Følg L 135 Lov om arbejdsløshedsforsikring m
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Ane Halsboe-Jørgensen (Uddannelses- og forskningsminister, MF (S))
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: Fremsat
12/1
2021
FREMSAT

Lovforslag: L 135 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. (Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19).