KORT: Håndværkerfradraget er mest populært i landets rigeste kommuner

OVERBLIK: Kommunerne med højest gennemsnitsindkomst ligger også højest på skalaen for bruget af håndværkerfradraget.

Mønstret er tydeligt: Kommuner med høje lønninger er storbrugere af boligjobordningen.

Procentdelen af borgere, der benytter håndværkerfradraget, stiger nemlig – groft sagt – i takt med gennemsnitsindkomsten, hvis man ser det fordelt på kommuner landet over.

Det viser tal fra Skatteministeriet, Altinget har fået aktindsigt i.

Login