Spastikerforeningen: Regeringen tvinger handicappede i arbejde

DEBAT: Regeringen forsøger at tvinge handicappede uden arbejdsevne i arbejde. Borgere, der er fritaget fra 225-timers-reglen, skal også fritages fra kontanthjælpsloftet. Systemet hænger ganske enkelt ikke sammen, skriver direktør i Spastikerforening, Mogens Wiederholt.

Af Mogens Wiederholt
Direktør i Spastikerforeningen 

Selv om klokken er ved at falde i slag for vedtagelse af regeringens kontanthjælpsreform, og partierne synes at have lagt sig endeligt fast på deres positioner, så skal der gøres et sidste forsøg på at appellere til fornuften og den sidste rest af anstændighed.

Formålet med kontanthjælpsreformen er – som det er blevet sagt igen og igen - at give kontanthjælpsmodtagere et økonomisk incitament til at søge arbejde. Det skal kunne betale sig at arbejde. Derfor skal det gøres mindre attraktivt at være på kontanthjælp.

Instrumenterne hertil er to. For det første et kontanthjælpsloft, som lægger et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager maksimalt kan få udbetalt. Hvis de ydelser, man i dag får, er højere end loftet, så reduceres ydelsen ned til loftet for at tilskynde borgerne til at søge arbejde. Og for det andet, et beskæftigelseskrav i form af en 225-timers-regel, der pålægger kontanthjælpsmodtagere at dokumentere mindst 225 timers ustøttet arbejde om året. Opfylder man ikke kravet, så reduceres ens kontanthjælp.

Handicappede kan ikke leve op til kravet
Regeringen ved imidlertid godt, at der er mange tusinde borgere på kontanthjælp, som på grund af et handicap eller lignende ikke har en ærlig chance for at leve op til kravet om 225 timers ustøttet arbejde.

Derfor han man helt fra starten indføjet en undtagelse, som sikrer, at mennesker med ”så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke vil kunne arbejde 225 timer inden for 1 år på det ordinære arbejdsmarked, undtages”, som det hedder i lovgrundlaget.

Det er imidlertid meningsløst, at de mennesker, som således er fritaget fra 225-timers-reglen, fordi de ingen arbejdsevne har. ikke samtidig er fritaget fra kontanthjælpsloftet. De selv samme mennesker, som regeringen – med den ene hånd – fritager for beskæftigelseskravet, fordi man godt ved, at økonomiske incitamenter ikke virker på dem, prøver man – med den anden hånd - at presse i job ved hjælp af kontanthjælpsloftet.

Systemet hænger ikke sammen
Det giver ingen verdens mening. Handicappede mennesker, som forlods er erklæret fritaget fra beskæftigelseskravet, fordi de ingen arbejdsevne har, forsøger man samtidig at tvinge i job ved at fjerne deres økonomiske råderum som konsekvens af kontanthjælpsloftet. Det hænger ganske enkelt ikke sammen.  
Derfor opfordrer Spastikerforeningen regeringen og dens støttepartier til at komme til fornuft her i allersidste øjeblik. Tilpas reglerne, så de mennesker, der allerede er undtaget for 225-timers-reglen automatisk også er fritaget fra kontanthjælpsloftet. Det er det eneste rimelige – og det eneste, der giver logisk mening.

Forrige artikel Dansk Byggeri: Tab ikke partsforhandlingerne på gulvet Dansk Byggeri: Tab ikke partsforhandlingerne på gulvet Næste artikel DF: Glem drømmen om integration DF: Glem drømmen om integration
Hummelgaard erkender: Vi kommer ikke til at hæve dagpengesatsen

Hummelgaard erkender: Vi kommer ikke til at hæve dagpengesatsen

FLEXICURITY: Regeringen anerkender problem med udhuling af dagpenge, men mangler politisk opbakning til at hæve ydelsen. Beskæftigelsesministeren kalder boom i lønforsikringer en "pragmatisk og forståelig" måde at håndtere udfordringen på.