Følg L 21 Momsloven med videre
(Skatteministeriet)

24/10
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (L 21).

Læs mere
2/10
2019

Lovforslag: L 21 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).

Læs mere