Krifa: Tillid er godt for arbejdslysten

DEBAT: Der er et klart potentiale i en større tillid mellem ledere og medarbejdere på arbejdspladserne, skriver Krifas formand, Søren Fibiger Olesen. Men her kan den faglige kompetence ikke stå alene, påpeger han.

Af Søren Fibiger Olesen
Formand for Krifa

”Tillid er godt, kontrol er bedre”. Sådan lyder et gammelt udtryk, der tydeligvis stammer fra en svunden tid, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere i høj grad blev opfattet som hinandens modsætninger. 

Men der er ikke noget, der tyder på, at kontrol gør noget godt for den moderne medarbejders lyst til at gå på arbejde. Tværtimod. 

Gensidig tillid medarbejderne imellem og mellem leder og medarbejdere et uundværligt kit i de daglige relationer på jobbet. På det danske arbejdsmarked er der en klar sammenhæng mellem den enkelte medarbejders lyst til at gå på arbejde og graden af tillid til ledere og kollegaer.

Mere end bare en hilsen
”Tillid er ikke noget, man har krav på, det er noget, man skal gøre sig fortjent til at få”. Sådan lyder et andet udtryk, der i modsætning til ”tillid er godt, kontrol er bedre” i høj grad understøtter min forståelse af, hvad det er, tillid kan bruges til i de relationer, vi indgår i på arbejdspladsen. 

Tillid er for mig at se ikke et udtryk for en konstant størrelse, noget, man bare har som enten medarbejder eller leder, det er noget, man får, og som man dagligt skal gøre sig fortjent til at få.

Traditionelt har fagbevægelsen typisk tænkt i dem og os og i modsætningsforhold mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Den tid bør efter min mening være forbi. Lønmodtagere og arbejdsgivere har et fælles ansvar for at spille hinanden bedre og for at opbygge en tillidsbaseret kultur på arbejdspladsen. 

I Krifa er vi optaget af at bidrage til god arbejdslyst for lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked. For mange er såkaldt god arbejdslyst bare en hilsen. For Krifa er det meget mere end det. Det er vores mission. 

Bedre samarbejde og større arbejdsglæde
Derfor har vi siden 2014 samarbejdet med TNS Gallup og Institut for Lykkeforskning om at måle danskernes arbejdslyst i det årlige God Arbejdslyst Indeks, hvor mere end 2500 respondenter hvert år svarer på, hvad der giver dem god arbejdslyst. 

Undersøgelsen viser blandt andet, at tillid er en vigtig ingrediens for god arbejdslyst. Men tillid er ikke alene godt for arbejdslysten. Tillid bidrager også til at øge produktiviteten og til at reducere forekomsten af arbejdsbetinget stress. 

Jeg tror, de fleste kan nikke genkendende til, at tingene fungerer bedre på arbejdspladsen, når man har tillid til hinanden. Det er godt for samarbejdet og for arbejdsglæden, når man tør stole på hinanden. 

Der er en række fordele ved at øge tilliden på arbejdspladsen, og dén tillid, man som lønmodtager kan have til sin leder, hænger sammen med en række ledelsesfaktorer, som vi i God Arbejdslyst Indeks har opdelt i to dimensioner. En faglig og en social dimension. 

For det første har vi større tillid til vores nærmeste leder, når vi oplever, at vedkommende er dygtig og faglig kompetent. En leder, der ved, hvad hun gør, er en rollemodel og er således samtidig én, der indgyder tillid. Men faglighed alene skaber ikke tillid. Den må også bygge på den sociale dimension. Er der et godt forhold mellem lederen og dig som medarbejder, og bygger forholdet på gensidig forståelse og anerkendelse?

Tilliden skal styrkes i fællesskab
Det er min erfaring, at tilliden på arbejdspladsen blandt andet kan styrkes gennem regelmæssige møder mellem medarbejder og leder. Når man mødes og ser hinanden i øjnene, er der større sandsynlighed for at opbygge et tillidsfuldt forhold, hvor man har forståelse for hinandens arbejde, og for at der tages hensyn til hinandens opgaver i de projekter, man er fælles om. 

God Arbejdslyst Indeks viser i øvrigt, at lønmodtagerne generelt har mere tillid til kollegaerne end til chefen. Der er med andre ord stadig noget at arbejde med rundt omkring på arbejdspladserne, når det handler om at sikre en tillidsbaseret kultur.

Der er al mulig grund til, at vi både som enkeltindivider, som organisationer og som samfund, bør understøtte udviklingen af en tillidsbaseret kultur rundt omkring på arbejdspladserne. Jeg ønsker mig et arbejdsmarked, hvor ledelse og medarbejdere sammen tager ansvar for at spille hinanden bedre. 

Det er godt for alle parter og godt for den enkeltes lyst til at gå på arbejde. 

Forrige artikel Erhvervsskoleelever: Skal vi uddannes ringere end vores forældre? Erhvervsskoleelever: Skal vi uddannes ringere end vores forældre? Næste artikel BUPL: Husk at efteruddanne pædagoger BUPL: Husk at efteruddanne pædagoger