Video: Folketinget vedtager ny lov om øremærket barsel

Torsdag vedtog Folketinget med 81 stemmer for og 19 imod en ny barselslov, der øremærker ni ugers barsel til fædre. Forslaget har været undervejs siden EU-direktivet om øremærket barsel blev vedtaget i januar 2019 og er nu altså implementeret i dansk lov. 

Mads Outzen

Folketinget vedtog torsdag regeringens lovforslag om øremærket barselsorlov til mænd med 81 stemmer for og 19 stemmer imod.

Loven, som bygger på en aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) betyder, begge forældre som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver med ret til barsels-dagpenge, når barnet er født.

{{toplink}}
Altinget logoArbejdsmarked
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget arbejdsmarked kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
Læs også

0:000:00