Lars Olsen: S har mistet arbejderne, til fare for os alle

KRONIK: Tillidsfolket i fagbevægelsen har mistet tilliden til S, og kørt sig selv ud på et sidespor. Hvis ikke det lykkes at bygge bro over den voksende demokratiske kløft, så peger fremtiden mod mere utryghed, mere desperation og måske endda en dansk pendant til de Gule Veste, skriver Lars Olsen. 

Af Lars Olsen
Forfatter, journalist og foredragsholder.

Det er en stor forsamling.

Omkring 80 er samlet i det store auditorium på Metalskolen i Jørlunde, hvor jeg holder foredrag om "Det forsvundne Folk". To tredjedele er kursister fra Metal, der er på ugeophold på skolen – resten er borgere fra Frederikssund-området, mange fra 3F og FOA.

Da jeg halvt inde i foredraget åbner for dialog, er forsamlingen straks med. Og der skydes voldsomt på to grupper: Djøf’ere og politikere. Jeg har talt om utryghed som følge af politiske reformer, men den massive – og firkantede – vrede kommer bag på mig.

En sjælden race
Jeg giver ordet til en ung fyr med kasket og forventer endnu en bandbulle, men til min overraskelse siger han: "Jeg er enig med Lars Olsen, jeg siger det samme, når jeg kommer ned i min socialdemokratiske partiforening. Men alle jer brokkerøve hér i salen: Hvor mange af jer er overhovedet medlem af et parti?"

Det er – som man siger – et godt spørgsmål. Jeg beder forsamlingen markere, hvem der er med i ét parti. Under en tredjedel rækker hånden op.

Tidligere ville langt de fleste i en forsamling som denne være organiserede: Mange socialdemokrater og nogle på venstrefløjen.

Der er i de senere år sket en omfattende afpolitisering af rygraden i fagbevægelsen, tillidsmandskorpset. Ved foredrag nogle led længere ude – i de lokale fagforeninger – er de politisk organiserede endnu færre.

Snakken går i kantinen
Skiftet får stor betydning for folketingsvalget. Tidligere byggede den legendariske socialdemokratiske valgmaskine på mobilisering af tusindvis af tillidsfolk landet over.

Det var dem, der ved kantinebordene overbeviste kollegerne og fik dem op af sofaen på valgdagen. I fagbevægelsens "røde" lommer gjorde tillidsfolk fra venstrefløjen det samme.

Den sidste store mobilisering var ved valget i 2011, der bragte Thorning-regeringen til magten. 3F’s Skævt-kampagne engagerede tusindvis landet over. Kampagnen flyttede stemmer fra sofaen og Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet og Enhedslisten.

En lignende mobilisering foregik på arbejdspladser indenfor andre fagforbund.

De mange tusinde aktive fik imidlertid en kold dukkert. Thorning-regeringen videreførte Løkkes økonomiske politik. Efterlønsreformen stod ved magt, og forringelserne af dagpengene forpestede forholdet til fagbevægelsen.

Mange tillidsfolk meldte sig ud af Socialdemokratiet, andre mistede troen på, at politik overhovedet gør en forskel.

Det er denne frustration, jeg møder ved foredrag rundt i landet. De fagligt aktive er godt inde i arbejdsmarkedspolitik, men oplever at Christiansborg befinder sig på en anden planet.

Vreden retter sig ikke kun mod Løkke & Co, men ofte mod politikerstanden som sådan.

Murens fald og paradigmeskift
Lad mig tage endnu et spadestik. Den demokratiske kløft bunder også i en fundamental ændring i fagbevægelsen. Forholdet mellem top og bund har ændret sig mere, end mange udenforstående er klar over.

Frem til Berlinmurens fald foregik der en politisk kamp om fagbevægelsen. Medlemmer og tillidsfolk blev mobiliseret af Socialdemokratiet eller venstrefløjen, hvor især Danmarks Kommunistiske Parti lejlighedsvis udfordrede den socialdemokratiske dominans.

Murens fald var intet mindre end et paradigmeskifte. Der blev lagt en dæmper på den politiske kamp, ikke-socialdemokrater fik lettere ved en faglig karriere, men samtidig blev forbindelsen til medlemmer og tillidsfolk mindre afgørende for fagtoppene.

Samtidig skete en anden ændring. Med forestillingen om "videnssamfundet" rykkede store stabe af Djøf’ere og kommunikationsfolk ind i forbundshusene.

Ledelserne og deres velbetalte stabe blev selvkørende i forhold til den arbejdsklasse, de skal repræsentere. Fagbevægelsen blev i 00’erne mindre knyttet til Socialdemokratiet, men også mere djøf’iseret og topstyret.

Frustrationen hos tillidsfolk og aktive retter sig således også mod fagbevægelsen. Utrygheden i arbejderklassen er stigende, levevilkårene er under pres, men "fagbevægelsen tør ikke for alvor slå i bordet og sige stop" – som én udtrykte det.

Opfølgningen udeblev
Et markant eksempel er de sene år på arbejdsmarkedet, der vækker massiv bekymring blandt faglærte og ufaglærte. Pensionsalderen stiger, efterlønnen afvikles, og mange med hårde job kan ikke se sig selv arbejde til 68 eller 70.

Da Løkke-regeringen i 2016 foreslog yderligere forhøjelse af pensionsalderen, mobiliserede 3F i en effektfuld kampagne. På rekordtid indsamledes 217.145 underskrifter – den største underskriftindsamling i Danmark.

Kampagnen kulminerede med stormødet i Cirkusbygningen i København, hvor Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) optrådte imod planerne. Morgenen inden opgav Løkke forslaget.

3F fulgte imidlertid aldrig op på sejren. De allerede planlagte "reformer" er ellers dramatiske, og kampagnen viste den kraft, spørgsmålet kan rejse på arbejdspladserne.

Nu er Danmark omsider ved at få en debat om differentieret pensionsalder: At mureren kan gå på pension før juristen.

Flere partier forbereder pensionsudspil, det skyldes dog kun i beskedent omfang fagbevægelsen. FOA og NNF (slagteriarbejderne) har presset på, men magtfulde aktører som 3F og LO var indtil for få uger siden påfaldende tavse.

De gule veste er et wake-up-call
Afpolitiseringen af tillidsmandskorpset svækker i første omgang Socialdemokratiet og venstrefløjen. De "blå" politikere skal dog ikke glæde sig for tidligt: Det kan hurtigt blive et problem for hele det politiske system. Frankrigs Gule Veste forklarer hvorfor.

Protestbevægelsen viser i klartekst de nye brudflader i vores samfund. Arbejderklassen og den lavere middelklasse oplever sig tilsidesat af et politisk system, der domineres af storbyernes højere middelklasse. Samtidig er den franske fagbevægelse så svag og splittet, at den ikke længere repræsenterer store dele af arbejderklassen.

Med andre ord: Samfundets demokratiske kanaler er sandet til, og utryghed og desperation ryster den sociale stabilitet.

Gule Veste er et wake-up-call – også for Danmark. Situationen er ikke så grel som i Frankrig, men også hos os er de demokratiske kanaler ved at sande til.

Politikerne må erkende, at utrygheden og mistilliden kan få dramatiske følger. Det samme må toppen i fagbevægelsen.

Fra nytår opstår den nye store Fagbevægelsens Hovedorganisation – en oplagt anledning til at genopfinde sig selv. Fagbevægelsen skal ikke være partipolitisk, men må i langt højere grad blive samfundspolitisk. Utrygheden og presset på levevilkårene kalder på nye former for politik og organisering.

