Radikal Ungdom: Danmark har brug for udlændinge

DEBAT: Om få år vil danske virksomheder mangle arbejdskraft i spandevis. Skal udviklingen vendes, har vi brug for et mere internationalt orienteret arbejdsmarked og en ny udlændingepolitik, skriver Victor Boysen, landsformand for Radikal Ungdom.

Victor Boysen
Landsformand for Radikal Ungdom

3000 diplomingeniører. 5500 læger. 90.000 håndværkere, metalarbejdere og andre faglærte.

Dem kommer vi til at mangle om 15-20 år, hvis ikke vi gør noget. For der bliver færre og færre danskere til at forsørge flere og flere på pension og under uddannelse. Den kurve kan vi vende ved at rekruttere arbejdskraft udefra. For at det skal lykkes, har vi brug for et mere internationalt orienteret arbejdsmarked og en ny udlændingepolitik.

Det er ikke en dommedagsprofeti, når Dansk Industri, LO og andre aktører på arbejdsmarkedet forudsiger, at vi om få år kommer til at mangle arbejdskraft i spandevis. Det er sandhed. Faglærte hænder, ufaglærte hænder og højtuddannede hænder. Det hele bliver snart en mangelvare for danske virksomheder. Boston Consulting Group udgav sidste år en rapport, hvori de spåede, at Danmark kommer til at mangle hele 430.000 par hænder i 2030, hvis tendenserne på arbejdsmarkedet fortsætter.

Det helt store problem er, at befolkningen aldres, og at danskerne er blandt Europas dårligste til at producere børn. Det betyder nemlig, at arbejdsstyrken skrumper. Der er i dag 74.000 færre danskere i den arbejdsdygtige alder (18-64 år), end der var i 2008. Den kurve skal vendes. Jo før, desto bedre.

Internationalt arbejdsmarked
Allerede nu kæmper danske virksomheder med at finde de medarbejdere, de har brug for. Inden for byggebranchen har 70 procent af virksomhederne haft udfordringer med at finde den fornødne faglærte arbejdskraft. 83 procent af landets informations- og kommunikationsvirksomheder er mislykkes med at rekruttere højtuddannede hænder. Generelt oplevede 30 procent af virksomheder på tværs af alle sektorer ikke at kunne rekruttere de medarbejdere, de havde brug for, i løbet af 2015. Det er et alvorligt samfundsøkonomisk problem. Vi kan ikke opretholde den levestandard og velstand, vi kender fra i dag, hvis ikke vi formår at øge arbejdsstyrken.

En løsning er selvfølgelig at bede danskerne producere nogle flere børn. En anden løsning, der er mere træfsikker og anvendelig på kort sigt, er at tiltrække arbejdskraften udefra. Verden er stor, og der findes et hav af dygtige hænder derude. Det kræver blot, at vi bliver bedre til at tiltrække dem.

Helt konkret har vi behov for at geare arbejdsmarkedet til den globaliserede verden, vi er en del af. Når en ikke-EU borger bliver tilbudt job i Danmark, skal vedkommende automatisk modtage en arbejds- og opholdstilladelse i to år. Den tilladelse skal forlænges hvert år med to år, så længe personen er beskæftiget. Lykkes det personen at være i beskæftigelse efter tre år, skal der tilbydes permanent opholdstilladelse. På den måde fjernes overflødigt bureaukrati og besværlige ansøgningsprocedurer, som afholder folk fra at komme til Danmark. Borgere uden for EU, der ønsker at søge job i Danmark, skal desuden tildeles et tre-måneders jobsøgningsvisum, så man (uden at få del i sociale ydelser) får chancen for at prøve lykken på det danske arbejdsmarked.

Ny kurs for udlændingepolitikken 
Derudover skal vi føre en langt mere imødekommende udlændingepolitik og –retorik, end de store Christiansborgpartier gør i dag. Hvis jeg var dygtig pladesmed fra Marokko, der havde mod på et udlandseventyr, ville jeg ikke vælge Danmark. Her er der gået sport i at snakke grimt om udlændinge og indhegne grænserne med pigtrådshegn. Det gør det ikke ligefremt attraktivt at søge til Danmark som udlænding.

