Tilflyttere: Flere dansk-engelske skoler kan tiltrække internationale talenter

DEBAT: Der er brug for flere skoler, hvor undervisningen foregår både på dansk og engelsk, hvis der for alvor skal kunne tiltrækkes udenlandsk arbejdskraft til Danmark, skriver foreningen Globally Local.

Af Thomas Mulhern
Administrerende direktør i Globally Local

Det er positivt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og regeringen ønsker at gøre det lettere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Men hvis danske virksomheder skal have succes med at tiltrække de dygtigste globale talenter, er det afgørende, at vi kan tilbyde de internationale familier nogle attraktive uddannelsestilbud.

Vi skal etablere flere skoler med kombineret dansk- og engelsksproget undervisning, og det skal være lettere at opnå godkendelse af internationale eksamener her i Danmark.

Skoler med kombineret dansk- og engelsksproget undervisning fremmer de internationale kompetencer hos de danske elever og øger integrationen af de udenlandske. Det er en win-win-situation, hvor de internationale familier får indsigt i det danske samfund, kulturen og sproget og samtidig holder døren åben for en engelsksproget, international uddannelse.

Gør som i Holland
I andre europæiske lande, som for eksempel Holland, har man stor succes med at drive skoler, hvor undervisningen foregår på hollandsk og engelsk, og hvor der både er hollandske og udenlandske børn i klasserne. De flere end hundrede skoler rundtomkring i Holland nyder stor popularitet og støttes økonomisk af den hollandske stat.

I Danmark er der i dag kun ganske få skoler, der tilbyder undervisning på både dansk og engelsk. Når internationale familier eller hjemvendte udlandsdanskere bosætter sig i Danmark, står de derfor i et dilemma, når de skal vælge mellem en ren dansksproget skole eller en international skole for udenlandske elever.

Vi skal gøre som i Holland og fra politisk side målrettet støtte skoler og uddannelsestilbud med kombineret dansk- og engelsksproget undervisning, som vil være attraktivt for mange internationale familier.

Udlandsdanskere er en overset ressource
Flere dansk- og engelsksprogede uddannelsestilbud vil også gøre Danmark mere attraktiv for de mange tusinde udlandsdanskere, der bor og arbejder i udlandet. Hvert år vender omkring 20.000 danskere hjem med erhvervserfaring og talent efter ophold i udlandet.

En del af dem er ingeniører, it-specialister og andre højtuddannede, som har dygtiggjort sig i det globale erhvervsliv, og som netop besidder de kompetencer, virksomhederne efterspørger. Der ligger en overset, men værdifuld ressource i hjemvendte udlandsdanskerne, som kan bidrage til vækst og udvikling på det danske arbejdsmarked.

De nuværende rigide regler i forhold til godkendelse af internationale eksamener gør det besværligt for udlændinge at tage en uddannelse i Danmark. Fra 2019 bliver det eksempelvis sværere for elever på internationale skoler i Danmark at opnå automatisk adgang til de gymnasiale uddannelser.

Politikerne bør afskaffe ulogiske benspænd og regelrytteri og i stedet satse på flere uddannelsestilbud med internationalt præg, der giver udenlandske familier de bedste betingelser for at slå rødder i den danske muld.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Stressbekæmpelse kræver dialog Dansk Erhverv: Stressbekæmpelse kræver dialog Næste artikel LO: Her er fem myter om Arbejdstilsynet, vi skal komme til livs LO: Her er fem myter om Arbejdstilsynet, vi skal komme til livs