Det er ikke nok, at fagforbundene er lobbymaskiner overfor arbejdsgiverorganisationerne og Slotsholmen. Medlemmer og tillidsfolk må involveres og mobiliseres i kampen for tryghed og velfærd. Ellers glider også Danmark længere ned i sumpen af utryghed, mistillid og desperation.

Forrige artikel Finansministeriet: Disse beregninger viser, at pensionsopsparing betaler sig Finansministeriet: Disse beregninger viser, at pensionsopsparing betaler sig Næste artikel Kronik: Direktørlønninger kolliderer med demokratiet Kronik: Direktørlønninger kolliderer med demokratiet
 • Anmeld

  Michael Reves

  Lars Olsen har vanen tro ram hovedet på sømmet.

  Danmark savner et venstreorienteret arbejderparti der er kemisk renset for cand polypper og andre skidtfisk...

 • Anmeld

  Rene Rafn · Maler

  Hvorfor bliver arbejderne så sparket ud ad partiet

  Akademikere står jo ikke tilbage for at holde parti fæller væk fra partiet. Du skal have en universitetsgrad for at komme til orde og få opbakning . jeg har set med egne øjene hvor de folke valgte beder DSU kører hetzt mod folk der har en anden mening. Men any eay så samles arbejdere i Enhedslisten .

 • Anmeld

  Poul Simonsen · Matros

  Måske ligger den største del af forklaringen her -

  “Med forestillingen om "videnssamfundet" rykkede store stabe af Djøf’ere og kommunikationsfolk ind i forbundshusene.

  Ledelserne og deres velbetalte stabe blev selvkørende i forhold til den arbejdsklasse, de skal repræsentere. Fagbevægelsen blev i 00’erne mindre knyttet til Socialdemokratiet, men også mere djøf’iseret og topstyret.

  Frustrationen hos tillidsfolk og aktive retter sig således også mod fagbevægelsen. Utrygheden i arbejderklassen er stigende, levevilkårene er under pres, men "fagbevægelsen tør ikke for alvor slå i bordet og sige stop" – som én udtrykte det.”

  Men der er trods alt en socialdemokratisk stemme mulighed, den har taget avneforandring til Enhedslisten.

 • Anmeld

  Anna Birke · Lærer i dansk som andetsprog

  Socialdemokratiet har fjernet sig ikke fagbevægelsen

  Jeg mener det er lige omvendt. Socialdemokratiet har fjernet sig fra deres historiske og ideologiske ståsted. Efterløn, dagpenge, privatisering og udlicitering, integration og for mit vedkommend den store lærerlockout i 13 orkestreret af Coridon, hvor man uhørt brutalt og uhørt ensidigt lockoutede 70.000 lærere og forsøgte at smadre vores fagforeninger fuldstændig.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Justitia Gudinde!

  Mette Frederiksen, ypperstepræst for den gammeldags betonsocialisme går hånd i hånd med ånden, som hersker blandt de gud-, konge- og fædrelandstro, og sammen danner de en snæver elitær inderkreds på samfundets top, en inderkreds som ikke forstår andre end sig selv, og som en Justitia Gudinde støtter socialdemokratiets forkvinde blindt den tiltagende kirkelige både kristne, jødiske og muslimske fundamentalisme. Hylder kongen, ritualerne og traditionerne, mens folket lider nød, hvor mange bliver gjort til daglejere i stedet for lønmodtagere, hvis interesser varetages af en snæver kreds af indforståede fagforeninger, som kun tømmer lommerne på sine medlemmer, for at kunne sidde behageligt i deres nybyggede palæer på havnen, mens de prædiker om den danske model og samfundets nære problemer. De som driver samfundet er overladt til Sisyfos’ lidelser, hvor den udstødtes slidsomme dagligdag hele tiden ruller tilbage og ned, måske helt ud, af samfundets velfærdsmodel. Så hvilken er egentlig forskellen på S og Liberal Alliance? Jo der findes stadig enkelte positive socialdemokrater, men de er efterhånden få.

 • Anmeld

  Leif Tullberg · Erhvervs aktiv pensionist.

  Drømmen om klassekampen lever stadig hos Lars Olsen og ligesindede.

  Drømmen om klassekampen lever stadig hos Lars Olsen og ligesindede i gammel dage var det kommunisterne der førte an,
  Men efterhånden som de glansbilleder af kommunismen krakelerede var det socialismen der tog over,
  Men som bare er en blegrød udgave af kommunismen,
  Dette socialistiske system bygger på alle er lige og uanset indsats,
  Skal udkommet være det samme, er kollaps-et verden over,
  De få lande hvor socialismen stadig praktiseres er befolkning ved at dø af sult og der er censur og ytrings begrænsning.
  Planøkonomi dømmer borgerne til fattigdom og manglende evne til at få glæde af fremskridtet.
  Tag nu Frankrig som lige nu oplever de gule veste, kommunismen er rød, men er nu bare blevet farvet gul.
  Årsagerne er mange, men blandt andet det franske arbejdsmarked somer reguleret ved lovgivning,
  Fungere slet ikke, der findes millioner af franskmænd der kun tjener hvad der svare til 9000 kr. brutto pr måned,
  Samt at i Frankrig beskattes borgerne op til 69 % af indkomsten.
  I Danmark har man den danske model hvor fagforeningerne og arbejdsgiverforeningen finder et modus vivendi,
  Ikke i en kamp men i et samarbejde.
  Det falder mange gamle kommunister for brystet, der mener at det bør være en kamp med alle midler.
  Denne frustration er der nogen fagforeningsfolk der ikke har evnen til at stå i mod og i stedet angriber fordelingen af goderne.
  Men kun ved at få arbejdsmarkedet til at virke vil gør kagen større.
  Men ikke ved konstant at blokerer for at optimere og fornyelse.
  Men fagforeningerne har en opgave i at holde øje med de brådne kar som aflønner folk med dumping løn.
  Fagforeningerne har værktøjerne, de skal bare bruge dem, den danske model har vist sin styrke og mange lande vil gerne kopiere denne.

  Klassekampen er er forældet tanke gang som kun overlever ved betonkommunister.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Ulighed er samfundets værste fjende

  Klassekamp eller ej.

  Kære @Leif Tullberg
  Hvis du er den jeg tror du er, så har du været drivkraften i DSV, et førende firma i logistikbranchen, igennem mange år. Din kære kollega Beier Transport er vel en af værste eksempler på brugen af daglejere, så din begejstring i denne klumme for den danske model er noget søgt. Mig bekendt er transportfirmaet Beier’s ansættelsesforhold nogle som eksisterer bredt i det samlede vognmandserhverv, men underbetalte daglejere findes desværre i mange brancher. Ikke kun i hotel og restaurationsbranchen, for arbejdsgivere dyrker dem fx i metroen, og det gælder for vikarer i alle stillinger, at de har ikke de samme sikre sygdom og pensionsvilkår som lønmodtagere. De er den kategori som favoriseres, og det er desværre ikke, hverken regeringen eller S som ændrer på vilkårene for de mest udsatte. Det er EU. Regeringen ignorerer dem og S læner sig op af fagforeningernes ensidige medlemsorientering.

  Jeg er selv folkepensionist og som selvstændig i logistik fravalgt af systemet og har en folkepension + atp på 9.000 kroner før skat. En folkepensionist i Frankrig har måske 800 € eller mindre end 6.000 kroner men betaler ikke skat.

  Så mange i Danmark er ikke bedre stillet efter den danske model end i den franske model, så de gule veste er ikke et fransk problem men et samfundsproblem for den fremtidige udvikling, også i Danmark.

 • Anmeld

  Leif Tullberg · Erhvervs aktiv pensionist.

