Følg B 76 Regulering af arbejdsløshedsdagpenge
(Beskæftigelsesministeriet)

22/1
2020

Lovforslag: B 76 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om regulering af arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere