SOS International: Virksomheder har ansvar for medarbejderes rejsesikkerhed

DEBAT: Alt for få danske virksomheder er klar over, at de har ansvaret, når deres medarbejdere rejser udenlands på arbejde. Fælles retningslinjer skal derfor gøre det nemmere at forstå, skriver Karin Tranberg.

Af Karin Tranberg
Vicedirektør i SOS International 

Inden for de seneste uger har demonstrationer og folkelige protester udviklet sig til uroligheder i Spanien, Chile og Libanon.

Vi har set uroligheder i Hong Kong, Paris og Ecuador. Optøjer, politisk uro og terror er blevet en del af det verdensbillede, danske virksomheder skal forholde sig til, når de sender medarbejdere ud i verden på forretningsrejser og udstationeringer.

Rejsesikkerhed er et ledelsesansvar
Vi handler og agerer i stigende grad internationalt på tværs af grænser, og det medfører stigende behov for at sende medarbejdere på rejser. Danmarks Statistik oplyser, at danskerne foretog 3,6 millioner forretningsrejser i 2018

Det vil sige, at store virksomheder kan have flere hundrede medarbejdere på forretningsrejse og udstationeret over hele verden på samme dag.

Medarbejdere, hvis sikkerhed arbejdsgiveren har et ansvar for – på samme vis, som man har et ansvar for arbejdsmiljøet på kontoret i Danmark.

I SOS International siger vi, at rejsesikkerhed er et ledelsesansvar.

Desværre ser vi alt for ofte, at virksomheder og organisationer er uforberedte på, hvad deres ansvar indebærer, når medarbejderne rejser uden for landets grænser i embeds medfør. 

Duty of Care-princippet står ikke soleklart
Ansvaret for medarbejdernes sikkerhed kalder vi Duty of Care - et begreb, der dækker over arbejdsgiverens juridiske, moralske og etiske ansvar for medarbejderes sikkerhed.

Men hvad betyder Duty of Care helt konkret for den virksomhed, der har planer om i næste uge at sende tre medarbejdere til Chile, der lige nu er plaget af de værste uroligheder i 30 år?

Det spørgsmål mangler vi et klart svar på i Danmark. I andre lande har man lavet lovgivning eller nationale standarder, der bygger på Duty of Care-princippet, så virksomhederne har en række konkrete retningslinjer at forholde sig til.

I Danmark er virksomhederne langt hen ad vejen overladt til selv at lave politikker og retningslinjer for, hvordan man tager højde for medarbejdernes sikkerhed, når de rejser ud. 

Meget tyder på, at Duty of Care-begrebets betydning ikke står soleklart for hverken virksomheder eller medarbejdere. I en undersøgelse lavet for SOS International i 2018 svarede over 60 procent af de adspurgte, at de ikke ved, hvilket telefonnummer de skal ringe til, hvis de får brug for hjælp på forretningsrejsen.

Og de ved ikke, om arbejdspladsen har en plan i tilfælde af, at der opstår en kritisk situation. 

Medarbejdere skal være trygge i udlandet
Dansk Erhverv foreslår nu, at der laves et sæt fælles retningslinjer, som danske virksomheder og organisationer kan forholde sig til. Det kan vi kun bakke op om i SOS International. En national tjekliste har længe været et ønske i branchen for risikostyring.

Vi foreslår, at en national standard som minimum indeholder tre nøglepunkter:

1) Virksomheder, der sender medarbejdere ud, skal have en klar politik og procedure på plads.

2) Virksomheden skal have et præcist overblik over, hvor medarbejderne befinder sig.

3) Medarbejdere og ledelse skal have adgang til sikkerhedsrådgivning døgnet rundt.

En dansk standard for Duty of Care vil gøre det lettere og mere overskueligt for virksomhederne at leve op til deres ansvar. Det vil gøre det mere sikkert og trygt for medarbejderne at tage på opgaver i udlandet.

Og det vil slå fast, at rejsesikkerhed er et ledelsesansvar.

Forrige artikel Fleksjobber: Nej, desværre er jobcentrene ikke bedre end deres rygte Fleksjobber: Nej, desværre er jobcentrene ikke bedre end deres rygte Næste artikel Forsker: Nærhedsreform må ikke blive en Forsker: Nærhedsreform må ikke blive en "det finder I nok selv ud af"- reform