  Du nævner netop et af de brådne kar,men heldigvis er de i absolut mindre tal.

  Men kun ved at få arbejdsmarkedet til at virke vil gør kagen større.
  Men ikke ved konstant at blokerer for at optimere og fornyelse.
  Men fagforeningerne har en opgave i at holde øje med de brådne kar som aflønner folk med dumping løn.
  Fagforeningerne har værktøjerne, de skal bare bruge dem, den danske model har vist sin styrke og mange lande vil gerne kopiere denne.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Mette Frederiksens nationaliseringsforsøg står i vejen.

  De økonomiske klasseskel Lars Olsen efterlyser og bygger sin analyse på findes jo ikke mere. Industriteknikkerens livsløn er større end livslønnen til en humanistisk kandidat - og fint nok, det er sådan det skal være. LO-fagbevægelsen har sejret ad helvedes til - godt, som Thomas Nielsen sagde.

  Nu går skellene helt andre steder - vælgerne deler sig nu efter anskuelse, sådan som det også oprindeligt var meningen med det repræsentative demokrati.

  Og naturligvis førte Thorning-regeringen den samme fornuftige økonomiske politik som forgængeren - for alt andet ville jo have betydet inflation og fattiggørelse af lønmodtagerne, af overførelsesindkomstmodtagerne og af pensionisterne. Og også Helle Thorning var et ansvarligt og fornuftigt menneske.

  Så i dag går skellet imellem dem der forstår at ville skabe muligheder for alle, og dem der ikke forstår det. Og så drejer det sig om ghettoplaner, indvandring af uuddannede og uegnede på det danske arbejdsmarked, dårligt fungerende kommunal arbejdsanvisning, alt for høje skatter og afgifter på især de lave indkomster, forfalden og manglende infrastruktur kloaker og veje og den slags.

  Og her svigter Socialdemokratiet desværre stadig. Som løsning vil Mette Frederiksen nu i stedet udnævne indehaverne af en almindelig bolig til en slags "kulakker" og nationalisere deres ejendom når de dør, så den ikke kan gå i arv - i lighedens navn. Det er jo grotesk. En bolig er en naturlig menneskeret, men end ikke det vil Mette Frederiksen lade familierne beholde udenfor Statens lange arm.

  På den baggrund er det forståeligt, om end beklageligt, at det kniber med tilslutningen. Det er selvforskyldt, og Lars Olsen bidrager til elendigheden.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Betel Johanen

  Hvorfor har du sådan en behov fo også udstille de manglende økonomiske kundskaber

 • Anmeld

  Kalle Nielsen

  Lighed og bæredygtighed kan samle og skabe solidaritet

  En fagbevægelse, der blot arbejder for at bevare lønforskelle mellem fagområder, og som både forsvarer NyLøn og bruger penge på at uddanne arbejdere til individuel lønforhandling... Hvad skal man bruge den slags egoisme til i 2018. Saml fagbevægelsen i konkrete tiltag for at mindske uligheden, afskaffe ufrivillig fattigdom i Danmark og skabe et bæredygtigt samfund. Det er der udfordring i, vision og mening i ... og det trænger vi til.

 • Anmeld

  Finn Sørensen · MF Enhedslisten

  Præcis analyse

  Det er en meget præcis analyse, Lars Olsen kommer med her (også her). Den viser, at der er to hovedårsager til vores problemer. Det ene er det kæmpemæssige politiske svigt, som RSSF-regeringen stod for. Det andet er afpolitiseringen af fagbevægelsen efter murens fald. Men jeg synes, Lars glemmer en vigtig udfordring: Også i fagbevægelsen breder sig en opfattelse af, at vi skulle kunne rette op på tingene i et samarbejde med Dansk Folkeparti. Det værste de politiske ledere i arbejderbevægelsen kan gøre, er at ligge underdrejet eller lige frem overtage DF´s analyse af, at indvandringen af ikke-vestlige indvandrere, eller udlændinge i det hele taget, skulle være vores største problem. Det fører til helt forkerte tiltag, som for eks. opbakning til DF og Venstres kæmphest, at adgangen til sociale ydelser skal være betinget af skrappe opholdskrav. Det viste sig for eks. i LO´s indledende holdning til lovforslaget om opholdskrav for dagpenge, hvor man lancerede det ændringsforslag om at opholdskravet skulle "blødes op" til 7 år ud af 12, i stedet for 7 år ud af 8 som regeringen foreslog. Om det er sket efter aftale med Socialdemokratiet skal jeg ikke kunne sige, men Socialdemokratiet bebudede under 1. behandlingen at de kunne tilfredsstilles med et sådant ændringsforslag. Heldigvis trådte nogle store forbund (3F Metal og Danske A-kasser) i karakter, og fik overbevist socialdemokraterne om, at det var en dårlig ide at støtte det. Det fik jeg så bekræftet ved at stille et spørgsmål om, hvor mange der så ville miste deres dagpengeret pr. 1. januar 2019: 8.300!!! Det kan ikke siges for tit: Det er dødsensfarligt at slå ind på den tankegang om skrappe opholdskrav for at få ret til dagpenge og velfærdsydelser i Danmark. Det fører blot til at vi får en voksende gruppe af danske og udenlandske abejdere, der har ringe eller ingen social sikring. Og så ved vi godt, hvad der sker. Det vil få den løndumping der foregår ved hjælp af import af østarbejdere til at ligne en søndagsskole. Det er gift for sammenholdet i arbejderklassen. Der er masser af udfordringer ved indvandring, men det er ikke vores største problem. Vores største problem er arbejdsgivere, der ikke kan få det billigt nok, og partier, som helt bevidst forsøger at splitte arbejderklassen.

 • Anmeld

  Leif Tullberg · Erhvervs aktiv pensionist.

  Finn Sørensen · MF Enhedslisten er den moderne udgave af en kommunist,

  Finn Sørensen · MF Enhedslisten
  Er den moderne udgave af en kommunist,
  Der stadig fastholder troen et system som indebære at hvis alle bliver forsørget af staten så går det nok,
  Men tiden har vist at dette kommunistiske system er kollapset og blevet erstattet af socialismen,
  Som er kommunisme bare i moderniseret udgave,
  Men begge systemer bringer ganske almindelige mennesker i fattigdom og armod.
  Selv med enhedslistens nye generation af veluddannede og velformulerende folketings medlemmer,
  Skal vi ikke glemme dette demagogiske system der bringer folk i armod og fattigdom.
  Uanset hvor sympatiske det kan lyde kan et samfund ikke drives ved at alle skal er næres af staten,
  Staten er folket og hvis folket ikke arbejder skaber værdi så ender det i fattigdom og armod,
  Uanset hvad de røde demagoger præker.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Enhedslistens som de nye kommunister

  Enhedslisten forsøget dygtigt at kamuflere sin kommunistiske ideologi med honningsød tale og opblødte paroler. Men Finn Sørensen`s kommentar afslører skellet imellem Enhedslistens kommunister og ansvarlige socialistiske partier:

  "Det kan ikke siges for tit: Det er dødsensfarligt at slå ind på den tankegang om skrappe opholdskrav for at få ret til dagpenge og velfærdsydelser i Danmark."

  Det lyder jo både humanistisk og menneskeligt, men er i bund og grund en lodret afstandtagen fra det Socialdemokratiske diktum "Gør din pligt og kræv Din ret."

  Men netop det der med pligten og at gøre noget praktisk arbejde, og det at gøre sig fortjent er jo fremmedord for Kommunister/Enhedslisten.

  Og en smule kendskab til Enhedslistens kommunister viser, at når der appelleres til "sammenhold i arbejderklassen," er det en omskrivning af, at gøre borgerne til Enhedslistens bedrevidende salonkommunisters lydige politiske redskab.

