Marts 2018

Torsdag 22. marts

KL. 8:30
 • Konference: Stress og trivsel i arbejdsmijøet

  Konferencen forholder sig til de udfordringer, det danske arbejdsmarked står over for, med afsæt i hvad konstante forandringer og den digitale revolution gør ved mennesker.

KL. 14:00
 • Konference: Innotalk om cybersikkerhed

  Under overskriften 'Innotalk - en verden uden hemmeligheder', inviterer Innovationsfonden til cybersikkerhedskonference med deltagelse af blandt andre Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V).

Fredag 23. marts

KL. 9:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Detailomsætningsindeks"

  "Detailomsætningsindeks" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 10:00
 • Salen: Etablering af en ligelønspulje (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ligelønspulje (B 74).

Mandag 26. marts

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Uddannelse og beskæftigelse på kulturområdet"

  "Uddannelse og beskæftigelse på kulturområdet" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Tirsdag 27. marts

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Bygge- og anlægsvirksomhed, konjunkturbarometer"

  "Bygge- og anlægsvirksomhed, konjunkturbarometer" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Detailhandel, inkl. bilbranchen, konjunkturbarometer"

  "Detailhandel, inkl. bilbranchen, konjunkturbarometer" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Industriens køb og salg"

  "Industriens køb og salg" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Serviceerhverv, konjunkturbarometer"

  "Serviceerhverv, konjunkturbarometer" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Onsdag 28. marts

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Danmarks Nationalbank"

  "Danmarks Nationalbank" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Primære erhverv, regnskaber"

  "Primære erhverv, regnskaber" offentliggøres af Danmarks Statistik.

April 2018

Onsdag 11. april

KL. 12:00
 • Debat: Hvordan skal den private sektor implementere Verdensmålene?

  International Debat CBS inviterer til paneldebat om implementeringen af Verdensmålene i den private sektor, med deltagelse af blandt andre Mogens Lykketoft (S), tidl. formand for FN's generalforsamling

Torsdag 12. april

KL. 14:00
 • Konference: Digitale muligheder på kanten af arbejdsmarkedet

  Den Sociale Kapitalfond, TrygFonden og Det Centrale Handicapråd afholder konference om, hvordan man sikrer, at den teknologiske udvikling kommer til at betyde nye muligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Torsdag 19. april

KL. 9:30
 • Konference på DPU: Professionsoprør?

  DPU inviterer til konference om, hvilke typer kritik der rører på sig blandt velfærdsprofessionerne. 

KL. 12:00
 • Konference: Efteruddannelse på det offentlige arbejdsmarked

  VUC Sjælland inviterer til konference om efteruddannelse på det offentlige arbejdsmarked.

Tirsdag 24. april

 • Altinget netværk: Altingets årlige arbejdsmarkedsdøgn

  Altingets arbejdsmarkedsnetværk inviterer til netværkets årlige topmøde, der finder sted på Grønbechs Hotel i Allinge på Bornholm.

Onsdag 25. april

KL. 10:00
 • Kampen om FOA-formandsposten afgøres på kongressen

  Næstformand i FOA og næstformand i LO anmeldte begge deres kandidatur til formandsposten for de godt 180.000 medlemmer af FOA. Kampvalget afgøres på kongressen 25. april 2018.

Maj 2018

Onsdag 2. maj

KL. 9:00
 • Seniordøgnet 2018

  Altingets senior-netværk inviterer til Seniordøgnet 2018 på Grønbechs Hotel i Allinge.

Søndag 27. maj

KL. 13:00
 • Nordisk international konference om implementering og praksis

  En række aktører afholder i samarbejde en nordisk international konference med fokus på implementering og praksis. Her vil forskere og praktikere fra privat og offentligt regi på social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedsområdet mødes om oplæg og vidensdeling.