Hvad så med de danske arbejdsløse? Dem skal vi selvfølgelig også hjælpe. Så længe vi er enige om, at der er historisk få af dem. Kun fire til seks procent af arbejdsstyrken er ikke beskæftiget, alt efter hvordan man opgør det. En tendens, der ser ud til at fortsætte; der var 11.000 færre ledige i 2015 end i 2014. Langt størstedelen af danskerne er derfor beskæftiget, og frygten for, at udlændinge kommer og tager ’vores’ job, er overvurderet.

Men de danske arbejdsløse, der stadig findes, skal vi gøre alt for at genaktivere i dynamiske arbejdsfællesskaber. For eksempel gennem efteruddannelse, et generelt løft af vores erhvervsuddannelser og mere virksomhedsnære universiteter. Det kræver massive investeringer i uddannelse. Men de investeringer vil vi få mange gange igen som samfund.

Uanset hvordan vi vender og drejer det, kan Danmark dog ikke klare den her problemstilling alene. Der arbejder i dag 123.000 udlændinge i Danmark. Dem kan vi ikke leve uden. Hverken nu eller fremover. Faktisk har vi brug for endnu flere udenlandske hænder, hvis vi skal kunne opretholde det velstandsniveau, vi har i øjeblikket. Det kræver en ny udlændingepolitik og et mere internationalt gearet arbejdsmarked. Jeg håber, Christiansborg indser, at det her er en problemstilling, der ikke kan vente med at blive løst til 2025. Der skal handles. Nu.

Forrige artikel Krifa: Vi foreslår en integrationsfond Krifa: Vi foreslår en integrationsfond Næste artikel Patientforening: Ikke alle handicappede har fået ro i sindet Patientforening: Ikke alle handicappede har fået ro i sindet
 • Anmeld

  M.S. Carstens

  Vi har ikke brug for flere udlændinge.

  Hvis størstedelen af Danmarks ngo'ere og kultur-arbejdere blev omskolet til produktive fag, så skulle der ikke komme til at mangle arbejdere framover. Og dette kan fint nås allerede inden 2020, med et omgående stop for ikke vestlig tilvandring og en radikal omlægning af al kultur- og medie støtte, således, at kunstnere og journalister m.f. der ikke kan tjene til livets ophold også må påtage sig produktive jobs.
  Det ville spare staten og dermed skatteborgerne for rigtig mange penge.

 • Anmeld

  Otto Klæbel

  Arbejdskraft i "spandevis"

  Radikale malr et skræmmebillede op om, at vi kommer til at mangle arb.kraft om 15-20. Ja, af højtuddannede ing. biologer,håndværkere, IT folk, læger, lærere m.m.m. Og dem mener man åbenbart også skal komme fra Mellemøsten! ? Efter alle de oplysninger vi hidtil har fået om disse mennesker er, at hovedparten er utroligt dårligt uddannede, så det er ikke derfra vi kan rekrutere ny højtuddannede arb.kraft. Den arb.kraft de kan levere er der ikke brug for til den tid, idet hovedparten af den slags arb. er overtaget af robotter og automatisering. Og i øvrigt har vi stadig 700-800.000 ledige at tage af, som af mange forskellige grunde ikke har et arb. Så "katastrofen" er til at overse.

 • Anmeld

  Preben Skjøth

  Hvad med rigtige danskere?

  Med fare for at blive hængt ud som racist, vil jeg godt lige spørge den håbefulde "radigale" ungdomsformand, hvordan han forholder sig til de rigtige danskere? Det er for letkøbt at henvise til tal fra DA og LO, og det vigtigste må vel være, at vi først og fremmest skaffer arbejde til alle de danskere, som er arbejdsløse. Eller vil de "radigale" sende danskerne ned bagest i den lange kø.

  Men den "radigale" udmelding undrer ikke, for stod det til dem, bød vi revl og krat velkommen. Udstyret dem med danske papirer og sørgede for, at de kunne sende penge hjem til den familie, de har valgt at svigte ved at rejse væk. Mens jeg er ved det, så burde de "radigale" tænke lidt over, at det end ikke er en tredjedel af dem, vi lukker ind, er forfulgt, truet eller syge. De flygter bare i håb om at nyde godt af den "radigale" måde at være tossegod på.