  Hvor grænsen for opholdskriterie for dagpenge skal ligge er og bliver en sammenvejning af hensyn, herunder hensynet til ikke i sig selv at tiltrække andre landes borgere. Men end ikke det vil Enhedslistens kommunister forstå - de vil i stedet adressere problemet til at udnævne Arbejdsgiverne til en skadelig samfundsklasse af kulakker der skal bekæmpes.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen

  Du har en vis evne til i mange indlæg demonstrerer manglede kundskab o økonomi, demokrati og historie.
  Det er som om du ikke har nogen hæmninger med at udstille det og nu gør du det igen
  Du skriver det gammel slogan om gør dit pligt og kræv din ret, som var skrevet på en fagforeningsfane.
  Det betød oprindeligt at pligten bestod i at stå solidarisk sammen oh kræve bedre rettigheder for arbejderklassen.
  Det betyder ikke det du og den historisk forfalskning som de højre orienterde socialdemokrater brugte i forsvaret for at indføre tvangsaktivering over for de ledige.

  Desuden er begrebet ret og pligt ikke korrelat.
  Man kan godt have en pligt uden en rettighed og en rettighed uden en pligt.
  Hvis man er myndig, har dansk statsborgerskab og bopæl i Danmark har man ret til at stemme til folketingsvalg - men mar har ikke pligt til det.
  En arbejdsduelig borger har pligt til at søge arbejde, hvis vedkommende er ledige, men har ikke en ret til at få et job.
  Din og Leif Tulleberg s bemærkninger om kommunismen vidner om..at I ikke har respekt for demokratiet - du har før demonsteret en total manglende viden om demokrati og det samme gør sig gældende for din åndsfælle, ved jeg ikke, men noget tyder på det

 • Anmeld

  Leif Tullberg · Erhvervs aktiv pensionist.

  Kim Nielsen, du bør måske mindes historiens alvor vedr. Kommunismen


  1946

  Den 26. maj bliver kommunisterne det største parti ved parlamentsvalget i Tjekkoslovakiet.

  1947

  Den 10. februar undertegnes fredstraktaterne mellem de allierede og Tysklands forbundsfæller under krigen.

  Den 22. september grundlægger kommunistiske partier fra ni østeuropæiske lande Kominform til koordination af partiernes arbejde.

  Den 30. december abdicerer kong Michael af Rumænien, og landet udråbes til republik.


  1948

  Den 25. februar træder ni ministre i den tjekkiske regering tilbage, og det kommunistiske parti tager magten.

  Den 10. marts findes den tjekkiske udenrigsminister Jan Masaryk død neden for udenrigsministeriet, og hans død forklares offcielt som selvmord. Den 7. juni går Eduard Benes af som præsident.

  Den 24. juni blokerer russerne først jernbanetrafikken og i juli også vejtrafikken fra vest til Berlin. De allierede indleder storstilet lufttransport af forsyninger til Berlins befolkning. I september kommer det til et brud mellem Sovjet og de tre vestmagter.  1949

  Den 25. januar stifter østbloklandene Sovjetunionen, Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Albanien Rådet for Gensidig Økonomisk Bistand (Comecon).

  Den 16. april er Berlin-blokaden definitivt brudt af de allieredes luftbro, og i maj ophæver russerne blokaden.

  Den 29. august sprænger Sovjet sin første atombombe, og hermed er atomkapløbet i gang.

  Den 7. oktober oprettes Den Tyske Demokratiske Republik (DDR)

  1953

  Sovjet sprænger sin første brintbombe.

  1954

  Den 25. marts erklærer Sovjet DDR for suveræn stat og giver den østtyske regering handlefrihed i såvel indenrigs- som udenrigspolitiske spørgsmål.

  1955

  Den 14. maj underskrives Warszawa-pagten, forsvarsalliancen mellem Sovjet, Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Albanien i den polske hovedstad. Pagtens medlemmer lover hinanden hjælp, hvis et medlem angribes. DDR tilslutter sig pagten i januar 1956.


  1956

  Den 17. april opløses den internationale kommunistiske organisation Kominform.

  Den 17. august forbydes det vesttyske kommunistiske parti som forfatningsstridigt ved forfatningsdomstolen i Karlsruhe. Politiet foretager razziaer og arrestationer af medlemmerne.

  Den 23. oktober begynder den ungarske opstand, hvor 300.000 demonstrerer i Budapest. Reformkommunisten Imre Nagy kommer til magten den 30. oktober, og i november annoncerer Ungarn, at det vil forlade Warszawa-pagten. Den 4. november invaderer Sovjet Ungarn med pansertropper.


  Ungarsk opstand i 1956. "Russere rejs hjem" står der bl.a. på den væltede sporvogn. Foto: AP
  1958

  Den 27. marts overtager Nikita Khrustjov Bulganins post som ministerpræsident, og al magt i Sovjet er nu samlet hos en person.

  1961

  Den 13. august begynder DDR opførelsen af den 45 kilometer lange Berlin-mur for at lukke for strømmen af flygtninge fra DDR til Vesten. Også grænsen mellem DDR og Vesttyskland lukkes.


  Vestberlinere (t.h.) kigger på, mens østtyske bygningsarbejdere opfører muren i august 1961. Foto: AP
  1962

  Den 22. november meddeler den amerikanske præsident John F. Kennedy, at USA har beviser for, at der er sovjetiske raketbaser på Cuba, og proklamerer en blokade af de sovjetiske fartøjer, der er på vej til øen med militært udstyr. Fartøjerne ændrer kurs, og den 26. oktober oplyser Nikita Khrustjov, at Sovjet vil afmontere raketbatterierne, hvis USA undlader at invaderer Cuba. Kennedy accepterer.  1963

  Den 23. juni bekræfter den amerikanske præsident John F. Kennedy i Bonn USA’s løfter og garantier til Vesttyskland om bl.a. aldrig at ville slå en handel af med russerne på de europæiske allieredes bekostning. Tre dage senere udtaler han i Berlin de berømte ord ’Ich bin ein Berliner’.


  John F. Kennedy under sin berømte tale i Berlin i juni 1963. AP
  1964

  Den 15. oktober bliver Aleksander Kosygin ny ministerpræsident i Sovjet og Leonid Bresjnev kommunistpartiets førstesekretær, da Nikita Khrustjov fritages for sine pligter pga. alder og helbred.

  1968

  Den 5. januar overtager Alexander Dubcek førstesekretærposten i det tjekkiske kommunistparti, og der kommer gang i liberaliseringsprocessen i landet.

  Den 21. august invaderer 200.000 soldater fra Sovjetunionen og de øvrige Warszawapagt-lande Tjekkoslovakiet og knuser den gryende frihedsbevægelse. I april 1969 afløses Dubcek som førstesekretær af Gustav Husak.


  Russiske tanks rykkede ind i Prags gader i 1968. Foto: AP
  1969

  Den 16. januar brænder den 21-årige student Jan Palach sig til døde på Wencelaspladsen i Prag i protest mod den sovjetiske besættelse.

  1970

  Den 12. august underskriver Vesttyskland og Sovjetunionen en ikke-angrebspagt, i hvilken Vesttyskland anerkender de eksisterende grænsers ukrænkelighed.

  1971

  Den 3. maj afløser Erich Honecker Walter Ulbricht som partichef i DDR.


  Den 3. september undertegner de fire stormagter Berlin-aftalen. Bl.a. skal individuelle og fælles rettigheder respekteres.

