Krifa: Voksen-mobbere kan lære af børnene 

DEBAT: I anledning af Skolernes Trivselsdag er det vigtigt at tale om, at også voksne mobber. Derfor kunne man med fordel lave lave en antimobbestrategi på alle arbejdspladser, skriver formand for Krifa Søren Fibiger Olesen.

Søren Fibiger Olesen
Formand for Krifa

I dag er det Skolernes Trivselsdag.

Et rigtig godt og vigtigt initiativ, som blandt andet Red Barnet står bag.

Formålet er at sætte fokus på klassens og skolens sociale trivsel og finde frem til værdierne for fællesskabet, og hvordan de udleves.

Et vigtigt frø
Som formand for en fagforening ser jeg med stor begejstring på initiativet.

For ikke alene rammer det direkte nu og her ned i skoleelevernes hverdag i klassen med de udfordringer, den måtte have.

Trivselsdagen sår også nogle rigtig vigtige frø i de børn og unge mennesker, som er fremtidens medarbejdere og kollegaer på vores allesammens arbejdspladser.

Frø, der kan være helt simple, måske åbenlyse, og bare handle om, at vi for eksempel hjælper og støtter og taler ordentligt til hinanden. Og ikke om hinanden. 

Voksne mobber også
Men det er måske ikke så simpelt, som det er skrevet. I Krifa ved vi fra egne undersøgelser blandt danskerne, at hver femte oplever mobning på arbejdspladsen, og hver fjerde har en leder, der bagtaler.

Det er altså ikke udelukkende i skolerne blandt børn og unge, at mobning er et stort problem. Det er rykket med ind på de voksnes domæner, og det skal vi tale om og reagere på. 

I skoleverdenen har de så nu en årlig trivselsdag mange steder. Og vi kan lære mere af vores børns verden: Det er et lovkrav, at alle grundskoler har en antimobbestrategi. Tænk, om vi kunne brede sådan et lovkrav ud til vores voksne verden, eftersom problemet er det samme? 

Obligatorisk stresspolitik
I Krifa presser vi på for lovkrav om en obligatorisk stresspolitik på alle arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledere i fællesskab skal forholde sig til blandt andet forebyggelse og håndtering af mobning.

Vi har også her hos Altinget tidligere talt for, at psykisk vold skal ligestilles med fysisk vold, ikke bare i de helt nære relationer, men også omfatte de mennesker man hver dag færdes op ad på sin arbejdsplads.

Jeg håber uanset, at tallene for voksenmobning på arbejdspladsen vil rette sig, efterhånden som dem, der er børn i dag, indtager arbejdsmarkedet med en forforståelse for trivsel og værdier i fællesskaber.

Forrige artikel Akademikerne: Vi kan alle blive nedslidt Akademikerne: Vi kan alle blive nedslidt Næste artikel FH: Yderfløjene i EU-debatten bør indstille skydningen FH: Yderfløjene i EU-debatten bør indstille skydningen