MF: Jeg havde selv fordomme om teknisk gymnasium

DEBAT: Vejledning om ungdomsuddannelse skal også målrettes forældrene, for vores børn lytter til os, når de skal vælge, skriver Marlene Borst Hansen (R). Da hendes egen søn valgte teknisk gymnasium, oplevede hun selv, hvordan manglende viden resulterede i fordomme.

Af Marlene Borst Hansen (R)
Medlem af Folketinget, folkeskolelærer

Vi har i lang tid haft fokus på at vejlede den unge i forhold til valg af ungdomsuddannelse, men de unge lever ikke i en boble, og forældrenes mening spiller en enorm rolle, når de unge skal vælge deres vej efter grundskolen. Derfor skal også forældrene vejledes om ungdomsuddannelsernes forskellige potentialer.

Det er et problem, at forældrene i højere grad anbefaler gymnasievejen end erhvervsuddannelserne, da vi ved, at Danmark får brug får langt flere faglærte, end vi uddanner i dag. Det har alvorlige konsekvenser, hvis ikke antallet af faglærte stiger, og det vil betyde, at vi vil misse potentiel vækst, vigtig udvikling og økonomisk gevinst. Det er derfor helt centralt, at vi øger indsatsen for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne. Det er alle politiske partier på Christiansborg enige om, men spørgsmålet er, hvordan vi så lykkes med den intention?

Børn og unge påvirkes af deres omgivelser
Vi kan og skal ikke tvinge de unge til noget. De skal forsat have frit uddannelsesvalg, da den unges egen motivation og lidenskab er altafgørende for den vedholdenhed, der får dem til at gennemføre uddannelsen. Men ligesom det er et argument for frit uddannelsesvalg, er det også et argument for, at forældrene ikke skal tvinge de unge i én bestemt retning.

Børn og unge bliver unægtelig påvirket af deres omgivelser, hvorfor det er svært at ’gå en anden vej’, når ens lærer i grundskolen har gået på gymnasiet, og ens mor siger, at gymnasiet åbner flest døre i voksenlivet. Det er naturligvis en skarpt optrukket fortælling, men hvis dette tilnærmelsesvist ligner en virkelighed, har vi her en udfordring.

Manglende viden
Jeg husker selv tydeligt den morgen, hvor min søn fortalte mig om sin beslutning om at søge ind på teknisk gymnasium og dermed ikke bare vælge den vej, som jeg havde antaget naturlig for ham, nemlig det almene gymnasium. Det slog mig, at jeg havde fordomme om teknisk gymnasium, hvilket gjorde mig pinligt berørt. 

Dog gik det hurtigt op for mig, at mine fordomme byggede på min manglende viden, som det som oftest er. Derfor begyndte jeg at sætte mig ind i de uddannelser, min søn havde snakket om. Det gav mig indblik og afkræftede samtidig mine fordomme. Det er netop derfor, at erhvervsvejledning for forældre er relevant og vigtig, hvis flere unge skal vælge erhvervsuddannelserne.

Jeg ville ønske, at jeg havde været nede i alle ungdomsuddannelsernes forskellige potentialer, allerede inden min søn kom til mig med sin beslutning den morgen, men jeg tror ikke, at jeg er den eneste forældre, som ikke er det.

Erhvervsvejledning for forældre
Det er naturligvis først og fremmest vi forældres ansvar at være klædt godt på inden, vi rådgiver vores børn om uddannelsesvalg, men det er også et ansvar, som lærerne og vejlederne i grundskolen må tage en del af. Kunne man eksempelvis placere et forældremøde i 9. klasse ude på en erhvervsuddannelse, eller kunne man forestille sig, at forældrene blev inviteret til ”uddannelsesaftener” på skolen, hvor de forskellige uddannelser selv var for at præsentere deres skole?

Min pointe med dette indlæg er, at vejledning om ungdomsuddannelse ikke kun skal målrettes de unge, men også forældrene. Det mener jeg, fordi vores børn lytter til os, når de skal vælge deres vej efter grundskolen. Derfor skal vi ikke kun åbne de unges, men også forældres øjne for erhvervsuddannelserne. Jeg mener, at vi som forældre skal blive bedre til at italesætte betydningen af at være erhvervsuddannet, ikke kun fordi at vi som samfund får brug for faglærte i fremtiden, men også fordi jeg er sikker på, at rigtig mange unge vil finde stor glæde og mening i at være erhvervsuddannet.

Forrige artikel Ledelsesrådgiver: Digitalisering kan skabe flere job Ledelsesrådgiver: Digitalisering kan skabe flere job Næste artikel Handicapformand: Flere handicappede skal i job i 2018 Handicapformand: Flere handicappede skal i job i 2018