  1972

  Den 26. maj underskriver præsident Nixon og partichef Bresjnev (eller Kosygin) en aftale om begrænsning af strategiske kernevåben (SALT 1).

  1977

  Den 7. juni arresteres den tjekkoslovakiske forfatter Vaclav Havel for at stå bag protestskrivelsen ”Charta 77”, hvori 275 intellektuelle kræver Helsinki-aftalens bestemmelser om menneskerettigheder overholdt.


  1979

  Den 10. december beslutter Nato som modtræk over for Sovjets mobile SS 20-mellemdistanceraketter fra 1983 at udstationere 572 Pershing 2- og Cruisemissiler i Vesteuropa, hvis der ikke forinden er opnået en forhandlingsløsning om en kontrolleret fjernelse af SS 20’erne (Natos dobbeltbeslutning)

  1980

  Den 13. august går 16.000 arbejdere på Lenin-værftet i Gdansk i Polen i strejke anført af elektrikeren Lech Walesa. De kræver frie fagforeninger og højere løn. Regeringen giver indrømmelser, og den 31. august legaliseres fagforeningen Solidaritet.


  Da Solidaritets-folk i oktober opfordrer andre kommunistiske lande til også at kræve frie fagforeninger, reagerer Kreml. Det kommer til sammenstød med politiet i Polen. I december arresteres 14.000 fagforeningsmedlemmer bl.a. Lech Walesa. Polens nye partileder Woychiech Jaruzelski indfører krigsretstilstand.  1985

  Den 10. marts dør den sovjetiske leder Konstantin Tjernenko, og den 54-årige Mikhail Gorbatjov bliver ny stats- og partichef.

  Den 21. november er der topmøde i Genève mellem den amerikanske præsident Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatjov, men det fører ikke til noget gennembrud. Reagan kritiserer Sovjets Afghanistan-politik, og Gorbatjov vil ikke tale seriøs nedrustning, så længe Reagan fastholder sit SDI-projekt (stjernekrigsprojektet).

  1986

  Den 11. oktober indleder præsident Reagan og Mikhail Gorbatjov et uformelt topmøde i Island. Der opnås ingen konkrete resultater.

  1987

  Den 17. januar lancerer Mikhail Gorbatjov et nyt begreb ”Glasnost” – åbenhed. Det sker i en tale til kommunistpartiets centralkomité.

  Den 8. december under skriver Mikhail Gorbatjov og præsident Reagan i Washington D.C en historisk traktat om fjernelse af alle mellemdistanceraketter i Europa inden for tre år.


  Michail Gorbatjov og Ronald Reagan underskriver nedrustningsaftalen. Foto: Bob Daugherty/AP
  1988

  Den 1. oktober afløser Mikhail Gorbatjov Andrej Gromyko som Sovjetunionens præsident.

  1989

  I april legaliseres fagforeningen Solidaritet i Polen.

  Den 25. maj vælges Mikhail Gorbatjov til Sovjetunionens første udøvende præsident.

  Den 10. september åbnes grænsen fra Ungarn formelt, efter at grænsevagter siden maj har været i gang med at fjerne pigtrådshegnene langs den østrigske grænse. I oktober afskaffes kommunistpartiets monopol.


  Den 12. september vælges Tadeusz Mazowiecki som den første ikke-kommunistiske ministerpræsident i 40 år i Polen.

  Den 30. september søger 3.600 østtyskere tilflugt på de vesttyske ambassader i Warszawa og Prag.

  Den 6. - 7. oktober fejrer DDR 40-års dag, som overværes af Mikhail Gorbatjov. Fejringen udløser nye demonstrationer. Herfra stammer billedet af Eric Honecker og Mikhail Gorbatjovs berømte "dødskys”.


  Mikhail Gorbachev giver det berømte "dødskys" til den østtyske præsident Erich Honecker den 6. oktober 1989. Foto: Photo/Boris Yurchenko/AP BORIS YURCHENKO
  Den 18. oktober træder stats- og partichef for DDR Erich Honecker tilbage.

  Den 9. november falder Berlin-muren.


  Berlinmurens fald 12/11-89. En østtysk familie kører ind i Vestberlin i deres Trabant Arkivfoto: Holger Bundgaard
  Den 10. november går Bulgariens stats- og partileder Todor Zhivkov af, og partiet opgiver sit magtmonopol.

  Den 17. november indledes ”Fløjlsrevolutionen” med fredelige demonstrationer i Prag.

  Den 7. december ophæver Estland, Letland og Litauen kommunistpartiets magtmonopol.

  Den 10. december træder den tjekkiske præsident Gustav Husak tilbage, og den 28. december udnævnes tidligere partichef Alexander Dubcek til parlamentsformand ,og dagen efter vælges systemkritikeren Vaclav Havel til præsident.

  Den 17. december åbner sikkerhedspolitiet ild mod demonstranter i den rumænske by Timisiora, og den 21. december væltes præsident Nicolae Ceausescu, som Har siddet på magten siden 1965. Han henrettes sammen med sin hustru Elena den 25. december.


  Rumænsk tv viste disse billeder af den henrettede præsident Nicolae Ceausescu og hans kone Elena 26.12.1989. Foto: Lionel Cironneau/AP

  1990

  Den 7. februar afskaffer den sovjetiske centralkomité kommunistpartiets 73 år gamle magtmonopol og indfører et flerpartisystem. 15. marts vælges Mikhail Gorbatjov til præsident, og han får udvidede beføjelser.

  Den 11. marts erklærer Litauen sin uafhængighed fra Sovjetunionen.

  Den 25. marts finder det første frie valg i Ungarn i 43 år sted. Det bliver en overlegen borgerlig sejr. Kommunisterne får 10,5 pct. af stemmerne.

  Den 29. maj vælges Boris Jeltsin til præsident for republikken Rusland.

  Den 3. oktober genforenes de to Tysklande til én stat med 77,7 mio. indbyggere. Dagen efter samles parlamentet for første gang i Rigsdagsbygningen i Berlin.


  Helmut Kohl på talerstolen ved det første møde i Rigsdagen i det genforenede Tyskland.
  Den 9. december vælges Lech Walesa med stort flertal til Polens præsident.

  1991

  Den 13. januar skyder sovjetiske soldater under besættelsen af en tv-station i Litauens hovedstad Vilnius 15 mennesker og sårer 164.


  Sovjetiske tanks forcerer barrikader rundt om tv-tårnet i Vilnius 1991. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP
  Den 25. februar underskriver Sovjet og dets tidligere østeuropæiske allierede i Budapest det historiske dokument, der ophæver Warszawa-pagten. I juni nedlægges også handelsorganisationen Comecon.

  Den 19. august afsættes præsident Mikhail Gorbatjov under et ferieophold på Krim af en gruppe gammelkommunister. De erklærer undtagelsestilstand og trækker tropper til Moskva. Boris Jeltsin, der 10. juli er taget i ed som republikken Ruslands første folkevalgte præsident, fordømmer kuppet. Kupmagerne har folket og hæren imod sig, og kuppet går i opløsning. Gorbatjov vender tilbage men tvinges af Jeltsin til at forbyde kommunistpartiet.


  Jeltsin opfordrer russerne til at fordømme det gammelkommunistiske kup, august 1991. Foto: AP

  Den 20. august erklærer Estland sin uafhængighed fra Sovjetunionen.

  Den 21. august erklærer Letland sin uafhængighed fra Sovjetunionen.

  Den 5. september vedtager Folkekongressen at opløse Sovjetunionen i selvstyrende stater.

