Februar 2020

Tirsdag 18. februar

KL. 13:00
 • Salen: Årsregnskabsloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (L 110).

Onsdag 19. februar

KL. 11:30
 • Samråd: Underbetalt og ulovlig udenlandsk arbejdskraft ved ombygninger og renoveringer

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og skatteminister Morten Bødskov (S) i åbent samråd om underbetalt og ulovlig udenlandsk arbejdskraft ved ombygninger og renoveringer.

Torsdag 20. februar

KL. 10:30
 • Samråd: Arbejdsmiljørådgivning

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i åbent samråd om arbejdsmiljørådgivning.

KL. 13:00
 • Bisættelse: Forbundsformand Verner W. Hansen (71)

  Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, er død, 71 år gammel og skal bisættes.

Mandag 24. februar

KL. 8:15
 • Konference: Stærkt samarbejde på uddannelsesinstitutioner

  Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø inviterer til konference med fokus på samarbejdet mellem ledelse og professionelle på uddannelsesinstitutioner.

Onsdag 26. februar

KL. 13:00
 • Generalforsamling: Bæredygtigt Landbrug

  Foreningen Bæredygtigt Landbrug afholder generalforsamling.

Torsdag 27. februar

KL. 8:30
 • Seminar: Regionernes Økonomi- og styringsseminar 2020

  Danske Regioner vil undersøge, hvordan sundhedsvæsnet i fremtiden vil kunne sikre trivsel, nærhed og sammenhæng på trods af udfordringer med et stigende antal ældre, syge og voksende medicinsudgifter. 

KL. 9:00
 • Konference: Velfærdens Innovationsdag 2020

  Altinget og Mandag Morgen inviterer endnu en gang til Velfærdens Innovationsdag. Her mødes både store og små virksomheder og organisationer på tværs, deler viden, finder og implementerer løsninger sammen. 

KL. 11:30
 • Samråd: B 34 - fjernelse af gensidig forsørgerpligt (borgerforslag)

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) i åbent samråd om B 34 (fjernelse af gensidig forsørgerpligt) (borgerforslag).

Fredag 28. februar

KL. 14:00
 • Reception: PKAs adm. direktør Peter Damgaard Jensen takker af

  Adm. direktør for det store pensionsselskab PKA, Peter Damgaard Jensen, går på pension. Det markeres med en reception for forretningsforbindelser og venner.

Marts 2020

Onsdag 4. marts

KL. 9:00
 • Konference: Arbejdsmiljø på jernbanen

  BAU Transport og Engros inviterer til jernbanekonference i Odense den 4. marts 2020.

Torsdag 5. marts

KL. 10:30
 • Generalforsamling og årsmøde: FRI

  Foreningen af Rådgivende Ingeniører afholder generalforsamling og årsmøde med deltagelse fra flere prominente navne i og uden for branchen.

Torsdag 19. marts

KL. 10:00
 • Konference: KL holder kommunalpolitisk topmøde

  KL inviterer til kommunalpolitisk topmøde, der blandt andet sætter fokus på kommunernes arbejde med klimatilpasning. KL's formand Jacob Bundsgaard deltager.

Maj 2020

Tirsdag 12. maj

KL. 10:00
 • Konference: Sikkerhedskultur på arbejdspladsen

  Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension inviterer til årets udgave af Trafiksikkerhedskonferencen med fokus på sikkerhedskultur på arbejdspladsen.

Onsdag 13. maj

KL. 9:00
 • Konference: Danish Maritime Fair

  For femte gang bliver Danish Maritime Fair afholdt.

KL. 9:00
 • Konference: Ungemiljøer på erhvervsskolerne

  Bygherreforeningen inviterer til konference om fede ungemiljøer på erhvervsskolerne. Fokus vil være på erhvervsskolernes fysiske rammer.

Torsdag 14. maj

KL. 10:00
 • Konference: Udvikling af fødevareerhvervet i Midt- og Vestjylland

  Business Region MidtVest inviterer madaktører til "Madmødet" med events over tre dage for at udvikle fødevareerhvervet.