December 2018

Tirsdag 18. december

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik udgiver "Arbejdsomkostninger i EU og USA"

  "Arbejdsomkostninger i EU og USA" offentliggøres af Danmark Statistik. 

KL. 12:00
 • Salen: Lov om firmapensionskasser (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om firmapensionskasser (L 79).

KL. 14:30
 • Samråd: Arbejdsmiljø i ældreplejen

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt ældreminister Thyra Frank (LA) i åbent samråd om arbejdsmiljø i ældreplejen.

Onsdag 19. december

KL. 9:00
 • Salen: Finanslov for finansåret 2019 (3. beh.)

  3. behandling af 1. del af forslag til finanslov for finansåret 2019 (L 1).

KL. 13:00
 • Samråd: Overenskomst og rammeaftale på vagtområdet

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) i åbent samråd om overenskomst og rammeaftale på vagtområdet.

Torsdag 20. december

KL. 9:00
 • Salen: Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse med videre (L 93).

KL. 9:00
 • Salen: Lov om arbejdsmarkedsuddannelser med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser med videre, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse og forskellige andre love (L 72).

KL. 9:00
 • Salen: Lov om arbejdsløshedsforsikring med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring med videre, lov om sygedagpenge og barselsloven (L 13).

KL. 9:00
 • Salen: Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser med videre (L 104).

KL. 9:00
 • Salen: Finanslov for finansåret 2019 (3. beh.)

  3. behandling af 2. del af forslag til finanslov for finansåret 2019 (L 1).

Fredag 21. december

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik udgiver "16-64-årige offentligt forsørgede"

  "16-64-årige offentligt forsørgede" offentliggøres af Danmarks Statistik. 

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik udgiver "Beskæftigelse for lønmodtagere"

  "Beskæftigelse for lønmodtagere" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Januar 2019

Torsdag 3. januar

KL. 13:00
 • Seminar: Verdensmålenes betydning for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed

  Bureau Veritas holder kick off-seminar I anledning af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Seminaret byder på forskellige moduler, så interesserede kan tilmelde sig det, der er relevant for dem. 

Tirsdag 8. januar

KL. 17:00
 • Arrangement: Job og karriere i EU

  Dansk Erhverv, Djøf samt Finansministeriet og Udenrigsministeriet afholder 8. januar 2019 inspirationsaften om karriere i EU. Direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen deltager.

Fredag 11. januar

KL. 14:00
 • Reception: Vagtskifte hos Sjællandske Medier

  Den mangeårige adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør for Sjællandske Medier, fhv. DA-formand Torben Dalby Larsen afløses af Jens Nicolaisen som direktøren og Bente Johannesen som chefredaktøren, og i den anledning holder det store regionale mediehus reception.

Mandag 14. januar

KL. 10:00
 • Konference: Det sociale frikort træder i kraft

  Rådet for Socialt Udsatte inviterer til kick-off-konference om "det sociale frikort". Børne og socialminister Mai Mercado (K) deltager.

KL. 10:00
 • Seminar: Arbejdsmiljøet på ungdomsuddannelser

  GL og Danske Gymnasier inviterer til seminar og workshop for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. 

Tirsdag 15. januar

KL. 12:30
 • Konference: Er digitalisering vejen til at vinde kunderne?

  På konferencen diskuteres det, hvordan digitaliseringen kan bidrage til en grøn omstilling i virksomheder og energiselskaber.

KL. 13:30
 • Konference: Digitalisering og grøn omstilling

  Dansk Erhverv afholder konference om samspillet mellem digitalisering og grøn omstilling i danske virksomheder.

Lørdag 19. januar

KL. 10:00
 • Seminar: Kvindelige migranters integration og arbejdsliv

  Kvindernes U-landsudvalg præsenterer dette seminar, der er en del af projektet Wide+, som skal give kvindelige migranter en stemme. Arrangementet er støttet af Wide+ og Dansk Folkeoplysnings Samråd.