  Den 21. december slutter otte tidligere sovjetrepublikker sig til sammenslutningen af uafhængige stater, SNG. Og den 25. december meddeler Gorbatjov sin afgang som præsident. Sovjetunionen er definitivt ophørt med at eksistere

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Leif Trelleborg

  Det er ikke undre at venste folk som dig har svært ved retorikken og din lange opremsninger af årstal og begivenheder der gør, at du mener kommunisterne er nogle værre nogen kan imødegåes men det ville kræve en plads og tid -
  Jeg undrer mig over alle de ulykker dine venner i USA ikke er nævnt og dog ikke alligevel det ville ødelægge ensidigheden
  Jeg vil gerne hører hvor du mener der har været kommunisme.
  Der er ikke noget land der har været kommunistisk der har været lande der har haft som mål at ville indføre kommunisme, men det er noget andet

 • Anmeld

  Leif Tullberg · Erhvervs aktiv pensionist.

  Drømmen om klassekampen lever stadig hos Lars Olsen og ligesindede.

  Kommunismen er den største politiske fiasko det kan ingen i møde gå med smart tale eller demagogisk retorik....

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Leif Tullberg

  Undskyld jeg gav dig et forkert efternavn
  Jeg har på fornemmelsen at du ligesom Bertel Johansen tilhører den yderste højrefløj og de er ikke dårlige med smart tale eller demagoisk retorik og nok gange perfide i omtalen af nogle som ikke er i en position at give svar på tiltale
  Den lange udregning om kommunisterne har du brugt en tid på, ihåb om nogen kunne finde på at svare på din mistænkeliggørelse af dem, at smække det på Altinget .
  Derved kommer din ensidige og anti kommunistisk holdning til at stå alene.
  Det er helt på nivea med en propraganda stil i Tyskland fra begyndelsen af 1930 erne og til slutningen af 2 verdenskrig12

 • Anmeld

  Peter Hansen · pensionist

  Finn Sørensens form for virkelighed

  Det er interessant at læse, at Finn Sørensen mener at S-SF-R-regeringen stod for et politisk kæmpemæssigt svigt.

  Det får jo en til at huske tilbage til valgnatten, hvor Enhedslistens store førerskikkelse Johanne S. stod og erklærede at man nu havde vundet valget og at Enhedslisten ville sørge for at "rød blok" gennemførte de løfter som man var gået til valg på.
  Og vi huske jo alle hvordan hun få år senere var så sur over at der blev indgået et forlig om en skattereform med det klare budskab at man "pissede på vælgerne".

  Og det i en situation hvor der var et flertal af vælgerne der havde stemt på borgerlige partier. Oven i købet på partier der havde bundet sig til at gennemføre voldsomme besparelser på dagpengesystemet hvis de vandt.

  Alligevel anså Enhedslisten det som en stor sejr. Det har aldrig siden været muligt at få nogen fra Enhedslisten til at forklare hvordan det i en sådan situation var forkert at S og SF påtog sig et ansvar som sikrede at man opnåede
  Afskaffelse af fattigdomsydelserne
  Afskaffelse af brugerbetaling på hospitalsbehandling
  Afskaffelse af nedskæringer af børnecheck til familier med mere end 2 børn
  Indgreb mod social dumping - styrkelse af Arbejdstilsynet - beskæring af fradragsret for udlændinge som arbejder her i landet - fuld fradragsret for fagforeningskontingent
  For nu blot at nævne enkelte af de områder som aldrig ville været blevet gennemført hvis ikke S og SF var gået i regering og havde splittet det blå flertal.

  Og det andet budskab fra Finn Sørensen er hvor frygteligt det er at S på en række områder er begyndt at indgå aftaler med DF.

  Men det er da ikke engang 4 år siden at Enhedslisten flere gange om dagen KRÆVEDE at man samarbejdede med DF om at ændre i de dagpengenedskæringer som DF selv havde foreslået og fået gennemført inden valget i 2011.
  Ikke en dag kunne man vågne til en radioavis uden at høre Enhedslisten fortælle om alle de gode ting et samarbejde med DF ville medføre at helt almindelige lønmodtager. Og ikke en aften kunne man gå i seng uden at have set en TV-nyhedsudsendelse uden at have fået samme besked.

  Men nu hvor der er tale om samarbejde på område hvor Enhedslisten er uenig, så er bare tanken om at samarbejde med partiet "som har til formål at splitte arbejderklassen".

  Det er altså nogen gange mere end svært at finde ud af hvad det er Enhedslisten mener - altså bortset fra at de altid mener at de alene har patent på at vide hvad der er bedst for arbejderklassen.

  Partiet der stort set aldrig har bidraget med nogen konkrete resultater men som bagefter altid er parat til at påtage sig æren for det som er opnået.

 • Anmeld

  Leif Tullberg · Erhvervs aktiv pensionist.

  Kim Nielsen, du bør måske mindes historiens alvor vedr. Kommunismen

  Du tager fejl af både navn og politisk ståsted, det er tydeligt du går mere op i det end at anerkende at kommunisme & socialisme har bragt mange millioner mennesker i armod og fattigdom og i de få lande hvor det stadig praktikeres er der hungersernød og elendighed.

  Det har ingen tilknytning til mit politiske ståsted som forøvrigt er Venstre.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lief Tulleberg.

  Det forklare jo alt at du Venstre der har producerede den ene svindel efter den anden .
  Venstre har ikke i gennem tiden haft problem med holdt dele af fattigdom og armod
  Venstre er gode til smarte ord og demangogisk retorik og meget nedladende sprogbrug over for nogle.
  Det forklare jo også din forkærlighed for EU

 • Anmeld

  Leif Tullberg · Erhvervs aktiv pensionist.

  Du tilfører intet faktuelt til debatten,men kommer kun med person angreb.

  Det er tydeligt du ikke har noget at byde ind med bortset fra person angreb,
  Argumenter er velkommene,men demagogiske postulater om hvad jeg mener bidrager ikke til at blive klogere.

  Glædelig jul herfra.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Leif Trulleborg

  Det er der selv der begynder med angreb på andre - se dit tidligere bidrag
  Jeg ønsker også dig en god jul og held og lykke med dit broprojekt

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Peter Hansen - der er korrekt at S og SF svigede deres vælgergrundlag i 2011

  Du glemmer at nævne SF og S var med til at forriinge dagpenrperioden, efterlønen, ringere regulering af overførselsindkomsterne, forreingelse af fleksjobordningen, halvering af ydelserne til de unge mellem 25 - 30 år og gjort det svært med folk med næsten ingen erhvervsevne at få bevilligeede en førtidspension efter henstilling fra EU.
  S og SF valgte at føre Venstres øokomiske politik
  Jeg undrer mig over at du forsvare en økonomisk politik som nuværende ledelse forsøger at lægge afstand til.
  S og SF valgte at svigte det grundlag de gik til valg på og dermed mange af fra deres vælgergrundlag
  Det er ikke tale om poltiksk ansvarlighed at jorde sit vælgergrundlag, fordi det lider af magtbegær - for de svageste stillede er der en væsentlig forskel på, om det er en egne der jokker på en, eller det kommer fra kant hvor man forventer det fra de borgerlige
  Du glemmer at samtidig blev der givet en række økonomiske lettelser der kommer de rigeste til gode.
  Hvorfor tror du at SF var ved at afgå døden på grund af de tog et ansvar i at lade de svageste betale for krisen.
  Jeg har skrevet til dig før, at Portugal er kommet ud af den økonomiske krise ved at køre en anden økonomisk politik den EU fører.
  Jeg undrer mig over at partier som S ogSF der bestegner sig socialiser ikke alene fører en rabiate liberalistisk økonomisk politik og et EU der kun varetager kapitalisternes interesse

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Du pladre som altid løs dine stråmænd. Når Portugal har fået gang i økonomien er der ikke på trods af EU, men en følge af EU store hjælpende hånd, idet EU's finansministre i 2011 godkendte en hjælpepakke til Portugal på 78 milliarder euro - svarende til 582 milliarder kroner. Hvilket igen understreger fordele ved et tæt og forpligtigende samarbejde mellem selvstændige og demokratiske nationer i EU

 • Anmeld

  Peter Hansen · pensionist

  Gentagelser

  Kim Nielsen
  Kan forstå at du føler dig ansvarlig for at forsvare Finn Sørensens påstande. Havde nu heller ikke forventet at han selv ville svare på de åbenlyse misforståelser som Enhedslisten har ført deres kampagne mod S og SF på siden 2011.

