Følg L 32 Lov om markedsføring
(Erhvervsministeriet)

3/10
2019

Lovforslag: L 32 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring. (Opdeling af fysiske og juridiske personer i forbrugerbegrebet, præcisering af bestemmelsen om aggressiv handelspraksis og tilpasning af samtykkekrav m.v.).

Læs mere