Følg L 136 Lov om aktiv socialpolitik med videre
(Beskæftigelsesministeriet)

21/4
2020

Lovforslag: L 136 (Beskæftigelsesministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Justering af retten til ferie med ledighedsydelse, justering af mulighederne for befordringsgodtgørelse og af overgangsbestemmelsen for voksenlærlingeordningen m.v.).

Læs mere
21/4
2020

Salen: Lov om aktiv socialpolitik med videre (Eventuelt 3. beh.)

Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (L 136).

Læs mere
21/4
2020

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (L 136).

Læs mere
17/3
2020

Lovforslag: L 136 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Justering af retten til ferie med ledighedsydelse, justering af mulighederne for befordringsgodtgørelse og af overgangsbestemmelsen for voksenlærlingeordningen m.v.).

Læs mere