SF og HK: Mere uddannelse, mindre praktik i beskæftigelsesindsatsen

DEBAT: Virksomhedspraktikordningen kan hurtigt udvikle sig til statsstøttet social dumping. I stedet bør der fokuseres på uddannelse af medarbejdere på et stadig mere foranderligt arbejdsmarked, skriver SF-formanden og HK.

Af Pia Olsen Dyhr (SF) og Per Tønnesen
Hhv. formand for SF og sektorformand for HK Handel

Lad os starte med at opfordre dig som læser til at sætte dig godt til rette. Luk så øjnene og forestil dig, hvordan du gerne ser arbejdsmarkedet se ud om 25 år.

Måske ser du noget andet end i dag, måske ser du det samme, men vi har i hvert fald selv lavet den øvelse, og nu vil vi gerne fortælle, hvad vi så.

For os hersker der nemlig ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet kommer til at se væsentlig anderledes ud, end det gør i dag, og der er mange problemstillinger, som vi er nødt til at tage hånd om, hvis vi også i fremtiden vil have et stærkt arbejdsmarked, som kan danne grundlag for den velfærd, som vi alle sætter stor pris på.

Digitalisering byder på mange muligheder for dansk erhvervsliv, men skal vi kunne gribe mulighederne fuldt ud, så er vi nødt til at satse på uddannelse – ikke blot af de nye generationer, som er på vej ind på arbejdsmarkedet, men lige så meget på uddannelse af dem, der allerede er i job i dag.

Det handler om livslang læring, og vi er simpelthen nødt til at satse endnu mere på digital efteruddannelse, end vi gør i dag.

Fair konkurrence 
Hvis man kigger ud over rigets grænser, så sker der nemlig mange ting i en verden, der nærmest krymper hver dag. Store techgiganter indtager dominerende pladser i verden og betaler slet ikke den skat i Danmark, som de burde. Og inden længe vil vi efter alt at dømme også se, at Amazon for alvor gør deres indtog i Danmark.

Hvad det så får af konsekvenser for eksempelvis detailhandlen, ved ingen, men vi kan ikke tillade os at sidde med hænderne i skødet, hvis vi vil undgå løndumping og urimelige arbejdsforhold som dem, man ser i virksomhedens afdelinger i eksempelvis Europa og USA.

Vi er også nødt til at arbejde aktivt for at styrke forbrugersikkerheden. Kinesiske butikker som wish.com og Alibaba sender rask væk billige produkter til landet, hvor der ikke er det samme hensyn til kvalitet og brugen af kemi. Det kan vi ikke være tjent med.

Vi kan heller ikke være tjent med, at det kan være billigere at sende en pakke fra Kina til Danmark end fra Esbjerg til Gedser, og at der samtidig bliver snydt med moms. Det skal der laves om på, så vi også sikrer fair konkurrencevilkår for danske netbutikker.

Ikke værdigt
En ting er dog de praktiske udfordringer og muligheder – noget andet er de menneskelige. For der er ingen tvivl om, at mange af de mennesker, som hver dag knokler på det danske arbejdsmarked, får længere og længere udsigt til den dag, de kan træde tilbage og gå på en i øvrigt velfortjent pension.

Med udsigt en til en pensionsalder, der ender et godt stykke på den anden side af 70 år, er der flere, der slet ikke når pensionsalderen som aktive på arbejdsmarkedet, ganske enkelt fordi de er fysisk og psykisk slidt op, længe før de kan gå på pension. Det er hverken værdigt eller fair.

Det kræver en ny og klar tilbagetrækningsreform, hvor nedslidte borgere får en reel mulighed for at trække sig tilbage, før de når folkepensionsalderen, og hvor det samtidig bliver væsentlig lettere at få en førtidspension især for personer tæt på folkepensionsalderen.

Samtidig må der investeres mere i et ordentligt arbejdsmiljø og i uddannelse af dygtige arbejdsmiljørepræsentanter, som kan hjælpe kollegerne i hverdagen og i tilbud om efteruddannelse og sporskifte for personer, der er truet af nedslidning i deres nuværende arbejdsfunktion.

Vi er også nødt til at gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø. Mange danskere rammes af stress eller sygemelder sig på grund af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Vi skal med andre ord styrke arbejdsmiljøet i Danmark – både fysisk og ikke mindst psykisk. De to ben følges ad, og de skal sidestilles, så der er stærke værktøjer inden for begge områder.

Virksomhedspraktikordningen til eftersyn
Lad os også rette et kritisk blik mod den måde, som virksomhedspraktikordningen lige nu bliver brugt på. For i detailhandlen er der desværre eksempler på, at sagesløse danskere sendes fra virksomhedspraktik til virksomhedspraktik uden udsigt til et almindeligt job.

Det er i sagens natur glimrende, at man gør en aktiv indsats for at få flest muligt i arbejde, og virksomhedspraktik kan være en trædesten på vejen. Men det kræver, at den arbejdsløse og virksomheden passer sammen, og at der er et klart jobsigte. Ellers risikerer vi i værste fald, at ordningen bliver brugt som statsstøttet social dumping og fortrænger ordinær arbejdskraft. 

Derfor skal vi have bedre kontrol med brugen af ordningen, og der skal i langt højere grad fokus på uddannelse fremfor virksomhedspraktik i beskæftigelsesindsatsen.

Det, vi her lister op, er blot nogle af de udfordringer, der ligger på beskæftigelsesområdet efter et valg. Løses disse udfordringer, så er vi sikre på, at Danmark også i fremtiden kan have et stærkt dansk arbejdsmarked, hvor der er plads til både konkurrence og et godt arbejdsmiljø.

Forrige artikel Direktør: Industriel revolution må ikke trykke bunden ud på arbejdsmarkedet Direktør: Industriel revolution må ikke trykke bunden ud på arbejdsmarkedet Næste artikel Forskere: Sådan får nordiske lande indvandrere i arbejde Forskere: Sådan får nordiske lande indvandrere i arbejde