Kommune garanterer: Sparede penge fra lockout går til institutionerne

OK18: Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at besparelser i tilfælde af en lockout skal forblive på de berørte områder og institutioner, og pengene kan dermed ikke gå til andre udgifter i kommunen.

Et enigt byråd i Nyborg har mandag aften besluttet, at kommunen ikke skal tjene på at lockoute sine ansatte.

De sparede kroner skal i stedet forblive ude i de konfliktramte institutioner.

”Vi håber ikke, at der kommer nogen konflikt. Men hvis den skulle komme, har vi lavet en beslutning om, at pengene bliver hos de enkelte institutioner, skoler og plejehjem for at tilgodese personalet, børn, forældre og pårørende, der måske føler sig løbet over ende af lockouten,” siger Martin Huus, der er medlem af Nyborg Byråd for Venstre, der er det største parti i byrådet.

Byrådet vil med deres beslutning give kommunens borgere en afklaring, så de er garanteret, at de ekstra midler går til de områder, som de oprindeligt var øremærket til.

”De skal ikke føle, at vi bare trækker pengene ind centralt og bruger dem til asfalt og cykelstier eller lignende, for nogen kan godt have en holdning om, at det er deres penge,” siger Martin Huus.

Konkret udmøntning efter konflikt
Det er endnu ikke endeligt fastslået, hvad de ekstra kroner konkret skal bruges til. Det vil byrådet først tage stilling til efter en eventuel konflikt.

Men SF’s byrådsmedlem Suzette Frovin har til Fyens Stiftstidende luftet, hvordan hun helst ser, at pengene bliver brugt.

”Jeg synes ikke, pengene skal gå til nyt linoleum på gulvet og den slags. Pengene skal blive omkring personalet,” siger Suzette Frovin.

Her er Martin Huus af en anden opfattelse. Han mener, at eksempelvis de børn og ældre, der bliver berørt af konflikten, i lige så høj grad bør tilgodeses. Han henviser til, at Nyborg efter lærerkonflikten i 2013 lod det være op til de enkelte skolebestyrelser at finde ud af, hvordan de ekstra kroner skal udmøntes.

”Det vil være rimeligt, at skolen, institutionen eller plejehjemmet får mulighed for at disponere de ekstra kroner, som de synes, at det er bedst,” siger Martin Huus.

Det er ikke kun Nyborg Kommune, der ikke vil tjene på en eventuel lockout. Kommunerne Albertslund og Ishøj har vedtaget lignende forslag, mens der ifølge fyens.dk skal tages stilling til det samme i København, Rebild, Frederiksberg, Aalborg, Lejre, Egedal, Hvidovre og Lyngby.

Arbejdsgiverne og lønmodtagerne forhandler fortsat i Forligsinstitutionen under ledelse af forligsmand Mette Christensen. Parterne mødes onsdag, og der er stadig intet sluppet ud fra de fortrolige forhandlinger, der indikerer, hvorvidt Danmark er tæt på en storkonflikt efter påske, eller om der er snarlig udsigt til en ny overenskomstaftale.

Forrige artikel Professor: En storfusion af LO og FTF kan hamle op med Finansministeriet Professor: En storfusion af LO og FTF kan hamle op med Finansministeriet Næste artikel Fire nedslag fra debatten med Løkke: Det ville partilederne have svar på Fire nedslag fra debatten med Løkke: Det ville partilederne have svar på