Seniorøkonom til HK: I fordrejer vores ord om udenlandsk arbejdskraft

REPLIK: HK/Privat blander stadig fup med fakta. Selvfølgelig skal der stilles krav til den udenlandske arbejdskraft, men lad os da fjerne de unødvendige bureaukratiske snubletråde, skriver Jens Hjarsbech fra Axcelfuture.

Af Jens Hjarsbech
Seniorøkonom i Axcelfuture

Formand for HK/Privat, Simon Tøgern, går i en replik i rette med Kim Nøhr Skibsted og undertegnedes debatindlæg samme sted, hvor vi søger at skille fup fra fakta i debatten om erhvervsindvandring.

Simon Tøgerns replik er dog netop et eksempel på, at fup og fakta blandes sammen.

Simon Tøgern skriver, at "det er åbenbart ikke godt nok, at der rent faktisk følger nogle krav med, når danske virksomheder henter arbejdskraft ind fra udlandet."

Og senere skriver han "Når landets politikerne ikke bare automatisk klapper hælene sammen og føjer erhvervslivets ønsker om at fjerne alle krav til udenlandsk arbejdskraft […]. Måske er de bare mere bevidste om de negative samfundsmæssige konsekvenser, som nogle arbejdsgiveres uhæmmede og uregulerede brug af udenlandsk arbejdskraft vil medføre."

Selvfølgelig skal der stilles krav
Det er netop den slags fup, vi mener bør droppes i debatten.

Intet sted skriver vi, at der ikke skal følge krav med.

Vi mener bare, at unødvendige bureaukratiske snubletråde skal fjernes. Altså ikke alle krav.

Som vi også skriver, så skal der kæmpes for, at den udenlandske del af arbejdsstyrken arbejder under normale, danske forhold.

Så hvem argumenterer for at fjerne alle krav og for uhæmmet og ureguleret brug af udenlandsk arbejdskraft? Ikke os!

Små penge i den store statskasse
Lad mig også adressere et enkelt af Simon Tøgerns mere konkrete kritikpunkter, nemlig vores forslag om at lempe indkomstkravet i forskerskatteordningen.

"Det siger sig selv, at det selvfølgelig vil betyde færre penge til blandt andet uddannelse, velfærd og infrastruktur," skriver Simon Tøgern.

Vores forslag lægger sig tæt op ad et forslag, som skatteministeriet i 2014 vurderede ville koste 35 millioner kroner årligt.

Vores konkrete forslag koster muligvis lidt mere, men det er stadig meget små penge i den store statskasse holdt op imod de gevinster, disse personer bidrager med.

Prioritér de danske virksomheder
Tænketanken DEA har tidligere beregnet, at en enkelt person på forskerordningen giver et nettobidrag til statskassen på 220.000 årligt.

Dertil kommer de store gevinster for danske virksomheder.

Så måske vi denne gang kan lade hensynet til et meget begrænset tab for statskassen træde i baggrunden til fordel for de danske virksomheder, der jo også er med til at finansiere statskassen?

Forrige artikel Brancheforening til kommuner: Vi kan nedbringe det offentlige sygefravær Brancheforening til kommuner: Vi kan nedbringe det offentlige sygefravær Næste artikel Fhv. ambassadør: OECD's løftede pegefinger er overflødig Fhv. ambassadør: OECD's løftede pegefinger er overflødig