LA: Dumt at straffe ældre for økonomisk ansvarlighed

DEBAT: Det skaber bitterhed og modvilje mod systemet, hvis man bliver modregnet i folkepensionen, fordi man har været fornuftig nok til selv at spare op, skriver May-Britt Kattrup (LA).

Af May-Britt Kattrup
Ældreordfører for Liberal Alliance

Som ældreordfører for Liberal Alliance er jeg godt tilfreds med, at regeringen og Dansk Folkeparti har taget et skridt til at løse de såkaldte samspilsproblemer. Det skal – altid – kunne betale sig at spare op til pension for alle grupper i samfundet.

For det giver slet og ret ikke mening, at borgere skal modregnes i de offentlige ydelser i en grad, så man straffes for at være økonomisk ansvarlig.

At løse samspilsproblemerne er der både samfundsmæssige og moralske grunde til.

Lad os først se på, hvad vi konkret gør for at løse problemerne.

Manglende opsparing betyder pres på statskassen
Samlet set vil vi bruge små fire milliarder på formålet. Det vil ikke løse hele problemet, men vi kommer et stykke af vejen. Helt konkret skabes der et nyt fradrag for pensionsindbetalinger op til 70.000 kroner. Fradraget er på 12 procent for dem, der har mere end 15 år til folkepensionsalderen. Og 32 procent for personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen.

Jeg så gerne, at det blev endnu mere attraktivt at spare op til pension, men vi er kommet så langt, vi kunne for nu.

Økonomisk skal vi løse samspilsproblemerne, da det ellers risikerer at blive en bombe under velfærdsstaten, når store generationer af ældre ikke sparer nok op til sig selv. Det vil på sigt skabe et stort pres på statskassen, hvis den i stigende grad skal holde hånden under en stigende ældrebefolkning.

Hvis ikke det giver mening for en gruppe ældre at spare op til egen pension, kan det også smitte af på fagforeningerne. De kan blive mindre villige til at forhandle pensionsordninger hjem til lønmodtagerne, hvis værdien alligevel blot bliver udhulet.

Klientgørelse
For mig er det største problem dog det rent moralske og menneskelige. Liberal Alliance vil gerne skabe et samfund, hvor alle borgere bidrager og tager aktiv del i samfundet og lever det liv, de selv ønsker.

Det er grundlæggende usundt, når man har et system, der ansporer folk til at leve af statslig forsørgelse. Det hæmmer vores medborgeres muligheder for at gøre noget godt for dem selv. Man har ikke mange penge til rådighed, og det vil unægtelig gå ud over borgernes ønsker og drømme. Det gør det svært at komme ud og rejse – det gør det svært at betale uventede regninger.

For den enkelte borger kan det også skabe en bitterhed og modvilje mod systemet at blive modregnet i offentlige ydelser, blot fordi man er så fornuftig at spare op. En sådan modstand kan skabe en følelse af klientgørelse og skade vores stærke civilsamfund.

Jeg tror, at danskerne grundlæggende ønsker at tage vare på dem selv og leve for egne penge med de friheder, det giver. Derfor er det moralsk forkert, når man straffer en gruppe af ældre for noget så fornuftigt som at spare op til pension.

Nu har vi taget initiativ til at løse samspilsproblemerne. Det er ikke kun samfundsmæssigt ansvarligt – det er også helt afgørende for den enkelte borgers virkelyst.

Forrige artikel Konservative: Tag ansvar for dit liv og spar op til pensionen Konservative: Tag ansvar for dit liv og spar op til pensionen Næste artikel Cepos: Det nye pensionsfradrag er unødigt kompliceret og alt for lavt Cepos: Det nye pensionsfradrag er unødigt kompliceret og alt for lavt