Neergaard: Besparelser går ikke ud over 2020-mål for arbejdsmiljø

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) fastholder 2020-mål for arbejdsmiljø trods besparelser

ARBEJDSMILJØ: S tror ikke, at 2020-målene for arbejdsmiljø kan nås, hvis regeringen kommer igennem med besparelser. Beskæftigelsesministeren er ikke enig - “målet er at blive bedre for færre penge".

Målene, der er aftalt i forligskredsen omkring 2020-planen på arbejdsmiljø, er uændrede, selvom regeringen i sit finanslovsudspil har lagt op til besparelser, der vil betyde, at Arbejdstilsynet bliver reduceret med 20 procent.

Sådan lød meldingen flere gange fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V), der onsdag var kaldt i samråd.

Her skulle ministeren blandt forklare sammenhængen mellem aftalen om indsatsen mod nedslidning, arbejdsulykker og dårligt psykisk arbejdsmiljø i 2020 og de varslede nedskæringer i Arbejdstilsynet. 

I foråret 2015 indgik SR-regeringen en bred politisk aftale med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Aftalen indebar, at Arbejdstilsynet efter et såkaldt “risikobaseret tilsyn” fremadrettet skal holde mere øje med virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer og mindre med virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet. Dertil hæves bødeniveauet for de største syndere, når det kommer til dårligt arbejdsmiljø. 

Se også: Oppositionen revser besparelser på arbejdsmiljø

S er skeptisk
Mens der fortsat er enighed om de risikobaserede tilsyn, så er Socialdemokraterne bekymrede for, om målene med aftalen nu også kan nås, når regeringen vil spare. Ministeren slog i den sammenhæng fast, at den står ved de aftaler, den har indgået.

“Det er vores vurdering, at den faste bevillingsramme, der er for fremtiden, det er en ramme, som er tilstrækkelig til at håndtere et effektivt tilsynsarbejdet i Danmark, lød det fra ministeren, som altså fastholder 2020-målene.

Han tilkendegav i den sammenhæng, at "hvis vi i de kommende år kan se, at der er nogle uønskede udviklinger, så vil vi selvfølgelig reagere. Men det er ikke det samme som at sige, at der skal bevilliges flere penge til Arbejdstilsynet".  

Ministeren pegede i stedet på, at han mener, at liden skal sættes til "de processer, den ansvarsfordeling, de kontrolfunktioner og vejledninger, der skal arbejdes med, de skal være stringente og målrettes de fremtidige udfordringer".


DF efterspørger garanti i forbindelse med besparelser
Bent Bøgsted (DF) ville under samrådet vide, “kan ministeren garantere, at de indsatser, der er bygget op omkring de her puljer, at den ikke vil blive stoppet, men løst i forbindelse med Arbejdstilsynets normale arbejde?”.

Det mener beskæftigelsesministeren vil være muligt:

“Alle de resultater, der har værdi fra de særlige tilsynsindsatser, skal løftes over i tilsynets almindelige risikobaserede tilsynsarbejde som fundament, der bidrager til at kvalificere deres indsats. Der må ikke gå relevant viden tabt i forbindelse med denne transformation. Målet er, at man qua den friere ramme for det risikobaserede tilsyn, er i stand til at nå de mål, vi har opstillet i fællesskab i vores 2020-plan."


 

Forrige artikel Neergaard planlægger ikke at diskutere familiepolitik Neergaard planlægger ikke at diskutere familiepolitik Næste artikel DF forsvarer besparelser på beskæftigelsesindsats DF forsvarer besparelser på beskæftigelsesindsats