  I øvrigt har vi ikke råd til flere flygtninge - med mindre man altså vil hæve skatterne betydeligt.

 • Anmeld

  Bertel Johansen

  Vores ødelagte uddannelsessystem

  DK mangler ikke arbejdskraft, den har vi til overflod og den er på overførelsesindkomst fordi De Radikale og andre har ødelagt vores uddannelsessystem. De arbejdsløse er det på grund af en forkert eller helt manglende uddannelse. Unge Victor Boysen, fra Radikal Ungdom bør se sig lidt mere omkring i DK før han udtaler sig så bombastisk. Folkeskolen er i kaos efter Radikal regeringsdeltagelse, Erhvervsuddannelserne ligger i ruiner, de akademiske uddannelser uddanner mængder i fag der ikke er brug for, og f.eks. skibsføreruddannelsen er henvist til udkantsområder hvor unge naturligvis ikke vil tilbringe de formative år, og Marstal Navigationsskoles forsøg på at starte et udbud i København så der igen kunne rekrutteres danske skibsførere til handelsflåden har politikerne skudt ned. Det er gotesk.

 • Anmeld

  Poul.B

  Robotter, robotter, robotter...

  ..udvikles i voldsom hast. Må jeg lige spørge: Havde vi ikke haft sneplove, rendegravere og sneslynger etc., skulle der vel tusindvis af mænd ud med skovle - ligesom i sidstfyrrene og førsthalvtredserne? Hvad jeg nemt husker. For at holde varmen i krigstøjet havde de aviser på ryg og maven, og frakken uden knapper, var snøret med papirsnor!
  To mand i voldsomt store lastbiler (robotter), kan rydde en strækning motorvej på megakort tid! Tusindvis af hænder blev overflødige!
  Fremtidens arbejdskraft -bortset fra servicefagene - vil blive afløst af døgnproducerende superrobotter (bilfabrikkerne bl.a.). Robotter afskaffer mange gammeldags job! Japan har vist, af nødvendige grunde, at de har opnået en verdensførende robotposition.De radikales 'oprob' om mangel på arbejdskraft, har ikke gang på jord. De unge, som sidder i manuelle job, bliver det vi i gamle dage kaldte løsarbejdere. Men de, fremtidens job, skal de kæmpe med unionsborgerne og migranter om. Den danske model kaldes med det konstruerede ord 'udfordret', hvor der i stedt skal siges 'truet', alvorligt truet. Nå, det var bare det!

 • Anmeld

  Poul Erik Tarp

  Kulturforskelle til det at arbejde.

  Hvis din drøm om at få flere til Danmark, med henblik på at disse skal styrke det danske samfund, i form af disses arbejdsindsats, så skal du hente de nye indbyggere i Asien og ikke i Mellemøsten.

  Hvor det hos en europæer og en asiat er forbundet med prestige at have et arbejde og kunne forsørge sig selv, er prestigen det hos det store flertal i mellemøsten forbundet med, ikke at have behov for at arbejde.

  Det afspejler sig i høj grad også i Danmark, hos den del af indvandrene (jeg bruger bevidst ikke ordet flygtningen - det er de færreste), der har det fint med den prestige det giver i deres omgangkreds ikke at skulle ud på arbejdsmarkedet, men lade dig og andre unge fremover klare deres behov for opholdelse af en, efter deres opfattelse, acceptabel levestandard.

 • Anmeld

  Agnete Stovgaard

  Arbejdskraftens frie bevægelighed kan ikke tilgodese solidaritet.

  Victor Boysen – ved ikke, om du er blevet forført til, eller selv har valgt at tjene neoliberalismen, hvor arbejdskraftens frie bevægelighed er en nødvendighed, for at kunne trykke arbejdslønnen og dermed være konkurrencedygtig. Forsætter det sådan, som du gerne vil, ender det med, at danskerne ikke kan leve af den løn, de kan opnå, og så er det jeg spørger, hvad er det så, at Radikal Venstre har opnået – manglende uddannelse af danskere, samt Working Poor for dem der har arbejde.