Marts 2020

Tirsdag 31. marts

KL. 11:00
 • Salen: Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (3. beh.)

  Eventuelt 3. behandling af forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (L 153).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (2. beh.)

  2. behandling af forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (L 153).

Mandag 30. marts

KL. 15:30
 • Pressemøde: Ordning for lønkompensation

  Finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard holder sammen med arbejdsmarkedets parter pressemøde om en styrkelse af den midlertidige lønkompensationsordning.

KL. 13:00
 • Pressemøde: Rigshospitalets nye COVID-afdeling

  Region Hovedstaden inviterer til pressemøde i Nordfløjen på Rigshospitalet.

Fredag 27. marts

KL. 14:00
 • Pressemøde: Coronavirus i Danmark

  Dagligt giver myndighederne en status på situationen med hensyn til coronavirus og covid-19. I dag er blandt andet børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med på mødet.

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden

  Der er indgået aftaler mellem regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter om afvikling af frihed for offentligt ansatte i hjemsendelsesperioden. Derfor indkalder parterne til pressemøde.

Torsdag 26. marts

KL. 15:00
 • Pressemøde: Regeringen, KL og Danske Regioner orienterer om nye økonomiske tiltag

  Finansminister Nicolai Wammen og social- og indenrigsminister Astrid Krag holder torsdag pressemøde med KL og Danske Regioner om tiltag, som skal understøtte dansk økonomi.

KL. 10:00
 • Konference: Altinget og Mandag Morgen Summit 2020 (AFLYST)

  Altinget og Mandag Morgen Summit har i år fokus på den store omstilling - herunder grøn omstilling, digital omstilling og velfærdsomstilling.

Tirsdag 24. marts

KL. 10:00
 • Salen: Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 (L 141).

Mandag 23. marts

KL. 15:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19

  Statsministeriet har indkaldt til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil orientere om den seneste coronaudvikling i Danmark.

KL. 15:00
 • Debatmøde om den offentlige sektor: Verden vendt på hovedet (AFLYST)

  Professor Kurt Klaudi Klausen vil på dette debatmøde fortælle om sin nye bog 'Verden vendt på hovedet', hvori han retter kritik mod den måde, vi har indrettet vores offentlige sektor på.

Torsdag 19. marts

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftale om økonomisk hjælpepakke

  Finansminister Nicolai Wammen holder torsdag pressemøde om en aftale om en økonomisk hjælpepakke med alle Folketinget partier.

KL. 10:00
 • Konference: KL holder kommunalpolitisk topmøde (AFLYST)

  KL inviterer til kommunalpolitisk topmøde, der blandt andet sætter fokus på kommunernes arbejde med klimatilpasning. KL's formand Jacob Bundsgaard deltager.

Onsdag 18. marts

KL. 12:00
 • Pressemøde: Initiativer på det økonomiske område

  Finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup holder onsdag pressemøde om nye initiativer på det økonomiske område.

   

KL. 12:00
 • Samråd: Aktivering og virksomhedspraktik (AFLYST)

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i åbent samråd om aktivering og virksomhedspraktik.

Tirsdag 17. marts

KL. 19:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om coronasituationen

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.

KL. 14:00
 • Salen: Lov om sygedagpenge (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (L 135).

KL. 14:00
 • Salen: Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms med videre (L 134).

Søndag 15. marts

KL. 12:00
 • Statsministeren holder pressemøde om trepartsaftale

  Statsministeriet indkaldte til formiddag til pressemøde om "en ny trepartsaftale, der skal hjælpe lønmodtagerne."

Fredag 13. marts

KL. 19:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19 i Danmark

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen fredag om covid-19 i Danmark.