  Og selv om vi jo rigtig mange gange har drøftet forholdene omkring regeringsdannelsen i 2011 så viser du stadig, at fakta ikke får indflydelse på dine påstande som af en eller anden grund altid kan genbruges. Det kunne have været interessant at få afklaret om Enhedslisten også ville have lagt officielt navn til dem.
  Især forstår jeg ikke at du kan skrive "Jeg undre mig over at du forsvarer en økonomisk politik som nuværende ledelse forsøger at lægge afstand til."
  Hvad forventer du? At hvis en ny ledelse i et eller andet parti kommer med nye udmeldinger så skal alle deres vælgere ændre holdning? Er det betingelsen for at være en del af Enhedslisten, at man kun kan tage udgangspunkt i hvilke paroler som ledelsen udstikker? Den slags troede jeg uddøde med DKPs partidisciplin.
  Troede ellers at jeg flere gange havde påpeget over for dig, at når man er nød til at indgå et forlig med andre partier for at kunne få et flertal, så vil der også være mange ting som bliver gennemført som man ikke selv er tilhænger af. Det har altid været en af skillelinjerne i arbejderbevægelsen At der er nogen som mener at fremskridt sker ved at indgå kompromisser med andre for at opnå resultater og så de andre som mener, at man skal kæmpe for at bibeholde de rene hænder.
  Derfor har DKP - VS og nu Enhedslisten altid fundet forklaringer på hvorfor man ikke lige kunne gå med til forbedringer men efterfølgende altid klaget når der skete angreb på de selv samme forbedringer.
  Så når jeg har forsvaret/forklaret de massive resultater som Helle Thornings regering opnåede er det ikke fordi det ikke kunne været gjort bedre. Men fordi det var langt bedre resultater end hvad man kunne have forventet når nu vælgerne havde sammensat et blåt flertal.
  Og jeg har nævnt for dig en stribe resultater som aldrig var blevet gennemført under Venstres ledelse. En så lang stribe at du alligevel har overset det for så igen og igen at prøve at fremstille ting som du ved dels er løgn og dels er noget som det blå flertal havde aftalt før valget.
  Men det er så åbenbart fordi det er en parole som du ikke selv kan vælge at fravige da det åbenbart er et udtryk for en partidisciplin man ikke kan afvige fra.
  Kunne du nævne den række af økonomiske lettelser der kom de rigeste til gode? Var det indgrebet mod skattehullerne for fri-bil-ordningen? Var det nedskæringen af børnechecken for de mest velstillede? Var det ændringerne for pensionsindbetalinger? Var det ændringerne af skattefradrag for iværksætterordningen? Eller er det umuligt for dig at erkende, at der faktisk også på dette område var en afbalanceret politik, hvor man sikrede at også den rigeste gruppe kom til at betale for krisen.

  Har desværre ikke set dit indlæg hvor du erkender, at Portugal kom ud af krisen ved at føre en anden økonomisk politik end den som du ellers påstår er umulig at føre i EU. Men det er da fint at du har erkendt det. Hvorfor bliver du så ved med at påstå, at det er umuligt at føre en sådan politik i EU? Men det er måske også en del af parolerne?

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Peter Hansen

  For det første er det med en stor økononisk risiko at føre en anden politik end den der er traktatfæstede i form af sanktioner.

  Der blev givet topskattelse, virksomhedsskatren blev nedsat, samt en række afgiftslettelser for 10 milliarder kr.

  Du behændig undgår alle de forringelser S og SF, og påstanden om at de borgerlige ville lave noget der var værre forekommer noget besynderligt når S og SF valgte at videreføre de borgerlige økononisk poltik.
  Det er ret underligt hvor S har flyttet sig fra at ville indføre demokratisk politikere der har medlemmer der reeltset kunne have været medlem i de konservative eller venstre.
  Det er nonsens at skrive det er paroler det er fakta.
  At du skriver det var en velbalanceret den højreorienterede Helle Thorning Smith og Bjarne Goydon.
  Til slut EU landene kan ikke som du påstår fører en uafhængig økonomisk politik - det vidner konflikt mellem EU og Italien.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Når der opstå en uoverenstemmelse mellem EU og Italien var det en følge af et statsbudget, der ikke overholdte de regler, som landet selv har tilsluttet sig. I sidste ende blev det også erkendt af den Italienske regering, der rettede ind efter de gældende regler.
  Et gældende regelsæt der skal overholdes, så større var den konflikt vist heller ikke, selv om du sidder tilbage med en rød tud i håbet om noget andet

 • Anmeld

  Margit Johansen · selvstændig

  Det er den uregulerede kapital der er fjenden

  Ja, splittede så står vi da endnu svagere, når kapitalen buldrer derudad. Vi skal skabe resultater for de svageste, også når der er modvind og langt til 90 mandater. Der er god grund til at arbejder-forældre holder ungerne til bøgerne. Vi skal blive klogere ellers vinder fjenden.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J..Jensen min lillie runde ven der er svagt begavet

  Jeg takker i gen for at din underdanig at kalde mig klog med unik kvalitet.
  Det kan godt være at EU hjælpe pakke har hjulpet lidt men det er især at Potugal der afviste EUs krav om sparekrav

  Når du blander der i debat er det en god ide at læse hvad debattørerne diskutere om - jeg ved godt at du ikke forstå det, du selv skriver, og du kommer med en udlægningen af en bog, du kun vedkender at have læst omslaget.
  Peter Hansen påstår at EU landene kan føre en anden økonomisk politik, end
  den, der er traktatfæstede og jeg henviste til at det ikke, idet de ville risikere sanktioner
  Sløver de piller du får på hjemmet noget tyder på det.
  Min lille runde debil ven du må have en god jul på hjemmet

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Kan det godt være at EUs hjælppakke til Portugal har hjulpet lidt. Jamen så siger vi bare det for parolerne skal jo holdes i hævt

  Det er bedre at forstå forfatterens forord end læse hele bogen uden at forstå indholdet.

  Det er ret typisk for din demagogi, at du istedet for at forholdet dig til debatoplægget hellere vil starte en debat om EU, og bagefter kværulere over at du får svar på dit nonsens


 • Anmeld

  Peter Hansen · pensionist

  Kom nu ind i kampen

  Kim Nielsen
  Troede vi tidligere var blevet enige om at når man sætter grænsen op for hvornår der skal betales topskat er det ikke lig med topskattelettelser.
  Men alligevel kan du ikke slippe parolerne, eller hvad er grunden til at du mener at flest mulige almindelige lønmodtagere også skal betale topskat?

  Og hvornår var det at VKO førte en økonomisk politik hvor man i stedet for konstante besparelser tog initiativ til at igangsætte offentlige investeringer? Hvornår var det at man havde investeret i offentlig trafik? Hvornår var det at man havde styrket arbejdstilsynet? Taget initiativer til bekæmpelse af sort arbejde? Stoppet skattehuller for de rigeste? Fjernet fattigdomsydelser?
  Prøv nu at forholde dig til virkeligheden i stedet for tillærte paroler. Og jeg ved godt vi er tæt på julen - men prøv lige at læse flere af dine sætninger og se om ikke du kan formulere det bedre, for flere af dem er helt uforståelige.
  Og nej - den konflikt der har været mellem EU og Italien viser jo, at det enkelte land kan føre den økonomiske politik de vil blot de holder sig inden for det statslige underskud som alle i Euroen har aftalt med hinanden. Helt lige som man gjorde det i Portugal hvor du jo tidligere har erkendt at man kunne komme bedre ud af krisen efter der kom et socialdemokratisk styre til.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Peter Hansen

  Det er logik hvis man flytter grænsen for hvornår der skal betales topskat, er der færre der bliver støder på kontanthjælpsloftet, men det er også logik at der sker topskattelettelse for de rige.
  Jeg må konstatere at du slet ikke svarer på min kritik af den ensidige nedskærringer over for de svageste grupper i samfundet og var med til at øge uligheden
  Derimod for jeg en lang udredning om hvad de borgerlige ikke vil eller kan, men bare nøjes med konstatere at det er velkendt kneb, hvis man ikke kan svare på kritikken så kan man prøve bortlede opmærksomheden
  Det er EU der bestemmer den førte økonomiske politik ved at rammerne for den økonomiske politik for medlemslandene - som sker via EU lovgivningen.
  Men denne økonomisk politik er med til at smadder vores velfærdssamfund og det er interessant at konstatere en højre orienteret socialdemokrat er tilhænger af Milton Friedmans økonomisk teori og har skrottet John F Kenyes ( der anses for at være en af socialdemkratismens tænkere)
  Påstanden om det er Socialdemokratiets skyld at Portugal kom ud af den økonomisk krise kan være rigtig hvis de førte end anden økonomisk politik end den den lyse blå regering førte
  Jeg har anbefalet dig at læse fundamentet under EU vakler om fejlkonstruktionen i Den Økonomiske og monitære Unionen og den voksende ulighed i EU


  Det nye årtusindes finans- og gældskrise blev udløst af uregulerede finansmarkeder og ukontrolleret gældssætning
  Krisens varighed har endnu en gang illustreret, at økonomiens selvregulerende kraft sættes ud af kraft i økonomiske krisetider.
  Og krisen har endnu en gang, at den kan overvindes ved en ekspansiv finanspolitik, men uddybes og forlænges af sparepolitik.
  USA valgte det første og EU det sidste
  S 56 f.

  Det er da også vores vurdering, at den lammelse af finanspolitikken, der blev en følge i EU og euroområdet med opstramningen af Stabilitets- og Vækstpagten samt suppleringen med Finans- pakken, har bidraget væsentligt til, at finanskrisen fik så store ekstaomkostninger i Europa i forhold til USA.
  Og der kommer måske flere, hvis væksten ikke får fodfæstet i i Europa, eller hvis der igen udbryder en krise.
  S 82 f

  Jeg håber ikke, hvis du blive mere oplyst, ligesom din åndsfælle J.Jensen at læse omslaget på bogen og derfor udlægger indholdet efter egen holdning, men ikke ud fra hvad der rent faktisk står i bogen.
  God jul og læselyst
 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen min lille runde svagt begavet ven

  Tak fordi du anerkender jeg er meget kvikker end dig - klog unik kvalitet som er din indlednings bøn til mig. Du behøver ikke at gøre det, jeg ville aldrig selv have gjort det.
  Det er bare et godt råd at læse hele bogen, istedet for som du gør omslaget.
  Jeg ved ikke på hvilket grundlag du kan vurdere om andre har forstået indholdet af en bog, du ikke har læst
  Det undrer mig ikke, fordi dit intellekt rækker åbenbart til ikke at forstå det du selv skriver noget.
  Jeg har lagt mærke til at efterabe ord og bruge ord, du åbenbart ikke forstår betydningen af
  Du må være en lækkerbiksen for DR Woller på afdeling Q
  Jeg har bragt nogle af dine skriveri på face - book, fordi jeg troede at det var sort eller absurd humor, men du mener det virkeligt.
  Det har gives mange likes
  Nu må du nyde julen på hjemmet
  Det nye årtusindes finans- og gældskrise blev udløst af uregulerede finansmarkeder og ukontrolleret gældssætning
  Krisens varighed har endnu en gang illustreret, at økonomiens selvregulerende kraft sættes ud af kraft i økonomiske krisetider.
  Og krisen har endnu en gang, at den kan overvindes ved en ekspansiv finanspolitik, men uddybes og forlænges af sparepolitik.
  USA valgte det første og EU det sidste
  S 56 f.

  Det er da også vores vurdering, at den lammelse af finanspolitikken, der blev en følge i EU og euroområdet med opstramningen af Stabilitets- og Vækstpagten samt suppleringen med Finans- pakken, har bidraget væsentligt til, at finanskrisen fik så store ekstaomkostninger i Europa i forhold til USA.
  Og der kommer måske flere, hvis væksten ikke får fodfæstet i i Europa, eller hvis der igen udbryder en krise.
  S 82 f

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Hvis man ikke orker Nielsens løsrevet citater, og sket ikke orker bogen, så kan man læse et interview med Christin Sørensen fra 10. nov. 2018 i Altinget

  "EU har ført en katastrofal økonomisk politik"
  Christian Sørensen har været kritisk over for Unionens økonomiske samarbejde siden dets undfangelse for flere årtier siden. Det har ikke ændret sig. Bogen er ét langt anklageskrift mod den økonomiske politik, der understøtter valutasamarbejdet om Unionens fælles mønt – og via fastkurspolitikken i et vist omfang også den danske krone.

  Det er naturligvis helt legitimt, at stå fast på sin holdning i en menneskealder, men bortset fra at Nielsen suger det til sig, så er der ikke rigtig mange der ligger øre til.

  Der er dog et enkelt punkt, hvor sørensen har lagt sig tæt op af EU.
  "Jeg understøtter heller ikke det her budgetforslag fra italienerne, hvor de vil have lavere pensionsalder for visse grupper og skattelettelser. Det er sgu ikke det, italienerne har brug for."

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen min lille runde ven svagt begavet ven

  Tak for din rosende ord Klog unik kvalitet
  Fik du ikke en god jul på hjemmet
  Det er den eneste fang jeg har hørt en det indrømmer at han læseromslaget og et interview med bogens forfatteren der ud fra det udlægger bogen efter sin egen forgodtbefindende befindende
  Det er en klar og forfriskende indrømmelse fra min svagtbbegavet ven, at han har det som uudannede der tror de ved alt, men i virkeligheden ikke ved noget - faktisk dum som en bræt.
  Den manglende lyst eller snarere evnen til at sætte sig ind i ting, er åbenbart efter min svagt begavets ven egen vurdering kvalitetstempel der gør ham bedre vidende.
  Desværre har min svagt begavet ikke en klap forstand på økonomi, historie og demokratie og hvad DDR faktisk sørligt kender han ikke betydningen til de ord han slynger om sig.
  Heller ikke simpelt spørgsmål kan min svagt begavet ven ikke svare på.
  Det er godt vi hat et velfærdsstat nu - men som er under afvikling på,grund af EU s økonomiske politik. - der har et hjem for mit svagt begavet ven.

  Jeg ville også kunne skrive noget venlig til min svage begavet ven, nu har jeg han er ikke dummer end den dummeste - problemet er det svært at finde nogen
  Men du kunne skjule det - hvis du ikke havdevså travlt med at udstille din dumheder