgaven godt
Lærerkommissionen har med sin rapport nu som planlagt gjort sit arbejde færdigt, og det danner et solidt afsæt for de forhandlinger, der begynder i det nye år.

Målet er at lande en arbejdstidsaftale, inden de egentlige overenskomstforhandlinger på hele det offentlige område kommer i gang. Lærerkommissionen har gjort et stort og grundigt arbejde, og der er god grund til at kvittere for deres indsats.

Analyserne i kommissionens rapport giver os nogle fælles billeder i forhold til lærernes arbejdssituation.

Kommissionen slår også fast, at et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde på alle niveauer har afgørende positiv betydning for, hvordan læreren oplever sin daglige arbejdssituation.

I forlængelse af dette anbefaler kommissionen parterne, at et styrket samarbejde kommer i fokus. 

Det er som sagt vores opfattelse, at kommissionen har løst opgaven godt. Nu er det op til os at omsætte de grundige analyser, forslag og anbefalinger til en arbejdstidsaftale, hvor vi finder holdbare løsninger, tager et fælles ansvar og ser fremad for folkeskolens skyld.

Som lærere og som arbejdsgivere har vi en fælles interesse i at sikre alle elever den bedst mulige kvalitet i undervisningen. Vi deler opfattelsen af, at folkeskolen er en helt grundlæggende institution i vores samfund.

Alle kræfter lægges i aftale
En del af overenskomstaftalen i 2018 handlede om at give samarbejdet omkring folkeskolen en ”Ny Start”. Aftalen har betydet, at der er indledt et godt og konstruktivt samarbejde mellem KL og Danmarks Lærerforening.

Det gode og konstruktive samarbejde ses også mange steder lokalt, mellem kommune og lærerkreds og mellem skoleleder og lærere.

Det lover godt for de kommende forhandlinger, fordi det viser, at parterne omkring folkeskolen ser en fælles interesse i, at lærerne har de bedst mulige forudsætninger for at levere kvalitet i undervisningen.

Der har været mange forventninger til Lærerkommissionens arbejde. Og der hviler et stort ansvar på vores skuldre, når vi tager hul på forhandlingerne i det nye år.

Vi vil lægge alle kræfter i at nå frem til en aftale, der bringer en stærk folkeskole fremad.

Forrige artikel Ase: Regeringen stækker private initiativer ved at begrænse lønsikringer Ase: Regeringen stækker private initiativer ved at begrænse lønsikringer Næste artikel HK Handel: Danmark rammes af manglende bagatelgrænse på moms HK Handel: Danmark rammes af manglende bagatelgrænse på moms