Hjemløse
I perioden 2011-2016 vil der kun ét år være nye midler til satspuljen ifølge Finansministeriets estimater. I de resterende år er der ingen nye penge. (Foto: Colourbox)

Satspuljen bliver tørlagt frem til 2017

29. april 2013 kl. 23:00
UDSATTE: På grund af langsomt opsving tilføres satspuljen ikke nye penge de næste fire år, vurderer Finansministeriet. En bombe under socialt udsatte, mener Rådet for Socialt Udsatte.
| Flere

Satspuljen får ikke tilført nye midler til projekter til at hjælpe blandt andre hjemløse, prostituerede og sindslidende før igen i 2017.

Det vurderer Finansministeriet ifølge et nyt svar til Folketingets Socialudvalg fra finansminister Bjarne Corydon (S).

Her giver finansministeren en langsom genopretning af den danske økonomi og deraf lave lønstigninger på arbejdsmarkedet skylden for, at det ikke bliver overført nye midler til satspuljen i hverken 2014, 2015 eller 2016. Først i 2017 forventer han, at konjunkturerne giver mulighed for nye ressourcer til puljen.

Heller ikke i 2011 og 2013 var der nye penge til satspuljen. I en periode over seks år bliver der umiddelbart kun tilført penge ét år - nemlig de 656,7 mio. kr. fra 2012.

Ingen nye midler til satspuljen er en af markant forringelse og en "bombe" under indsatsen af de socialt udsatte, mener Jann Sjursen, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte.

"I forhold til tidligere år vil der fremover være nul og niks tilbage til nye udviklingsprojekter for socialt udsatte fremover. Det er altid de socialt udsatte, der bliver skubbet først ud af arbejdsmarkedet under en krise. Derfor er det meget uheldigt, at puljen ikke får nye penge i disse år," siger han til Altinget.dk.

Han peger på, at satspuljen har skabt mulighed for at etablere væresteder for socialt udsatte og forbedre forholdene for hjemløse.

Pengene til puljen tages fra den automatiske regulering af overførselserne, som stiger 0,3 procent mindre end den gennemsnitlige lønudvikling på arbejdsmarkedet. Tidligere havde overførselsindkomsterne været reguleret, så de præcist fulgte lønudviklingen.

(læs resten af artiklen under grafen)

DF: Kold socialpolitik
Dansk Folkepartis socialordfører, Karin Nødgaard, har stillet spørgsmålet til finansminister Bjarne Corydon om forventnigerne til størrelse af puljebeløbene til satspuljen de kommende åt.

Hun mener, at store udsving fra år til år på satspuljen går ud over de socialt udsatte. Derfor foreslår hun ændringer af finansieringsmekanismerne for satspuljen.

"Finansministeriets estimat viser, at der er brug for ændringer. I det hele taget er det en smule koldt af finansministeren blot at konstatere det uden at forholde sig til det i svaret - hvor er hjertet i dansk socialpolitik?" siger hun.

I et skriftligt svar fra social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) til Altinget.dk forholder hun sig ikke til, hvilke konsekvenser ingen nye penge til satspuljen vil få for arbejdet med socialt udsatte.

"Det er rigtigt, at der ikke forventes at blive tilført nye midler til satspuljen i år. Det gjorde der heller ikke sidste år. Alligevel fandt vi penge nok i satspuljen til en række vigtige initiativer f.eks. en omfattende indsats for børn, der har været udsat for overgreb, en indsats for udsatte grønlændere og en udvikling af indsatsen på værestederne," skriver ministeren.

Desuden påpeger Karen Hækkerup, at regeringen - ud over pengene i satspuljen - sammen med Enhedslisten afsatte 1,1 mia. kr. på finansloven til billigere tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere.

Selvom der ikke kommer nye penge i puljen, kan tidligere fordelte penge til satspulje-projekter komme i puljen, hvis de ikke er brugt eller er blevet omprioriteret. 

Ny finansiering af satspulje
Karin Nødgaard foreslår, at der afsættes et fast beløb til nye projekter for socialt udsatte på finansloven, i stedet for at beløbet reguleres efter lønudviklingen.

"Der bliver ikke nogen penge til nye projekter for socialt udsatte, og så kunne vi lige så godt droppe puljen. Vi er nået et punkt, hvor vi må stoppe op og overveje, om puljen kan strikkes sammen, så vi sikrer penge til hjælpe socialt udsatte fremadrettet," siger Karin Nødgaard, der afviser at træde ud af satspuljeforliget:

"Vi vil ikke sidde ude på sidelinjen og surmule ligesom Enhedslisten. Vi tror, vi kan gøre en forskel ved forhandlingsbordet, når pengene skal fordeles."

Også Rådet for Socialt Udsatte er kritiske over for den nuværende finansiering af satspuljen.

"Behovet for hjælp til socialt udsatte vokser i krisetider, men ressourcer til nye projekter for udsatte falder. Finansieringen er helt skæv og holder ikke, hvis man vil have en kontinuerlig og fremadrettet indsats over for udsatte grupper," siger Jann Sjursen.

Omvendt ser De Konservatives socialordfører, Benedikte Kiær, ingen umiddelbar grund til at ændre på indretningen af satspuljen.

"Sådan er puljen jo indrettet. Det er ærgerligt, at der ikke kommer nye penge. Derfor er det endnu mere vigtigt, at vi er helt skarpe på, hvad vi giver penge til: Kun penge til udviklingsprojekter og ingen penge til drift, som man desværre ofte har set det i psykiatrien," siger hun.

Karin Nødgaard har også indkaldt til en forespørgelsesdebat i Folketingssalen om fremtiden for satspuljen i dag tirsdag, hvor finansminister Bjarne Corydon vil forholde sig til fremtiden for satspuljen.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK