SF: Finanslovsaftalen er et opgør med trepartsaftale

DEBAT: Integrationsuddannelsen skal med den nye finanslov ikke tillægges betydning for vurderingen af opholdstilladelsen. Dermed underminerer regeringen sin egen trepartaftale med arbejdsmarkedets parter, skriver Trine Schøning Torp (SF).

Af Trine Schøning Torp (SF)
Medlem af Folketinget og socialordfører

Skal vi have parallelsamfund i Danmark?

Eller skal vi gøre vores bedste for at integrere de flygtninge og familiesammenførte, der lever i Danmark?

Det er vi nødt til at spørge om efter regeringens og DF’s forlig om Finansloven. For at få forlig og fred i blå lejr har regeringen imødekommet DF utrolig langt.

Man opgiver sin hidtidige integrationspolitik og nogle af de successer, der faktisk er opnået. Alt sammen for at undgå et sammenbrud og valg i utide.

Ingen fokus på integration
Forliget medfører et skift i integrationspolitikken, som vil udgrænse mennesker, der lever her måske i årtier. Det vil grave grøfter og lave skel og efterlade store grupper af mennesker i konstant usikkerhed.

Flygtninge og familiesammenførte skal nu kun have opholdstilladelser ”med henblik på midlertidigt ophold”, og tilladelsen skal altid inddrages, når man kan gøre det uden at bryde med internationale forpligtelser.

Disse mennesker vil kunne sendes tilbage til det land, de er flygtet fra, selvom de har levet velintegreret i Danmark i årevis. Og måske endda er født her.

Tilknytning til arbejdsmarkedet, deltagelse i foreningsliv samt gode danskkundskaber skal ikke længere have betydning, når inddragelse af opholdstilladelse skal vurderes.

Et barns selvstændige tilknytning til Danmark vil også få mindre betydning ved vurderingen af opholdstilladelsen, og tilknytningen i de første otte leveår vil slet ikke tælle.

Princip om arbejde bliver svækket
Det forekommer særlig mærkværdigt, at heller ikke deltagelse i Integrationsuddannelsen skal tillægges betydning for vurderingen af opholdstilladelsen.

Regeringen underminerer således sin egen udmærkede trepartaftale med arbejdsmarkedets parter om netop denne uddannelse. Aftalen har været en succes, men DF har hele tiden angrebet den.

Det er et mærkeligt budskab til arbejdsmarkedets parter, der tog et vigtigt ansvar med den aftale.

Hele det princip, om at flygtninge og indvandrere så vidt muligt skal i arbejde, som regeringen roste sig af for et år siden, bliver alvorligt svækket med aftalen. Det er et forbløffende skift – alene for at få DF med i regeringens sidste finanslovsaftale.

Budskabet til flygtninge og familiesammenførte er altså, at det er lige meget, hvad de gør for at integrere sig i det danske samfund.

Det får ikke betydning for, om deres opholdstilladelse inddrages. Det kan kun svække deres motivation for at blive integreret. Og for at finde sig en plads på arbejdsmarkedet.

Rettigheder undermineres
Det er på den baggrund ikke overraskende, at man omdøber integrationsprogrammet til ”selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogrammet” og integrationsydelse til ”selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse”.

Det er desværre heller ikke overraskende, at ydelsen efter tre år sættes ned med 2.000 kroner om måneden for alle familier med børn, så man uddyber den alvorlige fattigdom, som familierne (og deres børn!) allerede er i.

Der er åbenbart ingen nedre grænse.

Billedet bliver fuldstændigt med et ret vilkårligt familiesammenføringsloft, etableringen af udrejsecentret på Lindholm og indførelsen af nogle meget heftige straffe for at overtræde flygtningenes opholds- og meldepligt. Med strafferammer på op til et år!

Alt dette vil ændre integrationen dybtgående, i værste fald vil den nærmest ophøre. Og et stigende antal flygtninge og familiesammenførte og deres børn kommer til at leve i Danmark i årevis uden rettigheder og med en eksistentiel usikkerhed om deres ophold.

Resultatet vil blive en permanent udgrænsning af en stor gruppe mennesker fra det danske samfund og en alvorlig underminering af deres situation og rettigheder. 

Men regeringen fik sit forlig og kan lidt mere roligt planlægge udskrivelsen af valget til næste år.  

Forrige artikel Dansk Handicap Forbund: Nu skal der reelle ændringer på bordet Dansk Handicap Forbund: Nu skal der reelle ændringer på bordet Næste artikel DA: Frygten for stress øger risikoen for at blive ramt af sygdom DA: Frygten for stress øger risikoen for at blive ramt af sygdom
Topforhandler afviser, at luftshavnssagen kan påvirke OK20

Topforhandler afviser, at luftshavnssagen kan påvirke OK20

PERSPEKTIV: Stormvejret om luftshavnsvikaren har klare paralleller til Vejlegårdskonflikten. Eksperten og fagbossen giver her deres bud på, om sagen kan få konsekvenser – enten politisk eller ved overenskomstbordet.