PFA har gjort verdensmål til deres egne: "Der er brug for, at vi bliver konkrete"

DEBAT: En dedikeret arbejdsindsats og hjælp fra ngo'er har gjort verdensmål til en del af PFA's kerneforretning. Målet er at skabe sammenhæng mellem det kommercielle virke og verdensmålene, skriver koncernfinansdirektør Anders Damgaard.

Af Anders Damgaard
Koncernfinansdirektør, PFA

De 17 verdensmål er for alvor kommet i fokus i bestræbelserne på at få vores klode på en mere bæredygtig kurs. Det er positivt.

I PFA ser vi det som en god anledning til at intensivere arbejdet med, hvordan vi med afsæt i målene kan skabe afkast, vækst og investere i løsninger/partnerskaber, der kan løse de udfordringer, som verdensmålene peger på.

Verdensmålene er langsigtede, og for nogle kan de synes langt fra den daglige forretning. Men hvis vi skal nå de ambitiøse mål, så er der brug for, at vi bliver konkrete.

Hårdt arbejde at integrere verdensmål
Derfor er det vigtigt, at vi i erhvervslivet udvælger de verdensmål, der kan kobles direkte til vores forretning. Det kan lyde nemt, men det kræver en dedikeret arbejdsindsats, og det skal man være forberedt på.

I PFA har vi løbende haft fokus på klimahensyn og miljø, når vi investerer, og i 2016 traf vi en beslutning om at integrere Paris-aftalen i vores investeringsprocesser. I den forbindelse inddrog vi de emner i verdensmålene, der handler om bæredygtig energi og klimaindsats.

Efterfølgende brugte vi en stor del af 2017 på at udarbejde metoder for, hvordan vi kan omsætte Paris-aftalen i investeringsprocessen. Udfordringen var, at der er forskellige måder at opgøre selskabers CO2-udledning på, og det er ikke endeligt afklaret, hvor meget CO2 investorer kan udlede og samtidig efterleve målene fra Paris-aftalen.

Ngo hjalp med ny metode
Derfor har vi i PFA i konstruktiv dialog med blandt andet Verdensnaturfonden (WWF) udviklet vores egen metode, der inkluderer data fra forskellige leverandørkilder.

Metoden omfatter vores noterede aktier og obligationer, og den skal sikre en databaseret tilgang til at vurdere en række forskellige parametre hos de selskaber, vi investerer i.

Der er i alt tre trin, som inddrager selskabers CO2-udledning og miljøpåvirkning.

Det betyder også, at vi har kigget nærmere på forskellige investeringsmuligheder, der både understøtter den grønne omstilling og skaber gode afkast. Vi ejer nu blandt andet en fjerdedel af verdens største havvindmøllepark, Walney Extension, og seks solcelleanlæg i Storbritannien. Investeringer, vi forventer os meget af.

"Vi kan ikke skyde på alt, hvad der rører sig"
Vi er ikke i mål med vores indsats, men vi har fået en god ramme og en bedre indsigt til at indarbejde klimahensyn i investeringsprocessen.

Vi har ud over klimaindsatsen identificeret tre andre verdensmål, som vi arbejder med. Det gælder sundhed og trivsel, ansvarligt forbrug og produktion samt partnerskaber for handling. Alle tre områder, der også passer naturligt ind i PFA's kerneforretning.  

Hvis vi skal nå målene for 2030, mener jeg, vi alle skal blive bedre til at samarbejde på tværs af sektorer og teknologier. Det skal til for at sætte skub i flere tiltag, der hjælper med at udvikle bæredygtige løsninger og forretningsmodeller.

Når det er sagt, kan vi ikke skyde på alt, hvad der rører sig. I PFA har vi derfor valgt at fokusere på de områder, der ligger mest naturligt i forhold til vores kerneforretning.

På den måde opnår vi god synergi og sammenhæng mellem vores kommercielle virke og verdensmålene.  

Forrige artikel Dansk Metal: Giv os en værdig seniorpolitik på arbejdsmarkedet Dansk Metal: Giv os en værdig seniorpolitik på arbejdsmarkedet Næste artikel EL: Pensionsaftalen er pilskæv og socialt uretfærdig EL: Pensionsaftalen er pilskæv og socialt uretfærdig
Jobcentre skal betale Arnes pension

Jobcentre skal betale Arnes pension

SPAREKURS: Jobindsatsen skal trimmes for 1,1 milliard for at finansiere aftalen om tidlig pension. Det sker kun to år efter omfattende regelforenkling, som også medførte en milliardbesparelse. Fagforbund er stærkt bekymret.